Skip to main content
sharethis

ครม.มีมติให้คุมราคาสินค้าและบริการ 51 รายการต่ออีก 1 ปี เพื่อป้องกันการขึ้นราคาไม่เป็นธรรม แต่ไม่รวมการขึ้นราคาตามกลไกตลาดตามปกติ

28 มิ.ย.2565 ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 65 จำนวน 51รายการ ใน 11 หมวด โดยเป็นสินค้าและบริการควบคุมเช่นเดียวกับ ปี 64 จำนวน 51 รายการ ใน 11 หมวด จําแนกเป็น 46 สินค้า 5 บริการ

การออกมาตรการครั้งนี้เป็นการต่อเวลาให้กลุ่มสินค้าและบริการที่ ครม.เคยมีมติให้มีการควบคุมราคาเมื่อปี 2564 และกำลังจะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 30 มิ.ย.ที่จะถึงนี้

อย่างไรก็ตามการออกมาตรการควบคุมราคาสินค้าครั้งนี้ไม่ได้รวมถึงราคาสินค้าที่แพงขึ้นตามกลไกตลาด แต่เป็นการควบคุมเพื่อป้องกันการขึ้นราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม

ตามมติ ครม.มีรายการสินค้าและบริการควบคุม ทั้งหมด 11 หมวด ได้แก่

 1. หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเหนียว กระดาษพิมพ์และเขียน
 2. หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง ได้แก่ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก
 3. หมวดปัจจัยทางการเกษตร ได้แก่ กากดีดีจีเอส เครื่องสูบน้ำ ปุ๋ย ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช รถเกี่ยวข้าว รถไถนา หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
 4. หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง
 5. หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค
 6. หมวดวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ท่อพีวีซี ปูนซีเมนต์ สายไฟฟ้า เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
 7. หมวดสินค้าเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ ผลปาล์มน้ำมัน มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์ ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ
 8. หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ กระดาษชําระ กระดาษเช็ดหน้า แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ สบู่ก้อน สบู่เหลว
 9. หมวดอาหาร ได้แก่ กระเทียม ไข่ไก่ ทุเรียน นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวไม่รวมถึงนมเปรี้ยว น้ำมัน และไขมัน ที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ แป้งสาลี มังคุด ลําไย สุกร เนื้อสุกร หอมหัวใหญ่ อาหารกึ่งสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 10. หมวดอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องแบบนักเรียน
 11. หมวดบริการ ได้แก่ การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสําหรับธุรกิจออนไลน์ บริการทางการเกษตร บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค และบริการรับชําระเงิน ณ จุดบริการ
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net