Skip to main content
sharethis

ประกันสังคมสั่งจ่ายค่าตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้ผู้ประกันตนที่ไม่เคยตรวจกับหน่วยงานอื่นในช่วง 1-31 ก.ค. 2564 ใน 18 จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ด้านชมรมแพทย์ชนบทช่วยตรวจเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน กทม. ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 2564 คาดตรวจได้ 12,000-15,000 คน

ประกันสังคมสั่งจ่ายค่าตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้ผู้ประกันตนในพื้นที่ 18 จังหวัด

22 ก.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก และค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ

เนื้อหาสรุปได้ว่า ประกาศฉบับนี้บังคับใช้ตั้งแต่ 1-31 ก.ค. 2564 ให้สำนักงานประกันสังคมกำหนดพื้นที่จังหวัดและจัดสรรจำนวนผู้ประกันตนที่จะได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยต้องไม่เป็นผู้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่น หรือต้องไม่เคยได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเดือน ก.ค. 2564

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับสิทธิตามประกาศฉบับนี้ มีอย่างน้อย 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.ขอนแก่น จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.นครปฐม จ.นครราชสีมา จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ภูเก็ต จ.ระยอง จ.สงขลา จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.สระแก้ว จ.สุพรรณบุรี และ จ.อุดรธานี และพิจารณาขยายไปยังจังหวัดรอยต่อของจังหวัดเหล่านี้ได้

สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่สถานพยาบาล ดังนี้

1. การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี (RT–PCR) โดยการตรวจหลังโพรงจมูกและลำคอ ดังนี้

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,600 บาท
 • ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ เหมาจ่ายในอัตราครั้งละ 600 บาท

2. การตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT–PCR โดยการทำแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Sample) ซึ่งเป็นตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง ไม่เกิน 5 รายต่อ 1 กลุ่ม หากพบผลตรวจเป็นบวก หน่วยบริการต้องตรวจยืนยันการติดเชื้ออีกครั้งตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด ดังนี้

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินตัวอย่างละ 320 บาท
 • ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อเหมาจ่ายในอัตราตัวอย่างละ 100 บาท

3. การตรวจยืนยันการติดเชื้อ กรณีตรวจแบบ Pooled Sample แล้วพบผลเป็นบวก ดังนี้

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,600 บาท
 • ค่าบริการอื่น ๆ รวมค่าบริการเก็บสิ่งตรวจ และค่าบริการทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ เหมาจ่ายในอัตราครั้งละ 200 บาท

ชมรมแพทย์ชนบทร่วมตรวจเชิงรุกใน กทม. 3 วัน คาดตรวจได้ 1.5 คน

ด้านทีมสื่อ สปสช. รายงานว่า นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ชมรมแพทย์ชนบทจัดทีมเข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกในกรุงเทพมหานครเป็นรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 2564  ผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่รุนแรง จะถูกจัดเข้าระบบการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ทั้งหมด โดยอยู่ภายใต้การติดตามดูแลจากโรงพยาบาลหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่นั้นๆ

ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ในรอบที่ 2 นี้จะสแกนพื้นที่ชุมชนที่อยู่กันอย่างหนาแน่น โดยมีทีมจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมปฏิบัติการประมาณ 150 คน แบ่งเป็น 16 ทีม เฉลี่ยทีมละ 7-10 คน โดยคาดว่าจะสามารถตรวจคัดกรองโควิดด้วย Antigen Test Kit (ATK) ได้ประมาณ 12,000-15,000 ราย  

"หลักการทำงานในครั้งนี้คือไม่หมดไม่เลิก เพราะเมื่อชาวบ้านเขามารอเราแล้ว เราต้องตรวจให้หมด ดูแลเขาให้ดี จะดึกดื่นก็ต้องตรวจจนหมด ออกผลการตรวจให้เรียบร้อย แล้วจึงเก็บของกลับที่พัก” นพ.สุภัทร กล่าว  

นพ.สุภัทร กล่าวอีกว่า ขณะนี้หลายหน่วยงานกำลังพยายามให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี rapid test แล้ว คาดว่าอีก 1-2 เดือน ปัญหาการไม่มีหน่วยงานรับตรวจโควิดก็จะค่อยๆ คลี่คลายไป แต่ระหว่างที่จุดตรวจโควิดยังหายาก และคนด้อยโอกาสในชุมชนยังเข้าไม่ถึงบริการ ชมรมแพทย์ชนบทพร้อมทีมสาธารณสุขจากทุกภาคจึงอาสามาร่วมบรรเทาทุกข์และช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการการตรวจโควิดให้มากที่สุดตามกำลังที่มีก่อน

ทั้งนี้ ทีมแพทย์ชนบท 16 ทีม ได้แก่ 1.ทีมจะนะ จ.สงขลา 2.ทีมนาทวี จ.สงขลา 3.ทีมนครศรีธรรมราช 4.ทีมขอนแก่น 5.ทีมเชียงราย 6.ทีมด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 7.ทีมปัว จ.น่าน 8.ทีมลำลูกกา จ.ปทุมธานี 9.ทีมชัยภูมิ 10.ทีมลพบุรี 11.ทีมสุโขทัย 12.ทีมไทรงาม จ.กำแพงเพชร 13.ทีมบางกรวย2 จ.นนทบุรี 14.ทีมสุรินทร์ (กาบเชิง-ปราสาท) 15.ทีมปาดังเบซาร์ จ.สงขลา 16.ทีมยโสธร 

จุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนประกอบด้วย

วันที่ 21 ก.ค. 2564

 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 • บ้านมิตรไมตรี อ่อนนุช
 • มัสยิดสุเหร่าสามวา
 • แคมป์ก่อสร้าง หมู่บ้านเพอร์เฟค
 • ชุมชนเคหะคลอง9
 • แคมป์ก่อสร้าง บางนา
 • แคมป์ก่อสร้างประชาราษฎร์สาย1
 • วัดบัวผัน
 • ศูนย์ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน
 • หมู่บ้านพิศาล ซอยเทียนทะเล 20
 • ชุมชนวงแหวนชัชวาล
 • ศูนย์สาธารณสุข ชุมชนบางขุนเทียน  

วันที่ 22 ก.ค. 2564

 • ลานชุมชนพูนทรัพย์ ซอยเพิ่มสิน18
 • โรงเรียนวัดบางนาใน
 • มัสยิดแสนแสบ
 • ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ
 • ชุมชนพลังสามัคคี
 • มัสยิดชุมชนอัลฮุสนา
 • โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
 • ศาลาวัดทองเพลง
 • วัดบางขุนเทียนนอก
 • คอนโดวัดเลา
 • ลานจอดรถใกล้สำนักงานเขตตลิ่งชัน
 • วัดโคนอน
 • ชุมชนวัดสามพระยา 107
 • แคมป์ก่อสร้างปุณวิถี 10
 • พื้นที่ใกล้ๆ องค์การโทรศัพท์ทวีวัฒนา
 • ลานฟุตบอลใต้ทางด่วน ชุมชนทับแก้ว
 • ชุมชนสุเหร่าบ้านเก่า
 • ชุมชาดารุ้ลคอนัน
 • ชุมชนสุเหร่าใหม่
 • ชุมชนดารุ้ลนาซีซะ  

วันที่ 23 ก.ค. 2564

 • สวนสมเด็จสราญราษฏร์มณีรมย์
 • เมืองวังทองหลาง
 • วัดสวัสดิวารีสีมาราม
 • วัดหนัง วุฒากาศ 42
 • วิทยาลัยการอาชีพ ลาดพร้าว 101
 • ชุมชนหมู่บ้านรินทอง
 • ชุมชนเอื้ออาทร 2 เขตบางขุนเทียน
 • ชุมชนเคหะคลอง 4
 • วัดทองบางเชือกหนัง
 • ลานจอดรถวัดหนองใหญ่
 • ซอยจตุโชติ 20
 • ริมทางรถไฟ กม.11 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net