Skip to main content
sharethis

พระบรมราชโองการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย เช่น คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และอีก 40 นาย โดยไม่มีผู้รับสนอง 

 

14 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 1 ฉบับ 

สำหรับพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย เช่น คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และอีก 40 นาย

 

โดยไม่มีผู้รับสนองพระราชโองการ และอ้างถึงอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์พระราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย เช่น ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง ส่วนพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร มี 14 นาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

พระราชทานยศ ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง และทหาร-ตำรวจในพระองค์รวม 55 นาย

112 ฉบับ ที่ไม่มี 'ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ' : ตั้งปลดทหาร-ข้าราชการในพระองค์ สมณศักดิ์พระ จัดการทรัพย์สิน จนถึงการเมือง

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net