[สาระ+ภาพ] เทียบอำนาจแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม พ.ร.บ.สงฆ์ ปี 05 กับ ปี 61

จากกรณีเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 20 รูป หลังจากหมดวาระ เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้การแต่งตั้งดังกล่าวนับเป็นอีกครั้งที่แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) 2561 มีผลบังคับใช้

โดยอ้างถึงอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ในโอกาสนี้จึงขอย้อนทวนเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 ที่เป็นพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ขณะที่พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) 2561 ให้ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้ง ใน มาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และมาตรา 14 ดังนี้

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองของคณะสงฆ์มีดังนี้

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์