Skip to main content
sharethis

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ มีพระบรมราชโองการโปรดให้ถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ออกจากสมณศักดิ์ ฐานหย่อนความสามารถ หากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้รับสนองฯ

3 ม.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ความว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสิทธิพัฒนาภรณ์ เป็น พระราชพัฒนาภรณ์ สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธ.ค. 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 พ.ย.2558 นั้น

เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง ฐานหย่อนความสามารถ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ออกจากสมณศักดิ์ เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ออกจากสมณศักดิ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดให้ถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 ม.ค. 2565

ทั้งนี้ พระราชพัฒนาภรณ์ เคยปรากฏเป็นข่าวเมื่อ ธ.ค.63 โดยช่อง 8 รายงานว่า พระราชพัฒนาภรณ์ นั้นถูกเผยแพร่คลิปว่า อยู่ในกุฏิ 2 ต่อ 2 กับหญิงสาว จนถูกหลายฝ่ายกดดันเรื่องความเหมาะสม ทำให้พระราชพัฒนาภรณ์ ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยที่ต่อมา ช่อง 8 รายงานด้วยว่า หญิงสาวในคลิป โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เจ้าอาวาส มีศักดิ์เป็นหลวงอาของตนเอง และเป็นคนในครอบครัวของเธอ ซึ่งทุกเทศกาล หรืองานสำคัญ เธอจะกลับไปนมัสการหลวงอาที่วัดไชโยเป็นประจำอยู่แล้ว ส่วนเหตุการณ์ในคลิป เกิดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ระหว่างที่เธอไปทำบุญ 100 วันให้ลุง ซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของหลวงอา หลังทำบุญเสร็จ ก็เดินตามหลวงอาเข้าไปที่กุฏิ เพื่อนำของมาแจกให้ญาติที่มาร่วมงาน แต่ในคลิปกลับมีเพียงแค่ภาพเธอเดินตามหลวงอา ออกมาจากกุฏิเท่านั้น และนำไปโพสต์ข้อความเสื่อมเสีย

สำหรับ มาตรา 5 ตรี พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 บัญญัติไว้ว่า เพื่อให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแล การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และมีการรักษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป พระมหากษัตริย์จึงทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้ง สถาปนา และถอดถอน สมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์ และแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัตินี้

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 5 ตรี บัญญัติไว้แล้วว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้ง สถาปนาและถอดถอน สมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์

หมายเหตุ : 23.29 น. วันที่ 3 ม.ค.65 ประชาไทมีการเพิ่มเติมข้อมูล

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net