Bangkok Index กรุงเทพฯ น่าอยู่แค่ไหน ทำความเข้าใจด้วยข้อมูล

Rocket Media Lab ชวนทำความรู้จัก ‘กรุงเทพมหานคร’ ให้มากขึ้น ด้วย Bangkok Index แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาต่างๆ ในกรุงเทพฯ จากทั้ง 50 เขตมาจัดอันดับ พร้อมบทวิเคราะห์แต่ละประเด็น เพื่อให้เห็นถึงปัญหา ที่มา และแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรวบรวมฐานข้อมูลในประเด็นปัญหาที่สำคัญของกรุงเทพฯ เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพฯ 

7 พ.ค. 2565 คุณอยู่เขตไหนของกรุงเทพฯ เขตนั้นมีสวนสาธารณะเพียงพอไหม อากาศมี PM2.5 สูงแค่ไหน รถเมล์วิ่งผ่านกี่สาย ทางเท้าเป็นอย่างไร สายไฟสายสื่อสารเมื่อไรจะเอาลงดิน มีโรงพยาบาลเพียงพอไหม ขยะจะล้นหรือไม่ น้ำจะท่วมหรือเปล่า ฯลฯ ยังมีเรื่องอะไรอีกที่คุณยังไม่รู้

Rocket Media Lab ชวนทำความรู้จัก ‘กรุงเทพมหานคร’ ให้มากขึ้น ด้วย Bangkok Index แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาต่างๆ ในกรุงเทพฯ จากทั้ง 50 เขตมาจัดอันดับ พร้อมบทวิเคราะห์แต่ละประเด็น เพื่อให้เห็นถึงปัญหา ที่มา และแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรวบรวมฐานข้อมูลในประเด็นปัญหาที่สำคัญของกรุงเทพฯ เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

โดยข้อมูลทั้งหมดใน Bangkok Index แบ่งออกเป็น 4 หมวด แต่ละหมวดแยกออกไปอีกหมวดละ 3 ประเด็น ได้แก่ 1. สิ่งแวดล้อม แยกออกเป็น ขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ 2. โครงสร้างพื้นฐาน แยกออกเป็น รถเมล์ ถนน-ทางเท้า และสายไฟ-สายสื่อสารลงดิน 3. การเข้าถึงบริการพื้นฐาน แยกออกเป็น โรงเรียน สาธารณสุข และสวนสาธารณะ 4. ปัญหาอื่นๆ แยกออกเป็น หาบเร่แผงลอย จุดเสี่ยงอาชญากรรม และน้ำท่วม

ซึ่งในแต่ละประเด็นนั้น จะมีการนำเอาข้อมูลพื้นฐานในแต่ละเขต ทั้ง 50 เขต มาจัดอันดับและให้คะแนน โดย Rocket Media Lab กำหนดหลักเกณฑ์โดยการเรียงอันดับทั้ง 50 เขตจากดีมากที่สุดไปจนถึงดีน้อยที่สุด และจะได้คะแนน 50-1 คะแนนตามลำดับ โดยเขตที่มีลำดับเท่ากันจะได้คะแนนเท่ากัน จากนั้นก็จะนำคะแนนในแต่ละประเด็นมารวมกันเพื่อจัดอันดับทั้ง 12 ประเด็น และ 4 หมวด แล้วรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อจัดอันดับรวมทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ ว่าเขตไหนในกรุงเทพฯ น่าอยู่มากที่สุด

จากการทำข้อมูลของ Rocket Media Lab พบว่า เขตที่น่าอยู่มากที่สุดในกรุงเทพฯ ได้แก่ พระนคร โดยได้ 417 คะแนน จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย  413 คะแนน อันดับ 3 ราชเทวี 412 คะแนน อันดับ 4 ปทุมวัน 411 และอันดับ 5 บางพลัด 405 คะแนน

ส่วนเขตที่น่าอยู่น้อยที่สุดได้แก่ อันดับ 50 ดินแดง 230 คะแนน จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน อันดับ 48 ร่วมสองเขตคือลาดกระบัง และวังทองหลาง 242 คะแนน อันดับ 47 หนองแขม 243 คะแนน และอันดับ 46 พระโขนง 254 คะแนน

นอกจากนี้หากพิจารณาในแต่ละหมวดจะพบว่า ในหมวดสิ่งแวดล้อม เขตที่ได้อันดับ 1 ได้แก่ สัมพันธวงศ์ 136 คะแนน จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน ส่วนเขตที่ได้อันดับ 50 คือ คลองเตย 9 คะแนน ในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน เขตที่ได้อันดับ 1 ได้แก่ บางพลัด 129 คะแนน จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน ส่วนเขตที่ได้อันดับ 50 คือ หนองจอก 21 คะแนน ในหมวดการเข้าถึงบริการพื้นฐาน เขตที่ได้อันดับ 1 ได้แก่ ปทุมวัน 132 คะแนน จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน ส่วนเขตที่ได้อันดับ 50 คือ วังทองหลาง 21 คะแนน และในหมวดปัญหาอื่นๆ เขตที่ทำคะแนนได้ดีได้อันดับ 1 ได้แก่ ลาดพร้าว 126 คะแนน จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน ส่วนเขตที่ได้อันดับ 50 คือ บางบอน 41 คะแนน

“เราอยากให้มีแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลของกรุงเทพฯ ไว้ เพื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต่างๆ สามารถนำเอาข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเปรียบเทียบกับนโยบายของ ส.ก. หรือผู้ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ว่ามีนโยบายในเขตนั้นๆ อย่างไร ในประเด็นอะไรบ้าง และมันตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตนั้นๆ หรือไม่ อย่างไร”

“นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังเป็นประโยชน์ทั้งกับประชาชน กลุ่มองค์กรในเขตนั้นๆ ไปจนถึงหน่วยงานเอกชน หรือราชการ สามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวางนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ ในพื้นที่แต่ละเขตของตนเองได้อีกด้วย โดยเราวางแผนจะเพิ่มเติมข้อมูลประเด็นอื่นๆ อีกในอนาคตและอัปเดตข้อมูลทุกๆ ปี เพื่อติดตามความคืบหน้าของการทำงานเพื่อแก้ไขและพัฒนากรุงเทพฯในแต่ละเขตอีกด้วย” สันติชัย อาภรณ์ศรี บรรณาธิการ Rocket Media Lab กล่าว

โดยประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน ไปจนถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าไปเล่น สืบค้น สำรวจข้อมูล และสามารถดัดแปลงและเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตราบที่ยังแสดงถึงที่มา ได้แล้วที่ https://rocketmedialab.co/bangkok-index 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์