ภาคีเครือข่ายเยาวชน เชิญร่วมลงนามสนับสนุนแถลงการณ์ประณามความรุนแรงในการสลายการชุมนุม

ภาคีเครือข่ายองค์กรทางการศึกษา เด็ก และเยาวชนขอเชิญร่วมลงนามสนับสนุน "แถลงการณ์ภาคีเครือข่ายองค์กรทางการศึกษา เด็ก และเยาวชน ต่อกรณีการใช้ความรุนแรงของรัฐและการจับกุมเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ออกมาชุมนุมและแสดงออกทางการเมือง" ประณามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมของประชาชน โดยเฉพาะการกระทำต่อเด็กและเยาวชน 

24 มี.ค. 2564 ภาคีเครือข่ายองค์กรทางการศึกษา เด็ก และเยาวชนขอเชิญร่วมลงนามสนับสนุน "แถลงการณ์ภาคีเครือข่ายองค์กรทางการศึกษา เด็ก และเยาวชน ต่อกรณีการใช้ความรุนแรงของรัฐและการจับกุมเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ออกมาชุมนุมและแสดงออกทางการเมือง"

ปัจจุบัน การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นถูกคุกคาม ถูกปิดกั้นสิทธิเสรีภาพจากอำนาจรัฐ ดังเหตุสลายการชุมนุมที่มีการใช้ความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน เช่น การใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง แก๊สน้ำตา ยิงกระสุนยาง และการปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐทำร้ายประชาชน ซึงเป็นการกระทำดังกล่าวเป็นมาตรการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่เคารพต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายและขัดต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี รวมถึงซึ่งหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งได้รับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็ก การแสดงออกต่อจุดยืนทางการเมือง สิทธิเด็กและเยาวชนที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง และสิทธิที่จะมีชีวิตรอด ในการชุมนุมอย่างสันติ โดยรัฐจะต้องตระหนักว่าอาจมีเด็กอยู่ในพื้นที่ชุมนุมและปกป้องพวกเขาจากอันตรายและผู้เข้าร่วมชุมนุมคนอื่น ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ

ภาคีเครือข่ายองค์กรทางการศึกษา เด็ก และเยาวชน ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาตรการรับรองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสันติ โดยปราศจากความกลัวหรือการถูกคุกคาม

ทั้งนี้ เราขอประณามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมของประชาชน โดยเฉพาะการกระทำต่อเด็กและเยาวชน 
โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้

1. รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องหยุดการใช้มาตรการขั้นรุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยสงบ ซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งใช้แนวทางสันติวิธีในการเจรจาแก้ไขปัญหา ไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน คืนสิทธิ เสรีภาพ แก่ประชาชน 

2. รัฐต้องหามาตรการเยียวยาความเสียหายจากการการสลายการชุมนุม โดยเฉพาะการรับประกันสิทธิของเด็กที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวและพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ที่ระบุว่าเด็กต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง การคุกคาม หรือการข่มขู่ทุกรูปแบบ และรัฐต้องรับประกันคุ้มครองความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมืองเพื่อกำหนดความต้องการของตนเองและสื่อสารถึงความกังวลใจในข้อจำกัดทางกฎหมาย และแนวปฏิบัติต่างๆที่ส่งผลต่ออนาคตของพวกเขาได้อย่างเสรี คืนความยุติธรรมให้กับประชาชน

3. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชุมชนและภาคประชาสังคมที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต้องให้ความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็กรอบด้าน ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 จะต้องไม่เพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิเด็กและแสดงบทบาทนำในการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับหารือเพื่อทำความเข้าใจระหว่างกัน รวมถึงแก้ไขความขัดแย้งอันเกิดจากความเห็นต่างทางการเมือง คืนอนาคต ความฝัน ความหวัง ให้กับพวกเขา

นอกจากนี้สถาบันครอบครัว พ่อ แม่ และผู้ดูแลเด็ก ต้องร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในบ้าน รับฟังไม่ตัดสิน เคารพการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง สนับสนุนความมั่นคงทางด้านอารมณ์และจิตใจ เมื่อต้องเผชิญความรุนแรง ขอให้ตระหนักว่าโลกข้างหน้าเป็นของพวกเขา 

พวกเราขอแสดงความห่วงใยต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และขอแสดงความนับถือผู้ไม่ยอมจำนนต่ออำนาจที่ไม่เป็นธรรม เราขอยืนยันว่าสิทธิมนุษยชนนั้นจะถูกพรากไปไม่ได้ ไม่มีบทบัญญัติใดที่อาจตีความได้ว่ารัฐ กลุ่มคน หรือบุคคลใดมีสิทธิในการดำเนินกิจกรรมใด หรือการกระทำใด อันมุ่งต่อการทำลายสิทธิและเสรีภาพ 

“เราคือประชาชน ที่มีสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน”

#เด็กมีสิทธิ์แสดงออก #savechildinmob

แถลงการณ์และผู้ร่วมลงนาม bit.ly/3vPvblX
ร่วมลงนามได้ที่ bit.ly/3ce9Zy8

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์