Skip to main content
sharethis

ประชาชนที่มีความห่วงกังวลต่อการใช้อำนาจของ “คณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค” (คตส.) เรียกร้องขอเปิดข้อมูลคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ชี้เป็นการปิดกั้นคุกคามการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน


'อัมรินทร์ สายจันทร์' ประชาชนที่มีความห่วงกังวลต่อการใช้อำนาจของ คตส. 

24 ก.ค. 2564 iLaw ได้แจ้งข้อมูลต่อสื่อมวลชนว่าจากกรณีศิลปินแรปเปอร์ "มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล" ได้รับหมายเรียกให้ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐาน "ดูหมิ่น" นายกรัฐมนตรี และถูกเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 จึงทำให้สังคมได้รับรู้ในวงกว้างว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและดำเนินคดีผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

จากข้อมูลของสำนักข่าว The Matter ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 32/2563 แต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค” หรือ คตส. โดยมอบหมายให้นายอภิวัฒน์ ขันทอง เป็นประธาน และปัจจุบันคณะกรรมการดังกล่าวได้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาต่อประชาชนที่แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลบนสื่อสังคมออนไลน์ไปแล้วกว่า 100 คดี

ด้วยเหตุนี้ทำให้ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 'อัมรินทร์ สายจันทร์' ในฐานะประชาชนที่มีความห่วงกังวลต่อการใช้อำนาจลักษณะดังกล่าวของ คตส. และนายกรัฐมนตรีในทางการปิดกั้นคุกคามการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ได้ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2540 เพื่อขอให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และภารกิจในการเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 32/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 หรือประกาศคำสั่งฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง "คณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค" ที่มีข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และข้อกฎหมายที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกคำสั่งหรือประกาศดังกล่าว
     
2. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ "คณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค" ได้รับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

3. มติคณะรัฐมนตรีในวาระที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ "คณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค" ทั้งหมดทุกครั้ง

4. รายงานการประชุมของ "คณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค" ทั้งหมดทุกครั้งนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง

5. ข้อมูลสถิติการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือดำเนินคดีภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของ "คณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค" นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงปัจจุบัน

นายอัมรินทร์ สายจันทร์ กล่าวถึงการยื่นหนังสื่อครั้งนี้ว่า “นายกฯ ต้องไม่ลืมว่ากำลังสวมหมวกหัวหน้ารัฐบาลและมีหน้าที่บริหารประเทศ การที่นายกฯ ใช้อำนาจแต่งตั้งคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่คอยสอดส่องและเป็นตัวแทนไล่ฟ้องคนที่วิจารณ์ตัวเองจึงไม่เหมาะสม ดังนั้น ต้องตั้งคำถามว่าได้ใช้อำนาจทำเช่นนั้นหรือไม่ และคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมามีใครบ้าง มีหน้าที่อะไร ตามกฎหมายใด และมีการจ่ายค่าตอบแทนที่มาจากภาษีของประชาชนหรือไม่”

"จากที่ลองค้นในอินเตอร์เน็ต พบว่าไม่มีใครเคยเห็นคำสั่งแต่งตั้งที่ถูกอ้างถึงเลย นักข่าวไปถามขอดูก็แล้วแต่ก็ไม่พบ ถ้าหากนายกฯ มั่นใจว่าทำถูกต้อง ทำไมต้องทำให้ดูลับ ๆ ล่อ ๆ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเหมือนคณะกรรมการอื่น ๆ" นายอัมรินทร์ สายจันทร์ กล่าวทิ้งท้าย

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net