Skip to main content
sharethis

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันไดติดตามการประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ จ.หนองบัวลำภู กังวลจะมีการใส่วาระเสนอต่อประทานบัตรให้บริษัททำเหมืองหินปูนสำหรับอุตสหากรรม แม้ครั้งนี้จะยังไม่มีแต่จะมีการติดตามต่อเพื่อไม่เกิดการทำเหมืองอีกครั้ง

9 ก.พ.2564 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันไดรายงานว่า ชาวบ้านจากกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได กว่า 30 คน เดินทางไปยังที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จ.หนองบัวลำภู เพื่อร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เนื่องจากชาวบ้านกังวลว่าอาจมีการนำวาระการพิจารณาและลงมติต่ออายุใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองแร่หินปูนและการต่ออายุใบอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตามประทานบัตร 27221/15393 ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เสนอบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟอีกครั้ง เพื่อให้บริษัทดำเนินการทำเหมืองแร่หินปูนอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่สภา อบต.ดงมะไฟ ดำเนินการประชุมสภาฯ ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ บางส่วนที่อยู่ด้านล่างของอาคารที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟปราศรัยถึงเรื่องการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน การทำเหมืองและโรงโม่หินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลางที่สร้างผลกระทบต่อชุมชน และขอให้สภา อบต.ดงมะไฟ ไม่เสนอบรรจุวาระการพิจารณาและลงมติต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งได้กล่าวถึง 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์ฯ คือ (1) ปิดเหมืองหินและโรงโม่ (2) ฟื้นฟูภูผาป่าไม้ (3) พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทั้งนี้ตลอดการประชุมสภา อบต.ดงมะไฟกว่า 2 ชั่วโมง ไม่ปรากฏว่ามีการเสนอบรรจุวาระการพิจารณาและลงมติต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระใด ๆ ของสภา อบต.ดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ลำดวน วงค์คำจันทร์ ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้เผยความรู้สึกหลังจากการประชุมสภาฯ ได้จบลงว่า “รู้สึกโล่งใจไปนิดหนึ่ง แต่ยังไม่หมดเพราะเขาอาจจะเสนอบรรจุระเบียบวาระทำเหมืองหินเข้าสู่การประชุมสมัยสามัญครั้งต่อไป ซึ่งเราวางใจไม่ได้และมีความกังวลอีกว่าเมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ ส.อบต.ชุดเก่าที่สนับสนุนให้ทำเหมืองหินในพื้นที่ที่กำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่อาจจะนำวาระทำเหมืองหินเข้าสู่สภาจนทำให้มีการทำเหมืองอีกครั้งก็ได้ ซึ่งเราจะไม่ยอมอย่างเด็ดขาดและจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและจะสู้ไม่ถอย”

บ.เหมืองหินยอมขนย้ายเครื่องโม่ออกจากดงมะไฟ หลังชาวบ้านสู้ให้ปิดถาวรมานาน หวังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ความพยายามคัดค้านการสร้างเมืองของชาวบ้าน เนื่องจากที่ผ่านมาการต่ออายุประทานบัตรให้กับบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) อย่างครบถ้วน และแม้ว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เสนอให้จัดทำกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ แต่ กพร. ยังมิได้ทบทวนการขอต่ออายุประทานบัตรแต่อย่างใด กลับอนุมติให้มีการต่ออายุประทานบัตร ทั้งๆ ที่ยังขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมตามระเบียบข้อกฎหมาย ตุลาการผู้แถลงคดีเห็นว่าคำสั่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุมัติให้ต่อประทานบัตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเคยเป็นคดีในศาลปกครองอุดรธานีจนมีคำวินิจฉัยถึงประเด็นนี้มาแล้ว จนบริษัทเหมืองมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทำเหมืองออกจากพื้นที่ไปแล้ว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net