Skip to main content
sharethis

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้ง 'เนติวิทย์' ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานสภานิสิต หลังถูกมหาวิทยาลัยสั่งปลดออกจากตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต เหตุเชิญ 'ปวิน-รุ้ง-เพนกวิน' ร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2564

2 มี.ค. 2565 วันนี้ เวลา 08.00 น. สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย I Student Council of Chulalongkorn University ระบุว่า ฐิติ ชิวชรัตน์ ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล เป็นที่ปรึกษาประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ของประธานสภานิสิตฯ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โดยการแต่งตั้งที่ปรึกษาสภานิสิตฯ ครั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12(6) แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 และให้เนติวิทย์มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 2565 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565

ประกาศดังกล่าวของสภานิสิตฯ มีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา เนติวิทย์ออกมาเปิดเผยว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคำสั่งปลดตนออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) คำสั่งปลดดังกล่าวลงวันที่ 18 ก.พ. 2565 โดยอ้างอิงมติสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ระบุว่าพิชชากร ฤกษ์สมพงษ์ นิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่ 1 และเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต กระทำผิดวินัยนิสิตจากการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่จัดขึ้นในรูปแบบไลฟ์สด เนื่องจากเชิญปวิน ชัชวาลย์พงศ์พันธ์ ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และพริษฐ์ ชิวารักษ์ มาร่วมกล่าวในงานโดยเป็นการกระทำที่ "เซอร์ไพรส์" ไม่ได้แจ้งจ่อสำนักบริหารกิจการนิสิตฯ ล่วงหน้า และแขกรับเชิญมีการแสดงออกที่สำนักบริหารกิจการนิสิตฯ มองว่า "หยาบคาย"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

2 วันหลังจากกรณีคำสั่งปลดเนติวิทย์พ้นตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา สำนักบริหารกิจการนิสิตได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งซ่อมกรรมการในองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) โดยระบุว่าเนื่องจากมีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในองค์การบริหารสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ได้พ้นสภาพจากการกรรมการ มหาวิทยาลัยจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 105 แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดรายละเอียดเลือกตั้งซ่อมในตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต พร้อมระบุคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งไว้ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสโมสรนิสิต (นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีหรืออนุปริญญา) 2) ต้องไม่เป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ และ 3) ต้องไม่เป็นนิสิตที่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมตั้งแต่ 20 คะแนนเป็นต้นไป ส่วนผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสามัญสโมสรนิสิตเท่านั้น

สำหรับกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งซ่อมนายกสโมสรนิสิตครั้งนี้ มีทั้งหมด 7 คน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง (ไม่ปรากฏชื่อ) ผู้ช่วยอธิบการบดี (ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข, ผศ.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์, ผศ.สุธนะ ติงศภัทิย์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิสิต และวรรณกร อยู่เจริญ โดยทั้ง 7 คนนี้มีอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตัดสินปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการลงคะแนนและการรวมคะแนน รวมถึงสามารถชี้ขาดในกระบวนการเลือกตั้งโดยมิได้ระบุไว้ในประกาศเลือกตั้งซ่อมฉบับนี้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net