พระราชทานยศ ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง และทหาร-ตำรวจในพระองค์รวม 55 นาย

พระบรมราชโองการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร-ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2 ฉบับ รวม 55 นาย โดยไม่มีผู้รับสนองฯ ขณะที่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,814 ราย มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้รับสนองฯ

8 ต.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร และฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2 ฉบับ 

สำหรับ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย เช่น ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง ส่วนพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร มี 14 นาย

โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และอ้างถึงอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2475 และมาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

อย่างไรก็ตาม วันเดียวกัน มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 9,814 ราย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์