Skip to main content
sharethis

'ธนกร วังบุญคงชนะ' รองหัวหน้าพรรค รทสช. มองผลรับฟังความคิดเห็น ประชาชนไม่เห็นด้วยร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับประชาชน เพราะรวมคดี ม.112-ทุจริต-ทำให้เสียชีวิต ชี้เป็นเรื่องดีเปิดรับฟังความเห็นทุกฝ่าย มองร่างกฎหมายในสภาต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม


ธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ

15 มิ.ย. 2567 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมคดีการเมือง พ.ศ. …. ทึ่เสนอโดย น.ส.พูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 36,723 คน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอนิรโทษกรรมรวมฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ทำการเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2567 รวม 1 เดือนเต็ม มีประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 90,533 ราย มีผู้ที่ไม่เห็นด้วย 64.66% ส่วนที่เห็นด้วยเพียง 35.34 % ซึ่งจากจำนวนผู้แสดงความเห็นนี้ ชี้ให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ให้ความสนใจต่อเรื่องดังกล่าวอย่างมาก และเสียงส่วนใหญ่ที่ออกมาสะท้อนแสดงถึงเจตจำนงในการยึดหลักกฎหมายที่ควรจะเป็น โดยส่วนตัวมองว่า การที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการเสนอให้รวมคดี มาตรา 112 เกี่ยวกับการดูหมิ่นก้าวล่วงสถาบัน คดีทุจริตประพฤติมิชอบของนักการเมือง และคดีความผิดที่ถึงแก่ชีวิต ซึ่งล้วนแต่เป็นคดีที่มีโทษร้ายแรงและความผิดที่ประชาชนไม่สามารถรับได้หากมีการนิรโทษกรรม

นายธนกร กล่าวว่าผลสำรวจความเห็นเรื่องนิรโทษกรรมคดีการเมืองฉบับประชาชนนี้ สะท้อนภาพใหญ่ถึงความคิดเห็นประชาชน ทั้งประเทศที่ต้องการบอกเจตจำนง ว่าการพิจารณากฎหมายสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการนิรโทษกรรมต้องอยู่ในกรอบที่เป็นคดีการเมืองจริง ๆ แม้ว่าบางคดีอาจจะมีการอ้างเรื่องแรงจูงใจทางการเมือง แต่ไปเกี่ยวโยงกับคดีมาตรา 112 ตนคิดว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ต้องรับฟังเสียงประชาชน เพราะกฎหมายที่ผ่านสภา ต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย หากค้านสายตาประชาชนอาจเป็นการสร้างข้อขัดแย้งใหม่ขึ้นในประเทศได้ โดยย้ำว่ากรรมาธิการฯ ควรเปิดรับฟังความเห็นทุกฝ่ายรอบด้าน เช่นเดียวกับฉบับประชาชนที่สภาผู้แทนราษฎรได้เปิดให้แสดงความเห็นตลอดเวลา 1 เดือนเต็ม ผ่านเว็บไซต์ของสภามาแล้ว เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะคดี มาตรา 112 คดีทุจริตประพฤติมิชอบ และคดีที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต ถือเป็นคดีอาญาร้ายแรงและไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมือง เชื่อว่าคนไทยรับไม่ได้หากมีการรวมด้วย ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงไม่ควรที่จะลังเลนำเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนกระทบจิตใจคนไทยเช่นนี้ เข้าไปพิจารณารวมอยู่ในร่างนิรโทษกรรมด้วย

นอกจากนี้ นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่าขอให้สังคมติดตามกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ว่าจะถูกนำเสนอให้มีการปรับแก้ไขอบ่างไรต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องขอบคุณประชาชนที่ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ในการแสดงสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 อย่างพร้อมเพรียงกัน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net