พระราชทานยศ 'พ.ต.หญิง' ให้ 'คุณหญิงมนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์' และ 'คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์' 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้ 'คุณหญิงมนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์' และ 'คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์' เป็น 'พ.ต.หญิง' พร้อมชั้นสัญญาบัตร รวม 41 นาย โดยไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

20 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย โดยมีชื่อที่น่าสนใน 2 นายคือ ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงมนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์ และ ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ ได้รับพระราชทานยศ พันตรีหญิง นับเป็นรายที่ 3 และ 4 ในรอบเดือนแล้วหลังจากวันที่ 8 ต.ค. พระราชทานยศ ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง และ 14 ต.ค. พระราชทานยศทหาร ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และเป็นพระบรมราชโองการที่ไม่มีผู้ลงนามรับสนองเช่นกัน

สำหรับ พระราชทานยศดังกล่าว ระบว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย ดังนี้

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท