พระราชทานยศ ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง และทหาร-ตำรวจในพระองค์รวม 55 นาย

พระบรมราชโองการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร-ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2 ฉบับ รวม 55 นาย โดยไม่มีผู้รับสนองฯ ขณะที่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,814 ราย มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้รับสนองฯ

8 ต.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร และฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2 ฉบับ 

สำหรับ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย เช่น ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง ส่วนพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร มี 14 นาย

โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และอ้างถึงอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2475 และมาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

อย่างไรก็ตาม วันเดียวกัน มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,814 ราย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์