Skip to main content
sharethis

ครม.มีมติรับข้อเสนอ “จะนะรักษ์ถิ่น” ให้ทำประเมินสิ่งแวดล้อมส่วนหน่วยงานอื่นให้รอดำเนินการออกไปก่อน ประยุทธ์สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจชายแดนใต้

14 ธ.ค.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุม ครม. ในประเด็นเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่ทางเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นมาชุมนุมเรียกร้องให้ชะลอโครงการและต้องทำผลประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEAโดยเร่งรัดให้คณะรัฐมนตรีต้องมีมติเรื่องนี้ในวันนี้

'สมพาศ' แจ้งจะนำข้อเสนอ 'จะนะรักษ์ถิ่น' เข้า ครม. - กลุ่มประมงพื้นบ้าน และ saveหัวลำโพงมาสมทบ

ธนกร ระบุว่าในที่ประชุม ครม.มีมติเกี่ยวกับโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ว่าในการประชุมวันนี้ที่ประชุม ครม.ได้รับทราบเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สู่เมืองต้นแบบที่สี่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หรือเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่มีสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการ

โฆษกสำนักนายกฯ กล่าวว่าในที่ประชุม ครม.มีมติใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกรับทราบการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ

ประเด็นที่สองคือ ครม.รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีสุพัฒนพงษ์เป็นประธานได้เสนอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำSEA และแผนแม่บทต่างๆ โดยให้ทุกฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการ รวมถึงให้รับข้อเสนอของภาคประชาชนและของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและผลดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

นอกจากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการเฉพาะเพื่อดูแลเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขความเดือดร้อนแก่ประชาชน มุ่งสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้น

ธนกร ระบุด้วยว่าก่อนเลิกการประชุมสุพัฒนพงษ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดทำ SEA โดยให้รับข้อเสนอของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการอยู่ และขอให้หน่วยงานอื่นๆ รอการดำเนินการออกไปก่อน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net