Skip to main content
sharethis

ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ประกันตัว เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ หลังถูกจำคุกมาแล้ว 200 วัน โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยื่นประกันตัวอีกครั้ง แนบหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขอโอกาสให้จำเลยได้ออกไปเรียนต่อในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีกำหนด 3 เดือน

เพนกวิน-พริษฐ์ ขณะถูกปล่อยตัวหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

24 ก.พ. 65 ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ประกันตัว เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ หลังถูกจำคุกในเรือนจำมาแล้ว 200 วัน โดยทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยื่นประกันตัวอีกครั้ง พร้อมแนบหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มเติมในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่า วันนี้ (24 ก.พ. 65) เวลา 16.30 น. ที่ประชุมคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวเพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ โดยประชุมคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยพิเคราะห์จากเอกสารประกอบคำร้องซึ่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา และเงื่อนไขที่จำเลยเสนอต่อศาล เห็นควรอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเวลาอันจำกัด เพื่อให้โอกาสจำเลยได้ออกไปศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 24 พ.ค. 2565)

โดยศาลตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

1. ห้ามทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน

2. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

3. ห้ามโพสต์ข้อความปลุกปั่นในสื่อโซเชียลมีเดียหรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

4. ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00-06.00 น. ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล

5. ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

6. ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง

อย่างไรก็ตาม หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัด และเมื่อครบกำหนดปล่อยตัวชั่วคราวให้จำเลย มารายงานตัวต่อศาลและให้นายประกันส่งตัวจำเลยมาศาลในวันที่ 24 พ.ค. 2565  เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ

 

อ่านข่าวต้นฉบับที่ https://tlhr2014.com/archives/40716

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net