ธรรมนัสนั่งเลขาฯ พปชร. หลังประวิตรลาออกเปิดทางเลือก กก.บห.พปชร. ใหม่

18 มิ.ย. 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดทางเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ ก่อนถูกเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค พร้อมได้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรค

ประวิตรลาออกหัวหน้าพรรค เปิดทางเลือก กก.บห. ชุดใหม่

ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 2 และ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น หรือไคซ์ สถานที่ที่พรรคพลังประชารัฐ ได้กำหนดให้เป็นสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 วิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองทั้งในและนอกเครื่องแบบ วางกำลังโดยรอบสถานที่จัดการประชุมเพื่อความปลอดภัย อนุญาตเฉพาะผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับเชิญ หรือสื่อมวลชนเข้าไปภายในห้องประชุม

รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด โดยเริ่มจากการรายงานสถานะงบดุลของพรรค ซึ่งมติผ่านไปด้วยดี จนกระทั่งมาถึงวาระเรื่องเพื่อเสนอ พบว่ามีการนำเอกสาร ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2564 เรื่องขอลาออกจากตำแหน่ง มาแสดงและแถลงต่อที่ประชุม ซึ่งมติที่ประชุมรับทราบและลงมติรับรอง และตามระเบียบข้อบังคับข้อที่ 15 มีผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทันที โดยประธานที่ประชุมให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยวิธีการลงคะแนนลับทันที

ประวิตรกลับมานั่งหัวหน้าพรรค ธรรมนัสขึ้นเป็นเลขาฯ

ด้านมติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค จาก 27 คน เหลือ 26 คน พร้อมมีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้

1. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว
2. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค
3. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค
4. บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

และกรรมการบริหารพรรค จำนวน 22 คน ได้แก่

1. สันติ พร้อมพัฒน์
2. วิรัช รัตนเศรษฐ
3. ไพบูลย์ นิติตะวัน
4. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
5. สมศักดิ์ เทพสุทิน
6. อนุชา นาคาศัย
7. สรวุฒิ เนื่องจำนงค์
8. สุพล ฟองงาม
9. นิโรธ สุนทรเลขา
10. ไผ่ ลิกค์
11. สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
12. ประภาพร อัศวเหม
13. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
14. อิทธิพล คุณปลื้ม
15. สุชาติ ชมกลิ่น
16. ยงยุทธ สุวรรณบุตร
17. สุชาติ อุสาหะ
18. รงค์ บุญสวยขวัญ
19. จักรพันธ์ พรนิมิตร
20. สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
21. อรรถกร ศิริลัทธยากร
22. สมเกียรติ วอนเพียร

บีบีซีไทย รายงานว่า พล.อ. ประวิตรได้รับเลือกให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคดังเดิม ด้วยคะแนนเสียง 582 คะแนน ส่วน ร.อ. ธรรมนัส ได้คะแนนเสียงให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค 556 คะแนน แม้มี ส.ส. กลุ่มสามมิตรเสนอชื่ออนุชาให้หวนกลับไปรับหน้าที่เดิม แต่เจ้าตัวขอถอนตัว โดยให้เหตุผลว่าทำหน้าที่มาปีกว่าแล้ว ขอเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงาน

ขณะที่กลุ่มสามมิตรยังมีชื่อปรากฏเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครบทั้ง 3 คน และเตรียมได้รับการปลอบใจด้วยเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์พรรคให้แก่สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แม้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดิมของ พล.อ.ประวิตร ก่อนขึ้นเป็นผู้นำพรรค แต่ก็ไม่ใช่ตำแหน่งหลักทางกฎหมาย และไม่ต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งภายในพรรค

สมศักดิ์กล่าวหลังประชุมพรรคว่า หัวหน้าพรรคตัดสินใจปรับเปลี่ยนแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรค เพราะเราให้ความไว้วางใจหัวหน้าพรรค

ประชุมที่ขอนแก่นด้วยเหตุทางการเมืองและโควิด-19

บีบีซีไทยยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า พลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองแรกๆ ที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 หลังพรรคการเมืองอื่นตัดสินใจเลื่อนการประชุมไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งไทยพบผู้ป่วยหน้าใหม่เฉลี่ยวันละกว่า 3 พันราย

จ.ขอนแก่น ถูกเลือกใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการเมืองของพรรคแกนนำรัฐบาล เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง และโรคระบาด

เหตุผลทางการเมืองคือ ผู้จัดสามารถกำหนดที่มาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (โหวตเตอร์) ได้ โดยคัดสมาชิกพรรคใน จ.ขอนแก่น และนครราชสีมา ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ กลุ่ม ร.อ. ธรรมนัส และนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ มาร่วมประชุมเพื่อเลือก กก.บห.

สำหรับองค์ประกอบของโหวตเตอร์ ได้แก่ กก.บห.ชุดรักษาการ, ผู้แทนสาขาของพรรค, ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค

ส่วนเหตุผลทางโรคระบาดคือ ขอนแก่นเป็น "จังหวัดสีเหลือง" หรือพื้นที่เฝ้าระวังสูงซึ่งพบการแพร่ระบาดต่ำ แม้มียอดผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกสามที่ 546 ราย (ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ณ 17 มิ.ย. 2564) แต่ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระดับต่ำสิบมาติดต่อกันนับสัปดาห์แล้ว

ประชุมใหญ่ พปชร. ทำที่ประชุม กมธ.งบประมาณฯ ล่ม

การยกพลไปรวมตัวกันที่ จ.ขอนแก่น ของนักการเมืองจากพรรคแกนนำรัฐบาล ทำให้ ส.ส. พรรคเพื่อไทย ทั้งยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ออกมาตำหนิ กมธ. ในสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐที่ไม่เข้าร่วมประชุมเมื่อ 17 มิ.ย. 2564 ทำให้ผู้เข้าชี้แจงงบประมาณมีจำนวนมากกว่า กมธ. ซึ่งมี 72 คน และต้องมีองค์ประชุม 1 ใน 3 หรือ 24 คนขึ้นไปจึงจะพิจารณาได้ พร้อมเรียกร้องให้พรรคพลังประชารัฐคำนึงถึงมารยาททางการเมือง และให้ความสำคัญในการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน

วิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธาน กมธ.งบประมาณฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมเมื่อ 17 มิ.ย. 2564 สั่งปิดประชุม หลัง กมธ. สังกัดพรรคเพื่อไทยเสนอให้นับองค์ประชุม จึงยังไม่ทันได้บันทึกว่าเกิดปัญหาองค์ประชุมล่มหรือไม่

ล่าสุดวิเชียรชี้แจงว่า กมธ. ทุกคนเป็นตัวแทนของสภาในการพิจารณากฎหมายงบประมาณ ไม่ได้หมายความว่าหากขาด กมธ. ในสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐไปแล้วจะไม่ครบองค์ประชุม เพราะมี กมธ. ในสัดส่วนอื่นๆ ช่วยกันทำหน้าที่

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์