วางเงิน 2 แสน ศาลให้ประกันโดยไม่มีเงื่อนไข 'ส.ต.ต.นรวิชญ์' หลังสั่งจำคุกคดีชน 'หมอกระต่าย' 1 ปี 15 วัน

ศาลให้ประกันตัว 'ส.ต.ต.นรวิชญ์' โดยไม่มีเงื่อนไข ตีราคา 2 แสนบาท หลังศาลโทษจำคุกไม่รอลงอาญา คดีชน 'หมอกระต่าย' 1 ปี 15 วัน ขณะที่สตช.สั่งออกจากราชการทันทีหลังศาลพิพากษาจำคุก

25 เม.ย.2565 หลังศาลอาญาพิพากษาจำคุก 1 ปี 15 วัน และปรับเงิน 4,000 บาท โดยโทษจำคุกไม่รอลงอาญา  ส.ต.ต.นรวิชญ์ บัวดก ผู้บังคับการหมู่ (ผบ.หมู่) กองร้อยที่ 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (กก.1 บก.อคฝ.) ซิ่งบิ๊กไบค์ชน พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ หมอกระต่าย จักษุแพทย์ รพ.ราชวิถี  เสียชีวิต ขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลาย บริเวณหน้า รพ.สถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท ซึ่งต่อมา สนทยา น้อยเจริญ ทนายความ ส.ต.ต.นรวิชญ์ กล่าวว่า ศาลลงโทษจำคุก 2 ปี 30 วัน แต่รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือ 1 ปี 15 วัน โดยศาลเห็นว่าเหตุขับรถเร็วกับเรื่องไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรุนแรง จึงไม่รอการลงโทษ นั้น

ไทยรัฐออนไลน์ รายงานความคืบหน้าว่า ต่อมาเวลา 14.00 น.  ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราว ส.ต.ต.นรวิชญ์ ตีราคาหลักทรัพย์ 2 แสนบาท โดยไม่มีเงื่อนไข โดยเจ้าตัวเดินทางกลับบ้านทันที

นอกจากนี้ก็มีประเด็นถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายมีกำหนดไว้แล้ว น่าจะเพิกถอนเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ต่อไป โดยพ่อของจำเลยที่เป็นตำรวจได้ใช้ตำแหน่งเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัว ขณะที่ก่อนศาลพิพากษาจำเลยก็ได้มีการบรรเทาผลร้ายแล้ว

สำหรับคำพิพากษานั้นศาลก็ได้พิจารณาตามบทลงโทษ โดยเหตุการณ์นี้เป็นการประมาท และหลังจากศาลพิพากษาจำเลยก็รู้สึกเสียใจ และยอมรับคำพิพากษา จริงๆ ก็รับสารภาพมาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการและชั้นศาล ส่วนคดีแพ่งก็ต้องต่อสู้คดีกันต่อไป ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอยู่แล้ว แต่คงต้องไปพิจารณากันด้วยเหตุและผลต่อไป

สั่งออกจากราชการทันทีหลังศาลพิพากษาจำคุก

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานด้วยว่า พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากศาลอาญามีคำพิพากษาดังกล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีคำสั่งอีกฉบับให้ ส.ต.ต.นรวิชญ์ ให้ออกจากราชการทันที โดยอ้างอิงจากคำสั่งศาล อย่างไรก็ตาม หาก ส.ต.ต.นรวิชญ์ ยื่นอุทธรณ์คดี แล้วมีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินเป็นอื่น ส.ต.ต.นรวิชญ์ จะมีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับคำสั่งศาลเช่นเดียวกัน

สรุปคําพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.399/2565
ที่อัยการ ยื่นฟ้อง ส.ต.ต.นรวิชญ์ บัวดก ประมาทขี่รถบิ๊กไบค์ ชนหมอกระต่ายเสียชีวิต บริเวณทางม้าลายค่ะ

โดยศาลอาญา มีคำพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 5 (2) 11 ,12วรรคหนึ่ง, 58, 60 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 6วรรคสอง, 7,21วรรคหนึ่ง, 32. 33, 34 ,35วรรคสอง, 43(4) (8), 46(2), 67 วรรคหนึ่ง, 70, 148วรรคหนึ่ง 151, 152, 157, 160วรรคสาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 11,39 กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564ข้อ 3, 4(3) กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. 2551 ข้อ 3(20), 5(1) 

การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ มาตรา 11,60 และพ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 7,152 เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตาม พ.ร.บ. ถยนต์ฯ มาตรา 60 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ปรับ 2,000 บาท ฐานใช้รถที่มิได้เสียภาษีประจำปี ปรับ 2,000 บาท ฐานใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย ปรับ 2,000 บาท 

 ฐานใช้รถโดยมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ มาตรา 5(2), 12 วรรคหนึ่ง, 58,60 และพ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 6วรรคสอง, 148 วรรคหนึ่ง กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. 2551 ข้อ3(20), 5 (1) เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ มาตรา 60 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ปรับ 2,000 บาท 

 ฐานขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 43(8), 67วรรคหนึ่ง, 152,160,วรรคสาม กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564 ข้อ 3,4(3) เป็นการ กระทำความผิดกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 160 วรรคสาม ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 เดือน 

ฐานขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดย ประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินโดยไม่ปฏิบัติตาม เครื่องหมายบนพื้นทางเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 21วรรคหนึ่ง 32,33,34,35 วรรคสอง, 43(4), 46(2), 67 วรรคหนึ่ง, 70,148วรรคหนึ่ง,151,152 กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564 ข้อ3,4(3) เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 ปี 

จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ความผิดฐานนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 1,000 บาท ฐานใช้รถที่มิได้เสียภาษีประจำปี ปรับ 1,000 บาท ฐานใช้รถที่ไม่ได้จัดให้ มีการประกันความเสียหาย ปรับ 1,000 บาท ฐานใช้รถโดยมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ สำหรับรถไม่ครบถ้วน ปรับ 1,000 บาท ฐานขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น จำคุก 15 วัน ฐานขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ ทรัพย์สินโดยไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทางเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 1 ปี รวมโทษแล้วจำคุก 1 ปี 15 วัน และปรับ 4,000 บาท 

พิเคราะห์รายงานการ สืบเสาะและพินิจของจำเลยแล้วเห็นว่า จำเลยขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงมาก ประมาณช่วงระหว่างความเร็ว 108-128 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วเกินกว่า ที่กฎหมายกำหนดและที่วิญญูชนทั่วไปคาดคิด ทั้งยังขับแซงรถคันอื่นใกล้กับบริเวณที่มี เครื่องหมายจราจรทางข้าม (ทางม้าลาย) ในบริเวณที่อยู่ใกล้กับสถานพยาบาลและสถานที่ ราชการ ซึ่งเป็นเขตเมืองและเป็นเขตชุมชนที่มีประชาชนจำนวนมากไปรับบริการและใช้ทางดังกล่าวเป็นปกติตลอดทั้งวัน อันเป็นการเพิกเฉยต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและผู้สัญจรอื่นๆ บนท้องถนน ประกอบกับจำเลยขับรถที่ยังไม่ได้เสียภาษีประจำปี ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้และไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายกับผู้ประสบภัยจากรถ แม้จำเลยจะพยายามบรรเทาผลร้ายแล้ว แต่พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดของจำเลยดังกล่าว ถือว่าเป็นร้ายแรง จึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษจำเลย หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับ จัดการตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์