สโมสรนักศึกษา มช. ลั่นพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแสดงวิสัยทัศน์แคนดิเดตอธิการบดีต่อสาธารณะ

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กดดันผู้บริหาร มช. ให้จัด “การแสดงวิสัยทัศน์ของ Candidate อธิการบดีต่อสาธารณะ” ระบุพร้อมเป็นเจ้าภาพเอง ขณะที่ ' ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สมชาย ปรีชาศิลปกุล และทัศนัย เศรษฐเสรี' ถูกเสนอชื่อและตอบรับคำทาบทามเพื่อเข้ารับการพิจารณาแล้ว

 

1 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจุดยืนผ่าน Facebook เพจ “สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Student Union” ประกาศว่า พร้อมเป็นเจ้าภาพดำเนินงานให้เกิด “การแสดงวิสัยทัศน์ของ Candidate อธิการบดีต่อสาธารณะ และการหยั่งเสียงนักศึกษาเพื่อเลือกอธิการบดีในวาระการดำเนินงานต่อไป”

โดยในฐานะตัวแทนเจตนารมณ์จากสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฝั่งนักศึกษา ทางสโมสรนักศึกษาฯ มีหลักการดังนี้

  1. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยโดยสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นวิถีทางในการพัฒนาประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา
  2. เพื่อเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานที่ไม่ฟังเสียงสะท้อนและไม่ยึดโยงกับสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อธิการบดีในวาระการดำเนินงานถัดไปรับตำแหน่งอย่างสง่างาม ปราศจากข้อครหาจากการได้รับเลือกอย่างลับโดยเพียงบางกลุ่มบุคคล

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศจดหมายเปิดผนึกนึงสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเรียกร้องให้เป็นผู้ร่วมดำเนินงานต่อไป เพื่อให้สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำรงอยู่เพื่อการสะท้อนเจตนารมณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญของประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยแท้จริง

 

หลังจากนั้นในวันที่ 31 ม.ค. 65 ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึงสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเรียกร้องให้ร่วมเป็นผู้ดำเนินงานให้เกิดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับ การทาบทามเป็นอธิการบดีต่อสาธารณะ และการหยั่งเสียงสมาชิกประชาคมเพื่อเลือกอธิการบดี

สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การยืนยันดำเนินการคัดเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวาระการดำเนินงานถัดไปโดยคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นความลับ ไม่กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามต่อสาธารณะ และไม่ให้มีการคัดเลือกอธิการบดีด้วยการหยั่งเสียงสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความคิดเห็นว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานอย่างไม่เป็นธรรม ปราศจากความโปร่งใส ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและไม่เคารพวิจารณญาณของสมาชิกประชาคม ส่ออำนวยความสะดวกในการเอื้อผลประโยชน์แก่บางกลุ่มบุคคลที่ต้องการอำนาจในการบริหารเพื่อพวกพ้องของตนเอง

ในการณ์นี้ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนเจตนารมณ์แห่งสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาคส่วนนักศึกษา จึงตัดสินใจประกาศจุดยืนเป็นผู้ดำเนินงานให้เกิดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามเป็นอธิการบดีต่อสาธารณะ และการหยั่งเสียงสมาชิกประชาคมเพื่อเลือกอธิการบดีในวาระการดำเนินงานถัดไปด้วยเหตุผล 3 ประการดังนี้

1. เป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยโดยสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นวิถีทางในการพัฒนาประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา

2. เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานที่ไม่รับฟังเสียงสะท้อนและไม่ยึดโยงกับสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

3. เป็นการส่งเสริมให้อธิการบดีในวาระการดำเนินงานถัดไปเข้ารับตำแหน่งอย่างสง่างาม ปราศจากข้อครหาจากการได้รับเลือกอย่างลับโดยเพียงบางกลุ่มบุคคล

 

"ในการดำเนินงานดังกล่าวจะมีความชอบธรรมได้เมื่อการหยั่งเสียงสามารถสะท้อนเจตนารมณ์ของสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สำคัญอีกภาคส่วนนอกเหนือไปจากนักศึกษา อันได้แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอเรียกร้องไปยังสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นตัวแทนของเจตนารมณ์จากภาคส่วนดังกล่าวให้ร่วมเป็นผู้ดำเนินงานให้เกิดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามเป็นอธิการบดีต่อสาธารณะ และการหยั่งเสียงสมาชิกประชาคมเพื่อเลือกอธิการบดีในวาระการดำเนินงานต่อไป" สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุใน ออกจดหมายเปิดผนึก

'ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สมชาย ปรีชาศิลปกุล และทัศนัย เศรษฐเสรี' ถูกเสนอชื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะนี้มีผู้ถูกเสนอชื่อและตอบรับคำทาบทามเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วอย่างน้อย 3 คนด้วยกัน ได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนัย เศรษฐเสรี จากสาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ออกแถลงการณ์เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นการคัดเลือกอธิการบดี หลังจากเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ที่ระบุว่า ทุกขั้นตอนในการสรรหาถูกกำหนดให้ใช้วิธีการปรึกษาหารือ มิให้มีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียงเป็นอันขาด และยังมีการกำหนดข้อบังคับให้ผู้ที่สนับสนุนการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียงเลือกอธิการบดีมีความผิดทางวินัยอีกด้วยนั้น โดยแถลงการณ์ดังกล่าวระบุให้ทางสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจงเหตุผลที่เปลี่ยนไม่ให้มีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียงอธิการบดี คนใหม่ พร้อมเสนอให้ใช้การทำประชาพิจารณ์ และประชามติเลือกวิธีการคัดสรรอย่างอิสระและโปร่งใส อำนวยความสะดวกให้เกิดวิธีการสรรหาตามผลการลงประชามติด้วย

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์