Skip to main content
sharethis

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ออกแถลงการณ์ 'ขอเป็นกำลังใจ และประกาศร่วมเคลื่อนไหวกับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น' เตรียมเข้าร่วมชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น 13 ธ.ค. 2564 นี้

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2564 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ออกแถลงการณ์ 'ขอเป็นกำลังใจ และประกาศร่วมเคลื่อนไหวกับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น' ระบุว่าหลังการเคลื่อนไหวของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเมื่อปลายปี 2563 จนมีการลงนามใน MOU โดยผู้แทนจากรัฐบาลและเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563 นั่นคือคำมั่นสัญญาที่หล่อเลี้ยงความหวังว่าผืนดิน ผืนทะเล และบ้านจะยังคงอยู่กับพี่น้องชาวจะนะที่ได้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาอย่างยาวนาน หลังปรากฏว่าจะมีการเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจ็กต์ที่เรียกว่า นิคมอุตสาหกรรมจะนะ 

หนึ่งปีผ่านไป เสมือนรัฐบาลได้ฉีก MOU ฉบับนั้นทิ้ง ด้วยการยังเดินหน้ากระบวนการจัดให้เวทีประชาพิจารณ์ที่ปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้เดือดร้อน พี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจึงได้กลับมาทวงถามสัญญานั้นอีกครั้ง และต้องเผชิญกับการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงด้วยกองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ พี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นต้องถูกจับกุมดำเนินคดีถึง 37 คน เพียงเพราะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามสัญญา

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ หรือ สกน. ในนามขบวนการภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร ไม่อาจทนเห็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ต้องถูกกระทำย่ำยีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้ได้ ความรู้สึกจากการถูกแย่งยึดที่ดินถิ่นกำเนิดนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ในเมื่อพี่น้องอยู่อาศัย ทำกิน ดูแลรักษา และผูกพันกับที่ดินและฐานทรัพยากรมาหลายชั่วอายุคน เหตุใดรัฐ ทุน และชนชั้นนำในประเทศนี้จึงไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ แล้วยังเดินหน้าลิดรอนสิทธิของประชาชนเพียงเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง

เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเรา สกน. จึงขอประกาศสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้งหมดของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น อันได้แก่ การตรวจสอบกระบวนการที่ผิดปรกติของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ การจัดให้มีการศึกษาผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA แบบมีส่วนร่วม การยุติการดำเนินการโครงการทั้งหมด รวมถึงยุติการดำเนินคดีพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น 37 คน โดยต้องออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีภายในวันอังคารที่ 14 ธ.ค. นี้ นอกจากนั้น เราขอประกาศว่าในวันที่ 13 ธ.ค. นี้ พวกเรา สกน. จะนำมวลชนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวผลักดันข้อเรียกร้องของพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นอย่างแน่นอน แล้วพบกันที่ทำเนียบรัฐบาล

167 นักวิชาการ แถลงการณ์ ประณามใช้กำลังสลายการชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น จี้ยุติดำเนินคดี-ระงับโครงการ รอผลศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 เว็บไซต์ข่าวสด รายงานว่าอาจารย์และนักวิชาการ 167 คน ร่วมลงนามในแถลงการณ์ ประณามการใช้กำลังสลายการชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น มีเนื้อหาระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังสลายการชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2564 และเรียกร้องให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

จากกรณีช่วงค่ำวันที่ 6 ธ.ค.2564 ที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น จ.สงขลา ซึ่งมาชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงสัญญาที่รัฐบาล เคยระบุจะยุติโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะและแก้ไขผังเมืองเอาไว้ก่อน โดยจับกุมชาวบ้านจะนะจำนวน 36 คน และตั้งข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น

นักวิชาการ 167 คน ที่มีรายชื่อแนบท้ายมีความห่วงกังวลต่อการใช้อำนาจรัฐข้างต้นและเสนอให้มีการหาทางออกร่วมกันในกรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ดังนี้

1.เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ 2560 เสรีภาพทั้งสองนั้น ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในฐานะเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสร้างแรงกดดันทางการเมือง การวิพากษ์วิจารณ์ การประท้วงของประชาชนที่เห็นแตกต่างจากผู้มีอำนาจรัฐหรือประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม และการยับยั้ง ตักเตือน หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในการตัดสินใจทางการเมือง ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะที่ไม่มีอำนาจต่อรองทางการเมืองสามารถสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองได้

แม้จะมีการประกาศข้อกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่การชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นตามที่ปรากฏนั้น เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ การใช้กำลังสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงต้องมีเหตุผลที่ชอบธรรมรองรับซึ่งมีน้ำหนักเพียงพอที่จะจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมได้ แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฎยังไม่พบว่ามีเหตุผลความชอบธรรมใดในการสลายการชุมนุมข้างต้น

2.การดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ยังคงมีข้อสงสัยและปัญหาหลายประการที่รัฐบาลยังไม่สามารถกลายกังวลให้กับผู้คนที่ตั้งคำถามได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมาย (Meaningful Public Participation) ปัญหาการจำกัดสิทธิของประชาชนที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในวงจำกัดซึ่งไม่ครอบคลุมประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบตามความเป็นจริง ปัญหาความไม่ชอบธรรมในการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ปัญหาความไม่โปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงการรวมถึงเรื่องการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนบางกลุ่มอย่างน่าสงสัย

นอกจากนี้จวบจนกระทั่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการศึกษาโดยใช้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment Guideline – SEA) ตามมติครม. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563 ปัญหาข้างต้นก่อให้เกิดความขัดแย้งใหม่ระหว่างประชาชนและหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีความจำเป็นต้องสร้างความกระจ่างชัดและมีกลไกทางการเมืองในการหาทางออกจากปัญหาความขัดแย้ง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ นักวิชาการดังรายชื่อแนบท้ายนี้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐดำเนินการ ดังนี้
1.ขอให้หยุดดำเนินคดีโดยทันที และไม่นำเรื่องการดำเนินคดีมาต่อรองให้ชาวบ้านหยุดการเรียกร้องเพื่อยุติโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ หากแต่ต้องอำนวยความสะดวกในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนเพื่อท้วงติงและวิจารณ์การดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ รวมถึงการเปิดพื้นที่พูดคุยและเจรจากับพี่น้องประชาชนเพื่อหาทางออกจากปัญหาดังกล่าวอย่างสันติ

2.ขอให้จัดการศึกษาโครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และดำเนินการโดยนักวิชาการที่เป็นกลางได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และระงับการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะไว้ก่อนจนกว่าจะมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เสร็จสิ้นแล้ว

รายชื่อนักวิชาการ 167 คน
1.กนกรัตน์ สถิตนิรามัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. กรกนก วัฒนภูมิ นักวิจัยอิสระ
3. กิตติยา พรหมจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. กิติมา ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5. กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6. เกาซัร อาลีมามะ
7. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว นักวิชาการอิสระ
8. เกื้อ ฤทธิบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. ขรรค์เพชร ชายทวีป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. คณิน เชื้อดวงผุย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
11. คมลักษณ์ ไชยยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. คอรีเยาะ มานุแช ทนายความ
13. ฆอซาลี เบ็ญหมัด นายกสมาคมมุสลิมคลองแห
14. จริยภัทร รัตโณภาส คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15. จักเรศ อิฐรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. จักรสิน น้อยไร่ภูมิ
17. จารุวัจน์ สองเมือง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
18. เจนสมุทร แสงพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19. ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20. ชญานี ณ พัทลุง ทนายความ
21. ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22. ชัยพงษ์ สำเนียง ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23. ชัยวัฒน์ มีสันฐาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. ชำนาญ จันทร์เรือง
25. โชคชัย วงษ์ตานี สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26. ฐิตินบ โกมลนิมิ
27. ฐิตินันท์ เต็งอำนวย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28. ณภัค เสรีรักษ์ นักวิชาการอิสระ
29. ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี มหาวิทยาลัยนครพนม
30. ณัฐดนัย นาจันทร์
31. ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช มหาวิทยาลัยบูรพา
32. ณิชา โตวรรณเกษม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33. ณีรนุช แมลงภู่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
34. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35. ดวงมน จิตร์จำนงค์
36. ดวงยิหวา อุตรสินธุ์
37. ดารารัตน์ คำเป็ง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
38. ดุลยรัตน์ บูยูโส๊ะ ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา
39. โดม ไกรปกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

40. ตรีเนตร สาระพงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
41. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42. ตัสนีม เจ๊ะตู ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า
43. ทวีลักษณ์ พลราชม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
44. ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
47. ธนมาด คุณศรีรักษ์สกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48. ธนรัตน์ มังคุด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49. ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50. ธวัช มณีผ่อง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51. ธัญรดี ทวีกาญจน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
52. ธิบดี บัวคำศรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53. ธีรยุทธ ปักษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
54. ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
55. ธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
56. นนท์ปวิธ แสงเทียนประไพ
57. นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
58. นพร โพธิ์พัฒนชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
59. นฤดล พิมพ์นนท์
60. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
61. นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
62. นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63. นาตยา อยู่คง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
64. ทวีศักดิ์ ปิ ผู้ประสานงาน คนส.จชต.
65. นิธิ รุ่งธนาภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66. บัณฑิต ไกรวิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
67. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68. บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
69. บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
70. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
71. บูฆอรี ยีหมะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
72. ปพิชญา แซ่ลิ่ม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
73. ปวีณา แช่มช้อย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
74. ประกาศ สว่างโชติ นักวิชาการอิสระ
75. ปรัชญา โต๊ะอิแต สื่ออิสระ
76. ปราญชลี มณีรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77. ปวีณา เผื่อนงูเหลือม
78. ปิยชาติ สึงตี
79. ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
80. พนัญญา ลาภประเสริฐพร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
81. พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82. พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

83. พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
84. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
85. พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
86. พิเชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
87. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88. พิชญา บุญศรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
89. พิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
90. พิสิษฏ์ นาสี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
91. พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์
92. พุทธพล มงคลวรวรรณ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
93. ไพรินทร์ กะทิพรมราช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
94. ไพลิน ปิ่นสำอางค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
95. ภาสกร อินทุมาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
96. มนตรา พงษ์นิล มหาวิทยาลัยพะเยา
97. มะรูฟ เจะบือราเฮง มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ
98. มานพ พรหมชนะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์

99. มุนินทร์ พงศาปาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
100. มูนีเราะฮ์ ยีดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
101. มูหัมมัดนาสีรูดดิน เล๊ะนุ๊ สมาคมปัญญาชนมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้
102. มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
103. เมธิณี อยู่เจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
104. ยอดพล เทพสิทธา
105. ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
106. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
107. เยาวนิจ กิตติธรกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
108. รจเรศ ณรงค์ราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
109. ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
110. วริษา องสุพันธ์กุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
111. วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
112. วสันต์ สรรพสุข มหาวิทยาลัยพะเยา
113. วิไลลักษณ์ สุวะโซโน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
114. วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
115. วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
116. วิภา ดาวมณี อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

117. วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118. วีรดา คงธนกุลโรจน์
119. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
120. ศรันย์ สมันตรัฐ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
121. ศราวุฒิ อารีย์ สถาบันเอเชียศึกษา
122. ศักดา ยูเต๊ะ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์ประสานงาน กทม.
123. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
124. ศิวศิษฐ์ รัศมีจันทร์
125. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126. สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
127. สมหทัย หาญวัฒนะชัย
128. สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
129. สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
130. สายฝน สิทธิมงคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
131. สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
132. สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
133. สุไรนี สายนุ้ย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

134. สุกำพล จงวิไลเกษม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
135. สุจิตรา ประวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
136. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
137. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
138. สุพัทธ์รดา เปล่งแสง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
139. สุรินรัตน์ แก้วทอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
140. เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ นักวิชาการอิสระ
141. เสาวนีย์ จิตต์หมวด ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

142. โสภิณ จิระเกียรติกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
143. หทัยชนก หวานสง
144. อดิศร จันทรสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์145. อนันต์ ศิลปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
146. อนาตี บุญมาเลิศ
147. อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
148. อรชา รักดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
149. อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
151. อรอนงค์ เบญบูรนันท์ นักวิชาการอิสระ
152. อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
153. อลิสา หะสาเมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

154. อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
155. อับดุลสุโก ดินอะ ศูนย์อัลกุรอานและภาษา QLCC
156. อันธิฌา แสงชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
157. อัมพร หมาดเด็น
158. อาทิตย์ ทองอินทร์
159. อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
160. อารยา สุขสม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
161. อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
162. อุเชนทร์ เชียงเสน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
163. เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
164. เอมผกา เตชะอภัยคุณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
165. ฮาฟีส สาและ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
166. นวพร สุนันท์ลิกานนท์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
167. สุทธิศักดิ์ ดือเระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net