ส่องตัวอย่างงบ 'ปรับปรุงอาคารศาลสําหรับพิธีวางศิลาฤกษ์-เปิดอาคาร' 8.3 ล้าน

เปิดโครงการจัดซื้อจัดจ้างน่าสนใจ 'ปรับปรุงอาคารศาลเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคาร' ราว 8.3 ล้านบาท หลายอาคารสร้างแล้วเสร็จนานแล้ว แต่เพิ่งวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารช่วงนี้

 

31 มี.ค.2564 จากปรากฏการณ์พิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลของศาลหลายพื้นที่ตั้งแต่ปลายปี 63 เป็นต้นมา โดยปรากฎหลายงานมีเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ร่วมด้วย อีกทั้งหลายอาคารสร้างแล้วเสร็จมาก่อนหน้านี้หลายปี

จากการตรวจสอบพบการใช้งบประมาณหนึ่งที่น่าสนใจคือโครงการที่ชื่อว่า "จ้างปรับปรุงอาคารศาลเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทําการศาล" จากอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี, อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7, อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา, อาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ประมาณ  8,307,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ

สถานที่

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

อ้างอิง

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก

เลขที่โครงการ 61087338734

 

อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันที่ประกาศโครงการ 14/09/2561

 

4,490,000 บาท

 

 

https://actai.co/

 

จ้างปรับปรุงอาคารศาลเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทําการศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารที่ทําการศาลจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7

11 พ.ย.63

498,000  บาท

 

https://patsadu.coj.go.th/

งานปรับปรุงอาคารศาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคาร ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

 

อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

10 พ.ย.63  

689,000 บาท

https://patsadu.coj.go.th

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก

อาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

24 ก.พ.64

1,160,000 บาท

https://sktc.coj.go.th/

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก

 

อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

5 มี.ค.64

1,470,000 บาท

 

https://phcc.coj.go.th

ตัวอย่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย

นอกจากนี้ยังมีงบที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารด้วยดังนี้

จ้างจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 60117161853  

หน่วยงานที่ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก

 

อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ประกาศโครงการ 13/11/2560

 

15,000 บาท

 

https://actai.co

จ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 60117241224

 

 

อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ประกาศโครงการ 22/11/2560

 

200,000.00 บาท

https://actai.co

ซื้อวัสดุที่ใช้ในการรับรองพิธีการ (ผ้าต่วน) ตามโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 60117370003

 

 

อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ประกาศโครงการ 24/11/2560

 

32,200.00 บาท

 

https://actai.co/

 

ซื้อจัดซื้อเหล็กสำหรับทำสมอยึดเสาธง ตามโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 60117327869

 

 

อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ประกาศโครงการ 21/11/2560

 

งบประมาณ 14,560.00 บาท 

https://actai.co/

 

จ้างจัดทำดอกไม้ตกแต่งบริเวณสถานที่จัดพิธี และมาลัยข้อพระกร สำหรับงานพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 60127401040

 

 

ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ประกาศโครงการ 24/11/2560

 

งบประมาณ 112,000.00 บาท

https://actai.co/

จ้างจัดทำป้ายไวนิลรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 60117329469

 

ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ประกาศโครงการ 23/11/2560

 

งบประมาณ 125,361.00 บาท

https://actai.co/

 

จ้างทำอาหารเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขที่โครงการ: 60117449213

ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ประกาศโครงการ 29/11/2560

 

งบประมาณ 24,000.00 บาท

https://actai.co/  

 

ซื้อวัสดุเพื่อใช้งานโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 60117329753

 

ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ประกาศโครงการ 21/11/2560

 

งบประมาณ 75,000.00 บาท

https://actai.co/

 

 

ซื้อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6และศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ: 60117297370

ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ประกาศโครงการ 21/11/2560

 

งบประมาณ 61,140.00 บาท

 

https://actai.co/

ตัวอย่างอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี วันเปิด10 พ.ย. 2563 กับภาพจาก google เมื่อปี 2014 หรือปี 2557 ที่แสดงให้เห็นว่าอาคารดังกล่าวสร้างแล้วเสร็จนานแล้ว

ตัวอย่างอาคารศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาในปี 2555 และ 2560 ผ่าน google พบว่าอาคารดังกล่าวสร้างแล้วเสร็จนานแล้ว

 

สำหรับกิจกรรมที่มีพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลในช่วงเดือน พ.ย. 63 - มี.ค.64 นั้นประกอบด้วย

  • 10 พ.ย. 2563 เปิดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี (ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)
  • 18 พ.ย. 2563 พิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)
  • 21 พ.ย. 2563 พิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา (บีบีซีไทย)
  • 7 ธ.ค. 2563 ทรงเปิดอาคารที่ทำการ ศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เดลินิวส์)
  • 12 มี.ค. 2564 พิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก (ข่าวสดออนไลน์
  • 16 มี.ค. 2564 พิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี (ประชาชาติออนไลน์)

นอกจากนี้ยังมีการประชุมหารือเพื่อเตรียมเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงาหลังใหม่และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วันที่ 12 เม.ย.2564 หลังจากเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบงบประมาณเกี่ยวกับพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย นอกจากงบจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีฯ โดยวิธีคัดเลือกมูลค่า 1,160,000 บาท แล้ว ในกรมบัญชีกลางยังพบงบฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมดังกล่าวผ่านองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กว่า 1,707,475 บาท ไม่ว่าจะเป็น ก่อสร้างมณฑลพิธี เช่าเต็นท์ผ้าใบโครงสร้างเหล็กทรงโค้ง (แบบโดม) พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าศาล จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าศาล  ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นต้น 

อาคารในวันเปิดเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา

อาคารดังกล่าวเมื่อ ธ.ค.56 ภาพจาก google

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์