'ประชากรข้ามชาติ' ร่อน จม.เปิดผนึกถึงภาครัฐ ทบทวนค่าตรวจโควิด-19 กว่า 3,000 บาท

‘เครือข่ายด้านประชากรข้ามชาติ’ ร่อนจดหมายเปิดผนึกภาครัฐ ให้ทบทวนเรื่องค่าตรวจโควิด-19 กว่า 3,000 บาท แม้ว่าทางกลุ่มจะสนับสนุนการตรวจโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ แต่กังวลว่าค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปในภาวะเศรษฐกิจซบเซา อาจทำให้แรงงานข้ามชาติไม่มีเงินจ่ายค่าตรวจเพื่อต่ออายุวีซ่า เสี่ยงหลุดระบบเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

18 ม.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายด้านประชากรข้ามชาติ หรือ MWG ออกจดหมายเปิดผนึกลงวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องให้มีการทบทวนค่าตรวจโควิด-19 ราคา 3,000 บาท แม้ว่าทางองค์กรจะเข้าใจถึงเหตุจำเป็น และสนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองโรคโคโรนาไวรัส 2019 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในไทย เพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจาย แต่กังวลว่าค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป อาจเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้แรงงานข้ามชาติที่ต้องตรวจสุขภาพเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางที่กำลังจะหมดอายุ ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางได้ เสี่ยงหลุดออกเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

ดังนั้น ทางเครือข่ายฯ จึงเสนอให้มีการทบทวนเรื่องค่าใช้จ่าย แนะว่าเนื่องจากเป็นนโยบายภาครัฐที่ต้องการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 จึงไม่ควรเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้กับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเดิมทีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจสาหัสอยู่แล้ว รวมถึงละเว้นการตรวจโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ดำเนินการขออยู่ต่อในไทย โดยให้รัฐปรับเป็นรูปแบบการตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติแทน 

รายละเอียดจดหมาย

วันที่ 12 มกราคม 2564 

เรื่อง ขอให้ทบทวนค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

เรียน 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ตามที่กระทรวงแรงงานได้มีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งในกลุ่มคนไทยและคนต่างด้าวเป็นจำนวนมาก เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค จึงได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดมาตรการ เฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุม และป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค จนส่งผลกระทบต่อชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทยและแรงงานต่างด้าว โดยมีกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นหนึ่งในโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 และมีแนวคิดจะเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอัตรา 3,000 บาท ในแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามทุกราย

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant working group-MWG) สนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค มิให้แพร่กระจาย แต่มีความกังวลว่าการกำหนดค่าใช้จ่ายที่สูงมากดังกล่าวจะทำให้แรงงานข้ามชาติทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบไม่ไปรับการตรวจสุขภาพและต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือลงตราวีซ่าเพื่อทำงาน ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติกลายเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายมากขึ้น  ทำให้การป้องกัน ควบคุมโรค ก็จะทำได้ยากยิ่งขึ้นด้วย  อีกประการหนึ่งในความเป็นจริงอัตราการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พบว่ามีเพียง 0.2% เท่านั้นที่จำเป็นต้องตรวจยืนยันด้วยวิธีการ PCR confirm test การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ทุกราย จึงไม่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติ

ดังนั้น เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant working group-MWG) ขอให้มีการทบทวนการเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม และมีข้อเสนอว่าเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงไม่ควรเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้เป็นภาระของแรงงาน รวมทั้งยกเว้นการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับแรงงานข้ามชาติที่ดำเนินการขออยู่ต่อในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยปรับเป็นรูปแบบการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติแทน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและการป้องกัน ควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์