Skip to main content
sharethis

สปสช.ปรับวิธีการจ่ายเงินส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมในกลุ่มเด็กวัยเรียนให้หน่วยบริการ จากเดิมจ่ายตามจำนวนการให้บริการเปลี่ยนเป็นจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวแทน ส่วนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ยังคงจ่ายตามจำนวนผลงานการให้บริการเช่นเดิม พร้อมเตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากเร็ว ๆ นี้ 

28 พ.ย. 2564 ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ให้บริการทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า บริการทันตกรรมเป็นเรื่องที่ สปสช. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะปัญหาเรื่องฟันจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งในภาพรวมปีงบประมาณ 2565 สิทธิประโยชน์ต่างๆยังคงเหมือนเดิม ทั้งทันตกรรมรักษาและทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน  โดยสิทธิประโยชน์ทันตกรรมรักษา จะครอบคลุมเรื่องการอุด ถอน ทำฟันปลอม รักษาโพรงประสาท และการรักษาอื่นๆตามที่ทันตแพทย์วินิจฉัย และสิทธิประโยชน์ทันกรรมส่งเสริมป้องกันจะครอบคลุม ตรวจสุขภาพช่องปาก การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงฟันผุ เคลือบหลุมร่องฟัน ฯลฯ โดย สปสช.จะมุ่งเน้นการเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และในเด็กวัยเรียนทั้งวัยอนุบาลและประถมศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2565 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการเล็กน้อย สำหรับรายการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ได้แก่ การเคลือบหลุมร่องฟัน และการเคลือบฟลูออไรด์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนปรับมาสอนแบบออนไลน์ ทำให้หน่วยบริการให้บริการทันตกรรมแก่เด็กวัยเรียนได้ยากขึ้น การเบิกจ่ายค่าบริการจึงน้อยลง สปสช.จึงปรับวิธีการจัดสรรเงินจากตามจำนวนผลงานการให้บริการ (รายครั้ง/รายชิ้น) เป็นการจ่ายแบบเหมารายหัวแทน ซึ่งจะเป็นผลดีกับหน่วยบริการ อย่างไรก็ดีเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันทั้ง 2 รายการดังกล่าว ประกอบกับขณะนี้เริ่มเปิดการศึกษาแบบ On Site ได้แล้ว จึงขอความร่วมมือหน่วยบริการทำแผนการให้บริการว่าจะจัดบริการที่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อไหร่ อย่างไร โดยสปสช.และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกันติดตามกำกับการดำเนินการตามแผนการให้บริการต่อไป   

ในกรณีบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์ สปสช.ยังจ่ายตามจำนวนผลงานการให้บริการเหมือนเดิม เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ยังต้องไปรับบริการที่หน่วยบริการตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ไม่มีการปิดการเรียนเหมือนกลุ่มนักเรียน เมื่อไปฝากครรภ์ในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ทันตแพทย์จะสามารถให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก บริการขูดหินปูนและความสะอาดช่องปากได้ 

ทั้งนี้ ขอย้ำว่าบริการทันตกรรมในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั้น จะครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิทั้งข้าราชการและประกันสังคม ไม่จำเป็นต้องเป็นสิทธิบัตรทองอย่างเดียว ดังนั้นหากสิทธิข้าราชการหรือประกันสังคมมารับบริการหรือมาฝากครรภ์ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพก็สามารถใช้สิทธิได้ทันที 

ภก.คณิตศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในส่วนของการเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการด้านทันตกรรมใหม่ ๆ นั้น ในปีงบประมาณ 2565 สปสช.อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากให้แก่ประชาชนอีกด้วย ซึ่งหากตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้เร็วและมีโอกาสหายได้มากขึ้น 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net