Skip to main content
sharethis

นิสิตสิงห์ดำ ล่าชื่อถอดถอน ปณิธาน วัฒนายากร ออกจากผู้สอนวิชาการต่างประเทศของไทยในการเมืองโลกสมัยใหม่ ชี้ทำให้สิทธิของนิสิตถูกละเมิด เช่น มีกริยาในลักษณะข่มขู่ผู้เรียน ไม่ตรงต่อเวลา อธิบายเนื้อหาเพียงเล็กน้อย วกไปวนมา อีกทั้งยังตั้งนิสิตในชั้นเรียนเป็นผู้ช่วยสอน ซึ่งอาจจะทำให้การทับซ้อนแห่งผลประโยชน์

รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่มาภาพจาก flickr Abhisit Vejjajiva

23 ก.ค. 2563 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์และส่งเสริมประชาธิปไตย สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า นิสิตรัฐศาสตร์ รวม 86 รายชื่อ ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์และส่งเสริมประชาธิปไตย สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เกี่ยวกับปัญหาของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการต่างประเทศของไทยในการเมืองโลกสมัยใหม่ (2400117) โดย รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร

ทั้งนี้เรื่องร้องเรียนที่ได้ส่งมานั้น ระบุถึง การเรียนการสอนวิชาการต่างประเทศของไทยในการเมืองโลกสมัยใหม่ (2400117) สอนโดย รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ว่าเกิดประเด็นต่าง ๆ ในชั้นเรียนที่ทำให้สิทธิของนิสิตถูกละเมิด โดยมีประเด็นดังนี้

1. ผู้สอนได้แต่งตั้งนิสิตผู้ช่วยสอนซึ่งเป็นนิสิตจากในชั้นเรียน โดยวิธีการประกาศรับสมัครในขั้นต้นเพียงไม่กี่คน การใช้นิสิตในชั้นเรียนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการใช้งานที่ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในเรื่องการให้คะแนน ความไม่เป็นกลางต่อนิสิตในชั้นเรียนคนอื่น ๆ รวมถึงอภิสิทธิ์ของผู้ช่วยสอน เช่น ได้เห็นผลการประเมินที่คนอื่นในชั้นเรียนไม่เห็น การใช้งานผู้ช่วยสอนที่เป็นนิสิตในชั้นเรียนยังเป็นการเพิ่มภาระให้นิสิตโดยไม่จำเป็น

2. ผู้สอนมีกิริยาท่าทางในลักษณะข่มขู่คุกคามนิสิตในชั้นเรียน รวมถึงพูดจาไม่เหมาะสม เช่น ยื่นไมโครโฟนถามเรื่องส่วนตัวของนิสิต, ชี้นิ้วสั่งให้นิสิตย้ายที่นั่งด้วยเหตุผลที่ไม่จำเป็น, อวดอ้างตำแหน่งหน้าที่ของตัวเอง เช่น บอกว่ามีตำแหน่งหน้าที่ระดับประเทศที่สามารถล้วงข้อมูลส่วนตัวทางไซเบอร์ของนิสิตได้, ต่อว่านิสิตที่คิดเห็นต่างว่าเพี้ยน เลอะเลือน, กล่าวถ้อยคำที่มีนัยยะเหยียดเพศ เช่น ผู้ชายควรอยู่ตำแหน่งนี้ของกลุ่ม ผู้หญิงควรอยู่อีกตำแหน่งของกลุ่ม ฯลฯ

3. ผู้สอนไม่ตรงต่อเวลาอยู่เสมอ ในชั้นเรียน ผู้สอนนัดหมายนิสิตเข้าชั้นเรียน 13.30 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ช้ากว่าเวลาเรียนปกติ 30 นาที และผู้สอนก็ยังคงมาสายกว่าเวลาดังกล่าว ผู้สอนมักจะนัดหมายให้นิสิตไปพูดคุยเพื่อปรึกษางานหลังเลิกเรียนซึ่งผู้สอนก็มักไม่ตรงเวลานัดกับนิสิต ทำให้นิสิตต้องรอคอยเป็นเวลานาน

4. ผู้สอนนำเนื้อหาบางส่วนของหนังสือจำนวนมากมารวมแล้วถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน ส่วนการเรียนในชั้นเรียน ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเพียงเล็กน้อยวกไปวนมา ไม่เหมาะสมกับระยะเวลา ขาดความละเอียดในการถ่ายทอด ข้อสอบของผู้สอนเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกและแบบเลือกคำตอบถูกและผิด การสอนและออกข้อสอบเช่นนี้เป็นการตีกรอบให้นิสิตและมิได้เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และตีความอันเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์ฯ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่า ได้เร่งดำเนินการโดยได้ส่งจดหมายประสานไปยังทางรองคณบดีกลุ่มงานบริการการศึกษา เพื่อให้พิจารณาดำเนินการในกรณีดังกล่าวต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต

ผู้สื่อข่าวประชาไท รายงานเพิ่มเติมว่า ปณิธาน วัฒนายากร เป็นอาจารย์ในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ใหาวิทยาลัย  และเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ในอดีตเคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคงคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ทั้งยังเคยปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

หมายเหตุ : 21.38 น. วันที่ 23 ก.ค.63 ประชาไทปรับแก้ส่วนของพาดหัวและโปรยบางส่วน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net