คณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.272 เปิดตัวเว็บไซด์เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ยกเลิก ส.ว.เลือกนายกฯ

คณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.272 ผนึกกำลังเครือข่ายภาคประชาชน แถลงเปิดตัวเว็บไซด์เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ยกเลิก ส.ว.เลือกนายกฯ นัดยื่นสภาฯ 70,000 รายชื่อ 1 มีนานี้ 

17 ม.ค. 2565  Thai Intelligence Agency รายงานต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ (17 ม.ค.) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรังสิต คณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.272 ผนึกกำลังเครือข่ายภาคประชาชน แถลงเปิดตัวเว็บไซด์เข้าชื่อเสนอกฎหมายอย่างเป็นทางการวันนี้ เพื่อยกเลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ นำแถลงโดย สมชัย ศรีสุทธิยากร, บุญส่ง ชเลธร อดีตผู้นำนักศึกษา 14 ตุลา, เมธา มาสขาว เลขาธิการคณะรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), กาญจนี วัลยะเสวี แกนนำกลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบ, จำนงค์ หนูพันธ์ ประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move), ณัฐวุฒิ อัปปะ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.), กรองทอง มณีสิน อดีตกรรมการศูนย์นักเรียนแห่งประเทศไทย, ณัฎฐา มหัทธา นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง และเชษฐ์เนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ เป็นต้น

ชายนริศ ผดุงกุล ผู้ออกแบบโปรแกรมลงชื่อในระบบอิเลคทรอนิกส์ผ่านเว็บไซดฺ ได้สาธิตวิธีการใช้งานเว็บไซต์ www.nosenatevote.net สำหรับร่วมลงชื่อออนไลน์ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ที่เปิดช่องให้มีการเข้าชื่อออนไลน์สำหรับการเสนอกฎหมายได้ เพื่อนำเสนอต่อรัฐสภา โดยก่อนแถลงเปิดตัวมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 38,000 คน

สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายในนามคณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.272 แถลงว่า คณะรณรงค์มีแผนจะเปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อออนไลน์ ตั้งแต่ 17 มกราคม 2565 ไปจนถึง 16 เมษายน 2565 รวมเป็นเวลา 3 เดือน โดยการส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานการลงลายมือชื่อตามแบบที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนด จำนวน 70,000 รายชื่อแรก จะกระทำในวันอังคารที่  1 มีนาคม 2565  หลังจากการปิดประชุมสามัญสมัยที่สองของรัฐสภา  เพื่อให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถบรรจุเป็นวาระการพิจารณาในสมัยประชุมแรกของปี 2565 คือเดือนพฤษภาคม 2565 และประเมินว่ากระบวนการพิจารณาทั้งสามวาระน่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2565 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อทำให้ขั้นตอนแรกผ่านไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

ระหว่างนี้ทางคณะรณรงค์ได้ทำการเดินสายพบพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อขอความสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ชักชวนประชาชนมามีส่วนร่วม โดยมีพรรคที่ได้พูดคุยและแสดงจุดยืนสนับสนุนกันไปบ้างแล้วได้แก่ พรรคกล้า พรรคเสรีรวมไทย ไทยสร้างไทย ประชาชาติ และพรรคเพื่อไทย นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคร่วมรัฐบาลอีกหลายพรรค โดยทางคณะรณรงค์ตั้งใจจะไปพบพรรคการเมืองให้ครบทุกพรรค รวมถึงจะพูดคุยกับกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเสียงสนับสนุนอย่างเพียงพอในรัฐสภาด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านประกาศจุดยืนสนับสนุนหรือเคยร่วมโหวตให้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งอื่นๆ ที่เคยมีการเสนอกันมาก่อนหน้านี้ทั้งจากภาคประชาชน ฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาล

สมชัย ได้สรุปแนวทางรณรงค์ต่อไป 10 ประเด็นคือ 1. เดินสายพบพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุน 2. เดินสาย ส.ว. ซึ่งในอดีตมี ส.ว.สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญกว่า 56 คนแล้ว 3.เดินสายพบสื่อมวลชนและมอบ QR code เว็บไซด์ www.nosenatevote.net เพื่อให้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์ 4. เดินสายพบ influencer ใน twitter Facebook YouTube TikTok 5. จัดอภิปราย โดยองค์กรต่าง ๆ และในสถาบันการศึกษา อย่างต่อเนื่องในช่วงการรณรงค์  6.รณรงค์ให้ประชาชนขึ้นโปรไฟล์. แชร์ลิงก์ แชร์ QR code และแคปหน้าจอลำดับเลขการลงชื่อ และโพสต์เผยแพร่ 7.เผยแพร่ Logo เป็นของส่วนร่วมและสาธารณะ ทุกคนสามารถทำที่ระลึกโดยไม่มีการผูกขาด โดยสามารถติดต่อขอแบบ logo ได้  8.เชิญชวนเครือข่ายประชาธิปไตยในทุกจังหวัด  และสโมสรนิสิตนักศึกษาในทุกสถาบัน เป็นองค์กรร่วมรณรงค์ขยายเครือข่าย โดยแสดงชื่อองค์กร และ update ต่อสาธารณะต่อไป 9. ใช้เวลาในการรณรงค์ campaign 3 เดือน  ปิดเว็ปไซต์ ช่องทางการลงชื่อในเวลา 24.00 น. วันที่ 16 เมษายน 2565 และ 10. จะนำส่งชื่อ 70,000 ชื่อแรก แก่สำนักงานสภาผู้แทนราษฎร ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อให้ทันการพิจารณาในสมัยประชุมแรกของรัฐสภา ในเดือนพฤษภาคม 2565 ต่อไป

เมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าวว่า เครือข่ายภาคประชาชนหลายองค์กรจะเข้าร่วมรณรงค์ในนามคณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.272 ร่วมกัน เพราะเห็นว่านี่คือทางออกสุดท้ายของบ้านเมืองที่เหลือช่องทางอยู่ เพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองที่ิเกิดจากกับดักรัฐธรรมนูญที่ออกแบบไว้เพื่อสืบทอดอำนาจ โดยเฉพาะบทเฉพาะกาล ม.272 ลักไก่เขียนให้ 5 ปีแรกให้มีการเลือกนายกฯ จากที่ประชุมรัฐสภา แทนที่จะเป็นสภาผู้แทนราษฎรดังในอดีต ทำให้ ส.ว.ที่ คสช.สรรหามา สามารถยกมือ 250 เสียงเลือกนายกฯ ได้ ซึ่งในการเสนอกฎหมายฉบับนี้ จะลบวรรคแรกนี้ออกทั้งหมด แต่ยังคงวรรคอื่นตามเดิมในรัฐธรรมนูญ 60 ทุกประการ เพื่อให้เป็นประเด็นเดียวที่จะขอความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในระบอบคณาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตย

ปัจจุบันประชาชนยังไม่สามารถแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับได้ เพราะกับดักรัฐธรรมนูญถูกเขียนไว้ทำให้แก้ไขได้ยากยิ่ง แต่การแก้มาตราเดียวนี้อย่างน้อยจะทำให้เกิดประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาขึ้นมาบ้าง เพื่อให้นายกฯ มาจากเจตจำนงค์ของประชาชน จากเสียงข้างมากในสภาฯ อย่างแท้จริง เพราะต้องยอมรับว่า วิกฤตการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง 2562 มาจากเรื่องนี้โดยตรง จึงขอเรียกร้องพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และขอเรียกร้องไปยัง ส.ว.ทุกท่านด้วยความจริงใจ เพราะการแก้ไขมาตรานี้มาตราเดียวเป็นเรื่องที่บริสุทธ์ใจของทุกฝ่ายที่ต้องการให้การเมืองไทยกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และลดความขัดแย้งทางการเมืองโดยตรงจากรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจที่เป็นพิษของ คสช.

ระหว่างการแถลงข่าว เมธา ได้ร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายผ่านเว็บไซด์ www.nosenatevote.net โดยได้อันดับการลงชื่อคนที่ 38,215 และเชื่อว่าจะได้ 70,000 คนภายในวันที่ 1 มีนาคมอย่างแน่นอน

ณัฏฐา มหัทธนา หนึ่งในคณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.272 เชื่อว่าการแก้ไขครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูง ดูจากผลตอบรับการเข้าชื่อโดยประชาชนที่หลากหลายคือมาจากทุกฟากฝั่งทางการเมืองแล้ว ก็เห็นสัญญาณอันดีว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราเดียวในครั้งนี้น่าจะเป็นส่ิงที่สังคมมีฉันทามติร่วมกันได้ อย่างที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการแก้ไขครั้งนี้มีเงื่อนไขน้อยที่สุดแล้ว เพราะเป็นการแก้ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆก่อน คือเพียงลดอำนาจ สว. ในการร่วมโหวตนายกเท่านั้น เป็นการทำกติกาให้เป็นปกติสากลให้นายกมาจากการเลือกตั้งของผู้แทนที่ประชาชนเลือกมา ไม่ใช่นำเสียงส.ส. 500 คนไปปะปนกับเสียงสว.จากการแต่งตั้ง 250 คนซึ่งเป็นสัดส่วนถึงหนึ่งในสามของรัฐสภาให้มาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการแห่งความเสมอภาคของคะแนนเสียง ดังนั้นการแก้ ม.272 ในครั้งนี้จึงเป็นการแก้ไขกติกาให้มีความเป็นปกติและเป็นธรรม ซึ่งทุกฝ่ายพึงจะเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการลดความขัดแย้ง และเชื่อว่าจะมาร่วมกันทำให้เป็นไปได้จริงแน่นอนก่อนการเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้า โดยตนก็อยากกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาร่วมลงชื่อด้วยกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยกลไกรัฐสภาในครั้งนี้ด้วย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์