Skip to main content
sharethis

ครบรอบ 1 ปี คนงานบริษัทบริลเลียนท์ฯ ถูกนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยและเงินอื่นๆ ที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมาย บุกทำเนียบทวงถามความคืบหน้าการติดตามตัวนายจ้างและจ่ายเงินชดเชย

 

11 มี.ค.2565 ครบรอบ 1 ปี การเลิกจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้าของบริษัท บริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ไทย โกลบอล จำกัด(เดิมชื่อโรงงานไทรอัมพ์) ทำให้ลูกจ้างจำนวน 1,388 คนตกงานทันที โดยไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้า โดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ฯลฯ นั้น เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'สหพันธ์ สิ่งทอ' ของสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย รายงานว่า วันนี้ (11 มี.ค.) เวลาประมาณ 09.30 น. ลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์ฯ รวมตัวกันที่หน้าบ้านพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก และเดินขบวนเพื่อไปทำเนียบรัฐบาล

อย่างไรก็ตามระหว่างทางบนถนนพิษณุโลก เจ้าหน้าตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบจำนวนมากใช้แผงเหล็กปิดถนนตั้งแต่หน้าโรงเรียนราชวินิต ปิดหลายชั้นบนสะพานชมัยมรุเชฐ และยังมีรถตู้ตำรวจจอดซ้อนหลายคัน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหญิงและชายจำนวนมากยืนหลายจุด สกัดกั้นไม่ให้ลูกจ้างเข้าถึงหน้าทำเนียบรัฐบาล

ผู้แทนลูกจ้าง(ผู้แทนสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย)และเจ้าหน้าที่ได้เจรจาและประสานเพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดทางให้ลูกจ้างได้เข้าไปหน้าทำเนียบเพื่อยื่นหนังสือและให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงความคืบหน้าข้อสรุปจากการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา

เวลา 10.45 น. เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ผู้แทนลูกจ้างจำนวน 10 คนเข้าไปยื่นหนังสือและมีการประชุมร่วมกันเพื่อสอบถามความคืบหน้าตามข้อสรุปร่วมกันเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2565 แต่ไม่เปิดแผงเหล็กให้ลูกจ้างที่มาร่วมชุมนุมทั้งหมดเข้าไปถึงหน้าทำเนียบรัฐบาล

เพจ 'สหพันธ์ สิ่งทอ' ยังรายงานผลการประชุมร่วมกันได้ข้อสรุปดังนี้

เรื่องที่ 1 ตามที่ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณานำประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายนำเรียนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดหางบประมาณมาจ่ายเงินชดเชย และเงินอื่นๆ ที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับ ให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างกรณีที่บริษัทปิดกิจการและไม่จ่ายเงินให้กับลูกจ้างตามสิทธิ์ของลูกจ้างที่ควรได้รับรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันกรณีนายจ้างปิดกิจการและทำให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนตามข้อเรียกร้องของลูกจ้างข้อที่ 1 และข้อที่ 4 สรุปได้ดังนี้

ผู้แทนกระทรวงแรงงาน แจ้งว่ารองอธิบดีได้แจ้งให้ปลัดกระทรงแรงงานทราบแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าได้แจ้งให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานทราบหรือยัง และยังไม่ได้รับหนังสือและบันทึกการประชุมจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน

ผู้แทนสหภาพแรงงานได้สอบถามเรื่องการดำเนินการส่งเอกสารถึงกระทรวงแรงงาน กำหนดระยะเวลาการพิจารณาของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และการดำเนินการเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะใช้ประมาณกี่วัน

ผู้แทนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าวันนี้จะส่งสำเนาหนังสือเรื่องดังกล่าวให้ผู้แทนกระทรวงนำไปด้วยได้เลย

ผู้แทนกระทรวงแรงงานและสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าไม่สามารถตอบแทนรัฐมนตรีได้ว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการพิจารณาไม่ก้างล่วงอำนาจรัฐมนตรีได้ แต่หากรัฐมนตรีพิจารณาแล้วส่งเรื่องมาที่สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีจะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเมื่อได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบแล้ว ถึงจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีขั้นตอนในการดำเนินการคงใช้เวลาไม่นาน

ผู้แทนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเอกสารหนังสือและบันทึกการประชุมให้ผู้แทนกระทรวงแรงงานและมีการถ่ายรูปร่วมกัน

เรื่องการประสานงานผู้แทนสหภาพแรงงานจะติดตามผ่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีความคืบหน้าจะพิจารณาว่านำลูกจ้างมาทวงถามอีกเพื่อให้มีการดำเนินการนำเงินมาจ่ายให้ลูกจ้าง

ดังนั้นต่อจากนี้ต้องติดตามดูท่าทีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานว่าจะมีท่าทีอย่างไร ต่อผลการประชุมร่วมระหว่างสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีกับผู้แทนสหภาพแรงงาน ผู้แทนกระทรวงแรงงานและหน่วยงานต่างๆของรัฐ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 65 และวันที่ 11 มีนาคม 65 ความหวังของคนงานอยู่กับปลายปากกาของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน การเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี และนำเสนอเข้าที่ประชุมรัฐคณะรัฐมนตรีเมื่อใด

ข้อที่ 2 ตามที่ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดศูนย์บริการประชาชนมีหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดติดตามนายจ้างมารับผิดชอบกรณีบริษัทปิดกิจการและไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างตามสิทธิ์ของลูกจ้างที่ควรได้รับและดำเนินการตามกฎหมายอาญาขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างให้กับนายจ้างอะไรอื่นต่อไปตามข้อเรียกร้องข้อที่ข้อที่ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 สรุปได้ดังนี้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเรื่องการติดตามนายจ้าง ผู้แทนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดตามให้นำเงินมาจ่ายให้ลูกจ้างโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้าง

สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั้นแนลแห่งประเทศไทย

11 มีนาคม 2565

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net