Skip to main content
sharethis

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนยื่นจดหมายเปิดผนึกทวงถามนายกฯ ถึงการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพและมาตรการเยียวยาประชาชนภาคแรงงาน พร้อมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เปิดเพลงธรณีกรรแสง-วางดอกไม้จันทน์ไว้อาลัยแก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีที่นั่งรับประทานอาหารริมหาด

5 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข้าวรายงานว่าวันนี้ (5 ก.ค. 2564) เวลาประมาณ 9.00 น. เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนเดินทางมาจัดกิจกรรมชุมนุมที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล และยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องและทวงถามมาตรการการจัดสรรวัคซีนที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมถึงเรียกร้องให้จัดสรรเงินเยียวยาเพื่อชดเชยแก่ประชาชนที่ขาดรายได้ พร้อมเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลาออก

ภาพจาก Chana La
 

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี

เรื่องจากมาตรการบริหารประเทศที่ล้มเหลวในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

โดย เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "โควิด-19" ให้ประเทศไทยนับตั้งแต่ระลอกแรกเมื่อปี 2563 มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นระลอกที่สามในกลางปี 2564 รัฐบาลไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพยุงเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาปากท้อง หรือด้านการควบคุมโรคระบาด รวมทั้งด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนด้วยการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่าย จนทำให้มีผู้ติดเชื้อสุทธิเกือบ 300,000 คน มีผู้เสียชีวิตสุทธิมากกว่า 2,000 คน ยังไม่นับผู้ที่ขาดรายได้ ตกงาน หรือล้มละลายทางธุรกิจจากมาตรการที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐ

ทั้งนี้ เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนตระหนักดีว่าผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจทุกคนมีตัวตน มีครอบครัว และมีคุณค่ามากกว่าจะเป็นเพียงตัวเลขทางสถิติที่รัฐพยายามปกปิด ที่ผ่านมาเราจึงได้ออกแถลงการณ์ จดหมายเปิดผนึก ข้อเรียกร้องต่างๆ ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาตั้งแต่ช่วงการระบาดระลอกแรก แต่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ไม่รับฟังความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ดังจะเห็นได้จากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาให้ประชาชนและพี่น้องแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติได้ไม่ตรงจุด

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนจึงได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านการชุมนุม และยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อทวงถามวัคซีนที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่าย เงินเยียวยาทดแทนการขาดรายได้ ฯลฯ และขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเนื่องจากการบริหารประเทศที่ล้มเหลว จนทำให้ประชาชนยากจน ล้มละลาย เจ็บป่วย ล้มตายนับไม่ถ้วนทุกวัน ดังข้อเรียกร้องต่อไปนี้

1. ให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีคุณภาพให้กับทุกคนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยภายในเดือน ต.ค. 2564

  • ให้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมสามารถสั่งซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ได้โดยตรง โดยใช้งบประมาณของรัฐบาล
  • ขอให้รัฐบาลเปิดเสรีให้บริษัทเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ได้โดยตรง

2. กรณีพนักงานที่หยุดงานเนื่องจากถูกกักตัว หรือหยุดงานเนื่องจากการรักษาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้รัฐบาลจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน และไม่ถือว่าเป็นวันลาป่วยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

3. ให้รัฐบาลจัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในสถานประกอบการให้กับลูกจ้างทุกคน

4. ให้รัฐบาลเยียวยาประชานไทยและแรงงานข้ามชาติผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเงินคนละ 5,000 บาทถ้วนหน้า เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.) หรือคนกว่าประชาชนจะได้รับวัคซีนเกินกว่า 60% ของจำนวนประชากร

5. ให้รัฐบาลเร่งนำเงินจำนวน 242,689,862.71 บาท มาจ่ายให้กับลูกจ้างบริษัทบริลเลียน อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

6. ขอให้รัฐบาลจัดรัฐสวัสดิการเพื่อดูแลประชาชนอย่างมีคุณภาพ

7. ให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากเนื่องจากการบริหารงานที่ล้มเหลว

8. สนับสนุนกลุ่มราษฎรที่ยืนหยัดไม่ลดเพดาน 3 ข้อเรียกร้อง

จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องข้างต้นของประชาชนโดยเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถดำเนินการตามแผน "เปิดประเทศไทยภายใน 120 วัน" ได้อย่างปลอดภัย ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายไว้

แรงงานสร้างชาติ

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน

5 ก.ค. 2564

ทั้งนี้ เวลา 9.08 น. บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ฝั่งกลุ่มเครือข่ายแรงงานนำป้ายและผ้าใบขึงบริเวณริมรั้ว โดยป้ายมีข้อความถามถึงมาตราการเยียวยาโควิด-19 ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โชา และถามถึงวัคซีน เช่น 'เยียวยาถ้วนหน้า 5,000 บาท' หรือ 'กักตัวต้องได้รับค่าจ้างเต็ม 100%' เป็นต้น ก่อนจะย้ายมาจัดกิจกรรมที่บริเวณรั้วทำเนียบรัฐบาลแทน โดยมีการเปิดดนตรีบรรเลงธรณีกรรแสง ตั้งโลงศพที่มีรูป พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐมนตรีที่ร่วมรับประทานอาหารริมชายหายใน จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา รวมถึงมีการวางดอกไม้จันทร์ อาหารหมา และเข็มฉีดยาบนโลงศพ

ภาพจาก Chana La
 

ต่อมาเวลา 9.48 น. ตัวแทนจัดกิจกรรมแจ้งว่า ตรวจสอบพบมีผู้นำน้ำมันเครื่องมาราดที่รั้วทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ชุมนุมเพราะคิดว่าผู้ชุมนุมจะเผาโลงศพ โดยตัวแทนผู้ชุมนุมกล่าวว่า "อย่าทำแบบนี้...อย่าเล่นสกปรกแบบนี้ นี่หรือทำเนียบรัฐบาล ขอให้จำไว้ว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่นี่ไม่เกี่ยวกับเครือข่ายฯ ทั้งสิ้น" ต่อมา ตำรวจแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า น้ำมันเครื่องเป็นการราดตั้งแต่ช่วง 3.00 น. ของวันนี้ และกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

คราบน้ำมันบริเวณรั้วทำเนียบรัฐบาล (ภาพจาก Chana La)
 

11.06 น. ธนพร วิจันทร์ ตัวแทนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน เป็นผู้อ่านแถลงการณ์และยื่นหนังสือให้แก่ สมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเวลา 11.13 น. มีการจัดพิธีศพให้แก่รัฐบาล ล้อมสายสิญจน์และให้มวลชนหันหน้าไปทางทำเนียบรัฐบาล เริ่มจากให้ชูสามนิ้วและลดลงเหลือหนึ่งนิ้วคือ นิ้วกลาง จากนั้นจึงอธิบายความชั่วร้ายของรัฐบาลชุดนี้ที่มีการสมสู่กับระบบเผด็จการ มาตรการรับมือโควิด-19 ที่ไร้ประสิทธิภาพ การจำกัดการใช้วัคซีนสองชนิด และการไม่เข้าร่วมโครงการ COVAX ในตอนท้าย มีการวางดอกไม้จันทน์ ก่อนจะยุติกิจกรรม

ภาพจาก Chana La
 

อนึ่ง ตัวแทนสหภาพนักเรียนฯ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ กล่าวว่า มีนักเรียนที่เรียนออนไลน์ต้องประสบกับความเครียด ไม่นับรวมนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียน และประกาศว่าจะไปจัดงานเผาศพที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขวันพุธที่ 7 ก.ค.นี้ สหภาพนักเรียนฯ ต้องการยืนหยัดเพื่อพี่น้องแรงงานทุกคน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net