Skip to main content
sharethis

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ภาวิน มาลัยวงศ์ และชานันท์ ยอดหงษ์ แนะนำบทความ “คณะกรรมการกลางกลาโหม : การควบคุมอำนาจกองทัพของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 – 2477” ของปรัชญากรณ์ ลครพล เมื่อ พ.อ. พระยาทรงสุรเดช หนึ่งในสี่ทหารเสือ แกนนำคณะราษฎรเสนอปฏิรูปกองทัพภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการตั้ง “คณะกรรมการกลางกลาโหม” ซึ่งลดอำนาจของเสนาบดีกระทรวงกลาโหม และให้คณะกรรมการกลางกลาโหม 7 คน มีอำนาจบริหารกองทัพ นโยบาย งบประมาณ อาวุธ ฯลฯ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกลางกลาโหมที่ตั้งเป้าหมายว่าจะให้พลเรือนเข้ามามีบทบาทด้วย ก็อยู่เพียงไม่กี่ปีก็ยกเลิกไป พร้อมกับการหมดบทบาทของ พ.อ.พระยาทรงสุรเดช ที่ขัดแย้งกับ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

ทั้งนี้ในสภาผู้แทนราษฎรช่วงแรกๆ ยังมีการอภิปรายวิจารณ์งบประมาณกองทัพที่สูงกว่างบประมาณหน่วยงานอื่น ในขณะที่ พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา แกนนำคณะราษฎรและอดีตนายกรัฐมนตรี ยืนยันความจำเป็นที่ต้องมีกองทัพประจำการในกรุงเทพฯ เพราะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการปกครอง ฯลฯ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net