Skip to main content
sharethis

แพทย์และศิษย์เก่าแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 851 รายชื่อ ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ปิดสภาวะกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทันที

24 ก.ค.2565 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์ และศิษย์เก่าแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 851 รายชื่อ ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ปิดสภาวะกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทันที

โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์และศิษย์เก่าแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(ตามรายชื่อแนบ 851 รายชื่อ)

เรื่อง ขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ปิดสภาวะกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทันที

เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมาได้กำหนดให้พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติด แต่ไม่มีนโยบายควบคุมการใช้กัญชาอย่างครอบคลุมและปลอดภัยจึงทำให้มีการใช้กัญชาอย่างเสรีในเชิงนันทนาการอย่างแพร่หลาย นำไปสู่การเข้าถึงการใช้กัญชาของเด็กและเยาวชน ซึ่งผิดจากเหตุผลของการออกนโยบายกัญชาเสรีที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเคยกล่าวอ้างว่าต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น นอกจากนี้การใช้กัญชาอย่างเสรีโดยปราศจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นั้นมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมากมายว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายและการเจริญเติบโตของสมองในเด็กและวัยรุ่นอย่างมาก สถานการณ์ในปัจจุบันนี้จึงนับว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างแท้จริง

แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์และศิษย์เก่าแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามรายชื่อแนบ 851 รายชื่อ ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดใช้กัญชาเสรีโดยไม่มีการกำกับควบคุมอย่างเหมาะสมในขณะนี้ จึงขอแสดงจุดยืนสนับสนุน จดหมายเปิดผนึกฉบับที่สองของเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด ที่ขอให้ออกมาตรการ “ปิดสภาวะกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทันที” และ “จัดให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายกัญชาแห่งประเทศไทย” และ แคมเปญ “ชะลอกัญชาเสรี ขอออกกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เด็กใช้กัญชาออกมาก่อน” บนช่องทาง change.org ( change.org/DelayCannabisLaw ) ของภาคประชาชน ซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 6,000 คน เพื่อให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องหยุดภัยคุกคามทางสุขภาพในครั้งนี้โดยเร็วที่สุด รวมถึงปรับแก้ให้ใช้งานกัญชาได้ประโยชน์อย่างสูงสุดทางการแพทย์โดยควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อประชาชนให้เกิดน้อยที่สุด ดังเช่นเหตุของการออกนโยบายแต่เดิมที่ได้เคยกล่าวอ้างไว้

แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์ และศิษย์เก่าแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามรายชื่อแนบ 851 รายชื่อ

24 กรกฎาคม 2565

 

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์และศิษย์เก่าแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ปิดสภาวะกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทันที

ลำดับ

 

ชื่อ

นามสกุล

สถานะปัจจุบัน

สังกัด

1

นายแพทย์

กมลา

เลาห์วีระพานิช

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

2

นายแพทย์

จรินทร์

แววพานิช

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

3

แพทย์หญิง

จิราภรณ์

อรุณากูร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

4

แพทย์หญิง

ชลีรัตน์

เเรกวัฒนชัย

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

5

นายแพทย์

ชานน

สุเทพารักษ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

6

แพทย์หญิง

ณัฐนันท์

เรืองกิจไพศาล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

7

แพทย์หญิง

นัทธพร

วรรธนัจฉริยา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

8

นายแพทย์

พงศ์ภัค

พงศ์พิชชา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

9

นายแพทย์

พฤหัส

พงษ์มี

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

10

แพทย์หญิง

มาริน

ศตวิริยะ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

11

นายแพทย์

มารุต

จันทรา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

12

นายแพทย์

รพีพัฒน์

เทวมิตร์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

13

แพทย์หญิง

โรจนี

เลิศบุญเหรียญ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

14

นายแพทย์

วัชรุตม์

กันจงกิตติพร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

15

แพทย์หญิง

วิชิดา

ประเสริฐรุ่งพาณิช

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

16

แพทย์หญิง

วิภารัตน์

มนุญากร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

17

แพทย์หญิง

วิลาวัณย์

เชิดเกียรติกำจาย

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

18

แพทย์หญิง

ศุภรัตนา

คุณานุสนธิ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

19

แพทย์หญิง

สมพร

หวังเรืองสถิตย์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

20

แพทย์หญิง

สยมพร

ศิรินาวิน

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

21

นายแพทย์

สร​วุฒิ​

พงศ์​โรจน์​เผ่า​

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

22

แพทย์หญิง

สุธาทิพย์

เอมเปรมศิลป์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

23

แพทย์หญิง

สุพร

ตรีพงษ์กรุณา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

24

แพทย์หญิง

สุรางค์

เจียมจรรยา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

25

นายแพทย์

อดิศักดิ์

ผลิตผลการพิมพ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

26

แพทย์หญิง

อรุณวรรณ

พฤทธิพันธุ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

27

แพทย์หญิง

อัญชนา

ทองแย้ม

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

28

นายแพทย์

อุษณรัสมิ์

อนุรัฐพีนธ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

29

แพทย์หญิง

กันยารัตน์

ปรักกมกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

30

แพทย์หญิง

เจนจิรา

เอื้อพุทธจรรยา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

31

แพทย์หญิง

ณัฐนรี

ตันติกุลวัฒนกิจ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

32

แพทย์หญิง

มัณฑิตา

ทิพพาวนิช

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

33

แพทย์หญิง

อลีนา

เอื้อสุวรรณกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

34

แพทย์หญิง

ขวัญจิรา

อาชวานันทกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

35

แพทย์หญิง

ชนัญชิดา

วัชราภรณ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

36

แพทย์หญิง

ฑัสญากร

ดำรงชิตานนท์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

37

แพทย์หญิง

ภัคฐ์พิชา

วัฒนโรจนกิจ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

38

นายแพทย์

ภัณเชษฐ์

เหรียญวิจิตร์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

39

นายแพทย์

อภิวัฒน์

อัครพัฒนานุกูล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

40

แพทย์หญิง

ธนิดา

วิทยาวิศวสกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจักษุวิทยา

41

แพทย์หญิง

ธิติพร

ทองบริสุทธิ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจักษุวิทยา

42

แพทย์หญิง

บุญทิพย์

ทิพย์สุริยาพร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจักษุวิทยา

43

นายแพทย์

มานะชัย

นนท์ภาษโสภณ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจักษุวิทยา

44

นายแพทย์

วสุ

ศุภกรธนสาร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจักษุวิทยา

45

แพทย์หญิง

วิมลวรรณ

ตั้งปกาศิต

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจักษุวิทยา

46

แพทย์หญิง

ณัฏฐา

มี้เจริญ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจักษุวิทยา

47

แพทย์หญิง

ปภาดา

อริยนนทชา

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจักษุวิทยา

48

นายแพทย์

กานต์

จำรูญโรจน์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

49

นายแพทย์

คมสันต์

เกียรติรุ่งฤทธิ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

50

แพทย์หญิง

จักจิตกอร์

สัจจเดว์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

51

แพทย์หญิง

ณาตยา

สงห้อง

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

52

แพทย์หญิง

ดาวชมพู

นาคะวิโร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

53

แพทย์หญิง

นิดา

ลิ้มสุวรรณ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

54

แพทย์หญิง

ปัญจภรณ์

วาลีประโคน

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

55

นายแพทย์

ปิยะวัฒน์

เด่นดำรงกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

56

นายแพทย์

พงศธร

พหลภาคย์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

57

แพทย์หญิง

พรรษพร

หล่อธีรพงศ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

58

แพทย์หญิง

พิชชาพร

งามทิพย์วัฒนา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

59

แพทย์หญิง

พิชญวดี

จิตตโรภา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

60

แพทย์หญิง

ไพลิน

แก้วลาย

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

61

นายแพทย์

มาโนช

หล่อตระกูล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

62

แพทย์หญิง

ศิริจิต

สุทธจิตต์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

63

นายแพทย์

สุกมล

วิภาวีพลกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

64

แพทย์หญิง

อิสรา

อัครพรประภา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

65

แพทย์หญิง

aticha

wat

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

66

นายแพทย์

จาตุรงค์

ศิริเฑียรทอง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

67

แพทย์หญิง

กันต์นภัส

กิตยารักษ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

68

แพทย์หญิง

ณัฐมน

จิรกุลสมโชค

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

69

แพทย์หญิง

ณิชา

จันทร์ประเสริฐ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

70

นายแพทย์

ธนวิศว์

จำเนียรกาล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

71

แพทย์หญิง

ธมลวรรณ

สนแดง

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

72

นายแพทย์

ปวีณ

ถาวรประดิษฐ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

73

แพทย์หญิง

ปารัช

ภิรมย์รัตน์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

74

แพทย์หญิง

พรปิยา

ลักขณาศรีวงศ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

75

แพทย์หญิง

รวิสุดา

ค้าของ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

76

แพทย์หญิง

วิชุดา

แดนโพธิ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

77

นายแพทย์

ศรัณญ์

มูลศิลป์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

78

แพทย์หญิง

ศศิภางค์

แช่มชื่น

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

79

แพทย์หญิง

สาธิดา

แซ่เตีย

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

80

แพทย์หญิง

สาวิณี

วงศ์เศรษฐี

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

81

นายแพทย์

อรรถชัย

ศรีบุญยงค์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

82

แพทย์หญิง

อภิญญา

พงศ์วนัสบดี

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

83

แพทย์หญิง

จิตตา

อุดหนุน

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

84

แพทย์หญิง

ณัชชา

สาธุธรรม

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

85

นายแพทย์

ถกล

เจริญศิริสุทธิกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

86

แพทย์หญิง

บัณฑิตา

พฤฒินารากร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

87

นายแพทย์

พัฒนา

ศรมยุรา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

88

นายแพทย์

พิเชฐ

ยุทธนาการวิกรม

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

89

แพทย์หญิง

เยาวลักษณ์

บุญปสาท

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

90

แพทย์หญิง

รังสิมา

อรุณโรจน์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

91

แพทย์หญิง

วิศาล

วรสุวรรณรักษ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

92

นายแพทย์

สมิทธิ์

ศรีสนธิ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

93

นายแพทย์

สุชิน

วรวิชชวงษ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

94

แพทย์หญิง

หทัยชนก

พึงเจริญพงศ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

95

นายแพทย์

อภิรมย์

วงศ์สกุลยานนท์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา

96

แพทย์หญิง

กนกภรณ์

เลาหวงศ์เพียรพุฒิ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

97

นายแพทย์

ก้องสกล

อนรรฆมาศ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

98

แพทย์หญิง

กิรติกา

ลิกขะไชย

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

99

แพทย์หญิง

ชนม์นิภา

เลือดสกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

100

แพทย์หญิง

ชลธิชา

มโนมัยธำรงกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

101

แพทย์หญิง

ณัฏฐณิชา

กิตติวรวุฒิ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

102

แพทย์หญิง

ธนินท์ธร

ภู่ตระกูล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

103

แพทย์หญิง

ธันยธรณ์

จันทิวาสน์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

104

นายแพทย์

นพณัฐ

สินธวานุรักษ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

105

นายแพทย์

เนวินทร์

ไกรลาศศิริ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

106

นายแพทย์

ปรม

บุตรมะลา

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

107

แพทย์หญิง

พัทธิภา

พัฒนกำจรกิจ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

108

นายแพทย์

ไพฑูรย์

สุขสบาย

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

109

แพทย์หญิง

มณีพร

ปิดตามานัง

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

110

นายแพทย์

วรินทร

หาญธนสาร

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

111

แพทย์หญิง

สริตา

เสถียรภาพงษ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

112

แพทย์หญิง

อนัญญา

เจริญผล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

113

แพทย์หญิง

อักษราภัค

ริมดุสิต

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

114

นายแพทย์

จิรัฐิพันธุ์

ทรรพวสุ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

115

แพทย์หญิง

ชญานิน

นิติวรางกูร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

116

นายแพทย์

ชินรัตน์

บัวงาม

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

117

แพทย์หญิง

ชีวรัตน์

วิโรจน์ธนานุกูล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

118

แพทย์หญิง

ชุลีพร

เจียรพินิจนันท์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

119

แพทย์หญิง

ฐิตชา

นิลโสภา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

120

แพทย์หญิง

ทิพารมณ์

สนั่นเมือง

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

121

แพทย์หญิง

ธิติพร

ชุณหสวัสดิกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

122

แพทย์หญิง

นิธิมา

ศักดิ์โสภาวิวัฒน์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

123

นายแพทย์

ปกรณ์

เจียระคงมั่น

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

124

แพทย์หญิง

ปฐมิณฑิตา

วิทูรพณิชย์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

125

แพทย์หญิง

พินพร

เจนจิตรานันท์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

126

แพทย์หญิง

มัณฑนา

ธนะไชย

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

127

แพทย์หญิง

สมใจ 

แดงประเสริฐ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

128

แพทย์หญิง

สุวดี

เอ่งฉ้วน

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

129

แพทย์หญิง

ศศิกร

เฟื่องกำลูน

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

130

แพทย์หญิง

อรนันท์

ไตรตานนท์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา

131

แพทย์หญิง

ชญาสินี

พิริยสกุลพัฒน์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชารังสีวิทยา

132

นายแพทย์

ไชยวัฒน์

วงศ์รัตนกุลธน

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชารังสีวิทยา

133

แพทย์หญิง

เบญจวรรณ

ศรีสันติธรรม

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชารังสีวิทยา

134

แพทย์หญิง

พิชญานิน

วิชญรักษ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชารังสีวิทยา

135

นายแพทย์

ภาคภูมิ

วังกาญจน์สิริกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชารังสีวิทยา

136

แพทย์หญิง

ศุภัจฉรีย์

อรุณศิริวัฒนา

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชารังสีวิทยา

137

นายแพทย์

กุลวัฒน์

จีระแพทย์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

138

แพทย์หญิง

ชนากานต์

กัมทรทิพย์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

139

นายแพทย์

ธีรวัฒน์

ชลาชีวะ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

140

แพทย์หญิง

ปัญชิกา

ลือตระกูล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

141

แพทย์หญิง

พรภัทรา

อารีรักษ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

142

แพทย์หญิง

พิมพ์วัฒนา

ปิ่นเสม

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

143

แพทย์หญิง

ภัทธิกา

ทรัพย์สุนทร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

144

แพทย์หญิง

ภัสสร

จันทร์งาม

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

145

แพทย์หญิง

ลลิสา

แซ่เอี้ยะ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

146

แพทย์หญิง

สุนันทา

พฤฒิธาดา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

147

แพทย์หญิง

เสาวณีย์

สว่าง

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

148

นายแพทย์

อภิเดช

แซ่เล้า

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

149

แพทย์หญิง

กิตติยา

ศรีสิทธิ์พิศาล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

150

นายแพทย์

ชนัญญู

จงสุตกวีวงศ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

151

นายแพทย์

ดาลัด

พร้อมพันธุ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

152

แพทย์หญิง

ตวงรัก

เจริญพงศ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

153

นายแพทย์

ธนสักก์

พันธุ์วิชาติกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

154

แพทย์หญิง

ธีรดา

ธีรตกุลพิศาล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

155

แพทย์หญิง

พยานรัก

ศรีวิเศษ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

156

แพทย์หญิง

พรพรหม

สิทธิเวทยานนท์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

157

แพทย์หญิง

รวิสรา

หงส์กฤษดากร

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

158

แพทย์หญิง

ศิศิรา

เตชเจริญพานิช

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

159

แพทย์หญิง

สุทธิดา

มณีมูล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

160

แพทย์หญิง

อภิญญา

สุทธิวราภิรักษ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

161

แพทย์หญิง

กนกพร

สุขโต

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

162

แพทย์หญิง

มนฑรัตม์

เจนทวีพรกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

163

แพทย์หญิง

วสากร

เกตุประยูร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

164

แพทย์หญิง

อรอนงค์

ชนะจรัญวิทย์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

165

แพทย์หญิง

อัญญพร

สุทัศน์วรวุฒิ สึจิยะ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

166

นายแพทย์

อิทธิพล

วงษ์พรหม

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

167

นายแพทย์

กฤตบุญ

ธรรมเจริญสถิต

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

168

แพทย์หญิง

ชนิกานต์

วงศ์ประเสริฐสุข

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

169

แพทย์หญิง

กชกร

คันธฬิกา

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

170

แพทย์หญิง

กฤติกา

มีศิลป์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

171

นายแพทย์

กิตติพงศ์

แซ่เล้า

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

172

แพทย์หญิง

ฐิติกร

มากวิจิตร

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

173

แพทย์หญิง

ณัฐวดี

บุญชู

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

174

แพทย์หญิง

ณัฐวรรณ

มีประเสริฐสกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

175

แพทย์หญิง

ณิชา

จิรวิภาพันธุ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

176

แพทย์หญิง

ธีรนันท์

จันทิมา

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

177

แพทย์หญิง

บรรณฑรวรรณ

ยิ้มศิริวัฒนะ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

178

แพทย์หญิง

บุษรัตน์

น่านโพธิ์ศรี

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

179

นายแพทย์

ปองปรีดา

แสนจิตต์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

180

แพทย์หญิง

ปณัฐดา

เกนุ้ย

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

181

แพทย์หญิง

พาขวัญ

พหลโยธิน

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

182

นายแพทย์

พรรณพิลาศ

เย็นสบาย

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

183

แพทย์หญิง

พัทธวรรณ

พัทธนันทพงศ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

184

แพทย์หญิง

พีรภาส

จิราธิยุต

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

185

แพทย์หญิง

ศุวนันท์

ยงประเดิม

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

186

แพทย์หญิง

สกาวเดือน

นำแสงกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

187

แพทย์หญิง

สิรินันท์

ติ๊บสุยะ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

188

แพทย์หญิง

สิริพร

เซียวสกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

189

แพทย์หญิง

สิรีธร

วงศ์หาญชัย

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

190

นายแพทย์

ธนภัทร

พนิตนันท์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

191

แพทย์หญิง

ธิดาทิต

ประชานุกูล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

192

แพทย์หญิง

พิรญาณ์

วิเชียรสรรค์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

193

แพทย์หญิง

ภัทรานิษฐ์

ภัทรพรเจริญ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

194

แพทย์หญิง

วิจิตรา

เลี้ยงสว่างวงศ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

195

แพทย์หญิง

กนกรัตน์

ช่วยอุปการ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

196

นายแพทย์

กมลพงษ์

กันตะกนิษฐ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

197

แพทย์หญิง

กัญญาวีญ์

มณีรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

198

นายแพทย์

กันตวัฒน์

ลีปายะคุณ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

199

นายแพทย์

กายพล

เกษมลาวัณย์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

200

แพทย์หญิง

ณัฐชา

นรังศิยา

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

201

แพทย์หญิง

ณัฐธมล

สังข์สกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

202

นายแพทย์

ฐิติบุตร

ธีรสรเดช

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

203

แพทย์หญิง

ทวิณัฐ

ศรคำ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

204

แพทย์หญิง

ธรรมพร

ด่านภักดี

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

205

แพทย์หญิง

ธนิษฐา

วรปิติรังสี

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

206

แพทย์หญิง

ธัญธร

ชูลิขสิทธิ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

207

แพทย์หญิง

นัชชา

เลิศวิบูลย์ลักษณ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

208

นายแพทย์

นิธิศ

หงษ์ทอง

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

209

นายแพทย์

นุชา

นาคพิพัฒน์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

210

แพทย์หญิง

ปนัสยา

เดชสุรางค์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

211

นายแพทย์

ปรินทร์

รัตนานนท์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

212

แพทย์หญิง

พิชญ์สินี

บัวเลิศ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

213

แพทย์หญิง

แพรวา

อินสวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

214

แพทย์หญิง

ภณิติพร

ไสยแก้ว

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

215

แพทย์หญิง

รัญชนา

สิริวรรณาภรณ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

216

แพทย์หญิง

รุ่งรวินทร์

พรหมกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

217

แพทย์หญิง

ลัลน์ลิตา

ชูแก้ว

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

218

แพทย์หญิง

วราพร

หวังวิบูลย์ชัย

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

219

นายแพทย์

ศุภวิชญ์

วงศ์กระสันต์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

220

นายแพทย์

กรรชิต

คุณาวุฒิ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

221

นายแพทย์

ฉัตรชัย

อิ่มอารมย์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

222

นายแพทย์

วิชช์

เกษมทรัพย์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

223

นายแพทย์

ณัฐวุฒิ

เอี่ยงธนรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

224

แพทย์หญิง

ชุติมณฑน์

ปัญญาภรบดี

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

225

นายแพทย์

เตชิต

จิระวิชิตชัย

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

226

นายแพทย์

ปรเมษฐ์

ฉายารัตนศิลป์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

227

แพทย์หญิง

พรรณเพชร

ศิริรัตน์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

228

แพทย์หญิง

พีรดา

เอื้อเชิดกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

229

แพทย์หญิง

พีรยา

รุธิรพงษ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

230

แพทย์หญิง

วารี

จิรอดิศัย

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

231

นายแพทย์

จิรายุ

เอื้อวิริยานุกูล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

232

นายแพทย์

กิดากร

กิระนันทวัฒน์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

233

นายแพทย์

จักรพันธ์

จิรสิริธรรม

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

234

นายแพทย์

เชาวนันท์

พรวรากรณ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

235

นายแพทย์

ปิติโชติ

หิรัญเทพ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

236

นายแพทย์

พงศธร 

ตั้งทวี

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

237

แพทย์หญิง

พลอยบุษรา

กิตติเวชสกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

238

นายแพทย์

วชิร

คชการ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

239

แพทย์หญิง

ศิรวี

เอกศักดิ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

240

นายแพทย์

สมคิด

มิ่งพฤฒิ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

241

นายแพทย์

สุรเวช

น้ำหอม

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

242

แพทย์หญิง

อำไพพรรณ

บุญไทย

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

243

แพทย์หญิง

เขมิสรา

ฤกษ์สุดแสน

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

244

นายแพทย์

ชนกชนม์

คงเกริกเกียรติ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

245

แพทย์หญิง

ชนากานต์

ศรีบางพลีน้อย

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

246

นายแพทย์

ณัฐยชญ์

เกียรติไพบูลย์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

247

แพทย์หญิง

ธันยนันท์

นิทัศน์กิตติ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

248

แพทย์หญิง

ปรีชญา

ลิ่วทิพา

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

249

แพทย์หญิง

ปาณิสรา

ศรีสุวรรณนิเวศ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

250

แพทย์หญิง

พิจาริน

วงศ์สุวรรณากร

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

251

แพทย์หญิง

พิชชา

ลิขิตผลจรูญ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

252

แพทย์หญิง

พิมพ์ชนก

รุ่งวรโศภิต

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

253

แพทย์หญิง

เพ็ญศิริ

แสนสามารถ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

254

แพทย์หญิง

ภรภัทร

อิทธิอาวัชกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

255

แพทย์หญิง

ภาวิตา

ธรรมโสภิต

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

256

แพทย์หญิง

วรัญญา

วรรณธนาเลิศ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

257

นายแพทย์

สิทธิณัฐ

สุระประเสริฐ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

258

แพทย์หญิง

สิริภา

บำรุงเทียน

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

259

แพทย์หญิง

อมลิน

ภมะราภา

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

260

นายแพทย์

อานันท์

เตชะพงศธร

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

261

นายแพทย์

Thanakrit

Visuthigosol

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

262

นายแพทย์

คมกฤช

เอี่ยมจิรกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

263

นายแพทย์

ชาติชัย

ศรีสมบัติ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

264

นายแพทย์

ธวัช

เจตน์สว่างศรี

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

265

นายแพทย์

ประวิทย์

วรรณโร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

266

แพทย์หญิง

ชัชสรัญ

ศรีม่วง

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

267

แพทย์หญิง

ปุณฑริกา

พิชญกานต์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

268

แพทย์หญิง

ภัทรา

กีรติภารัตน์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

269

นายแพทย์

จันทร์ชัย

เจรียงประเสริฐ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

270

นายแพทย์

วีระชัย

คีรีกาญจนะรงค์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

271

แพทย์หญิง

ศิวะพร

เกียรติธนะบำรุง

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

272

นายแพทย์

เกษมกิจ

เจริญวิจิตรศิลป์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

273

แพทย์หญิง

ชนกนันท์

เนียมสะอาด

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

274

แพทย์หญิง

ปณิดา

จรูญวัฒนเลาหะ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

275

แพทย์หญิง

พัชรนันท์

จิรฐิติวงศ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

276

แพทย์หญิง

วนัสนันท์

สุดสมัย

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

277

นายแพทย์

ชวรัฐ

จรุงวิทยากร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

278

นายแพทย์

นรเทพ

กุลโชติ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

279

นายแพทย์

สรัณ

สุภัทรพันธุ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

280

นายแพทย์

สุกิจ

เลาหเจริญสมบัติ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

281

แพทย์หญิง

สุวิมล

ปรัศว์เมธีกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

282

นายแพทย์

พุทธิพันธ์

วงศ์ลิมปิยะรัตน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

283

นายแพทย์

กฤชวัชร์

พุทธสัตบุรุษ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

284

แพทย์หญิง

คณวรรณ

ทับศรีนวล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

285

นายแพทย์

ชนกันต์

อึ้งบริบูรณ์ไพศาล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

286

นายแพทย์

ณัฐภัทร

ศรีสุวัฒน์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

287

นายแพทย์

ธนาธิป

ตันติธนเศรษฐ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

288

นายแพทย์

ธรณัส

จันทรักษรังษี

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

289

นายแพทย์

ปวเรศ

ชุติมานนท์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

290

นายแพทย์

พงศ์ศิริ

ดูดวง

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

291

แพทย์หญิง

กนกรัตน์

นันทิรุจ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

292

นายแพทย์

กฤษฎา

มีมุข

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

293

นายแพทย์

กำธร

มาลาธรรม

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

294

แพทย์หญิง

คมทราย

สุวรรณโณ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

295

นายแพทย์

จิโรจ

พละเลิศ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

296

นายแพทย์

ฉัตรประอร

งามอุโฆษ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

297

แพทย์หญิง

ชนิตว์วัณณ์

วิชญชาคร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

298

นายแพทย์

ชัชลิต

รัตรสาร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

299

แพทย์หญิง

ณัฎฐา

รัชตะนาวิน

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

300

นายแพทย์

ณัฐพงศ์

งามไพบูลย์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

301

แพทย์หญิง

ดรุณีวัลย์

วโรดมวิจิตร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

302

นายแพทย์

เดชอาจิณ

ชุณหสวัสดิกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

303

นายแพทย์

ทวีวัฒน์

อัศวโภคี

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

304

แพทย์หญิง

ทิชา

ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

305

แพทย์หญิง

ธนนันท์

ธรรมมงคลชัย

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

306

แพทย์หญิง

ธัญชนก

จัตตารีส์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

307

นายแพทย์

ธันยชัย

สุระ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

308

แพทย์หญิง

ธิติยา

เดชเทวพร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

309

แพทย์หญิง

ธีรดา

ศิริปุณย์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

310

แพทย์หญิง

ธีรยา

พัววิไล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

311

แพทย์หญิง

ธีราภรณ์

อินธนู

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

312

แพทย์หญิง

นภารัตน์

อมรพุฒิสถาพร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

313

แพทย์หญิง

บุญมี

สถาปัตยวงศ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

314

แพทย์หญิง

ประภาพร

พิสิษฐ์กุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

315

นายแพทย์

ประวัฒน์

จันทฤทธิ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

316

นายแพทย์

ปริย

พรรณเชษ​ฐ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

317

นายแพทย์

พงศ์ธร

วงศ์สวรรค์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

318

แพทย์หญิง

พลอยทราย

รัตนเขมากร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

319

นายแพทย์

พอพล

โรจนพันธุ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

320

แพทย์หญิง

พิชญา

โอเจริญ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

321

นายแพทย์

พิชัย

จันทร์ศรีวงศ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

322

แพทย์หญิง

พิณทิพย์

งามจรรยาภรณ์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

323

แพทย์หญิง

เพราพิลาศ

ศรีสุวรรณ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

324

นายแพทย์

มล. ทยา

กิติยากร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

325

แพทย์หญิง

รวิพรรณ

วิทูรพณิชย์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

326

แพทย์หญิง

รัชนี

แซ่ลี้

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

327

แพทย์หญิง

เรวัต

พันธุ์วิเชียร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

328

นายแพทย์

วสันต์

สุเมธกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

329

แพทย์หญิง

วัลยา

จงเจริญประเสริฐ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

330

แพทย์หญิง

วิไล

ธนสารอักษร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

331

แพทย์หญิง

ศุภมาส

เชิญอักษร

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

332

นายแพทย์

สมประสงค์

เหลี่ยมสมบัติ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

333

นายแพทย์

สหภูมิ​

ศรีสุมะ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

334

นายแพทย์

สุพจน์

ตุลยาเดชานนท์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

335

แพทย์หญิง

สุรศักดิ์

กันตชูเวสศิริ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

336

นายแพทย์

สิทธิ์เทพ

ธนกิจจารุ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

337

แพทย์หญิง

แสงสุรีย์

จูฑา

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

338

แพทย์หญิง

อังสนา

ภู่เผือกรัตน์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

339

แพทย์หญิง

อัจฉรา

ธัญธีรธรรม

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

340

แพทย์หญิง

อาภัสณี

โสภณสฤษฎ์สุข

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

341

นายแพทย์

เอกภพ

สิรชัยนันท์

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

342

นายแพทย์

เอกอธิษฐ์

ไตรรัตนาภิกุล

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

343

แพทย์หญิง

กนกวรรณ

สิงห์สำราญ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาอายุรศาสตร์

344

แพทย์หญิง

ธนพร

ประทีปชัยบูรณ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาอายุรศาสตร์

345

แพทย์หญิง

พลอยระวี

ธนะไพรรักษ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาอายุรศาสตร์

346

แพทย์หญิง

ภารดี

สุหรรษา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาอายุรศาสตร์

347

นายแพทย์

มนู

ตันสกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาอายุรศาสตร์

348

แพทย์หญิง

รุ่งทิวา

กิจเพิ่มเกียรติ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาอายุรศาสตร์

349

แพทย์หญิง

กรกมล

รงค์สวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

350

นายแพทย์

กรรชัย

สิริมณีรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

351

นายแพทย์

กฤษฎา

อดุลยธรรม

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

352

นายแพทย์

กันต์

โรจนกิจ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

353

นายแพทย์

คณพล

อมรพิทักษ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

354

แพทย์หญิง

ชนินันท์

โฆษิตกุลจร

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

355

แพทย์หญิง

ณัฐวดี

เกตุอรุณรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

356

นายแพทย์

ปรีดี

ปฏิภาณบุญนำ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

357

นายแพทย์

ปิยังกูร

ล้อจรัสศรีวงษ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

358

แพทย์หญิง

ปุญญิศา

ตั้งเสริมวงศ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

359

แพทย์หญิง

พรกนก

ลัคนะเวทย์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

360

แพทย์หญิง

พัชราภรณ์

เจริญฤทธิ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

361

นายแพทย์

ภกร

จิรลักข์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

362

นายแพทย์

วรวีร์

วรกวี

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

363

นายแพทย์

วิศรุต

เตโชพิชญ์

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

364

นายแพทย์

วิธวินท์

จันทาโภ

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

365

แพทย์หญิง

อลิสรา

เอกวานิช

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

366

แพทย์หญิง

อสมา

สันติโรจนกุล

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

367

แพทย์หญิง

อีกเดียว

วิภาศรีนิมิต

แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

368

นายแพทย์

suraphan

panomsak

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

369

นายแพทย์

กรานต์

สุขน

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

370

นายแพทย์

กลวัชร

ทรัพย์สวนแตง

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

371

นายแพทย์

กุลพัชร

จุลสำลี

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

372

นายแพทย์

ชญาน์ทัต

เรืองกิจ

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

373

นายแพทย์

ชยุตรา

วรรุตม์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

374

นายแพทย์

ฐัชกร

พรหมบุญ

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

375

แพทย์หญิง

ณฐินี

เบญจางคประเสริฐ

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

376

นายแพทย์

ณรงค์

สามิภักดิ์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

377

นายแพทย์

ณัฐพล

สีดาพันธุ์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

378

นายแพทย์

ดลนิภัทร

เดชสุพงศ์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

379

แพทย์หญิง

ทานตะวัน

อวิรุทธ์วรกุล

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

380

นายแพทย์

ธนัท

โชติจารุมณีวงศ์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

381

นายแพทย์

ธิติพล

วนิชชานนท์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

382

นายแพทย์

นิติโรจน์

บงกชวิลาวัณย์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

383

นายแพทย์

นิธิ

อัศวภาณุมาศ

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

384

แพทย์หญิง

นิธิตา

นันทตันติ

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

385

นายแพทย์

บารมี

หลิมไชยกุล

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

386

แพทย์หญิง

ปณิธี

พูนเพชรรัตน์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

387

นายแพทย์

ปิติพงษ์

สิทธิอำนวย

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

388

แพทย์หญิง

พรรุจี

หิรัญแพทย์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

389

นายแพทย์

ภาณุวิชญ์

แก้วกำจรชัย

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

390

แพทย์หญิง

มนัสพร

มานัสสถิตย์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

391

นายแพทย์

วีรวุฒิ

สุนทรนิยมกิจ

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

392

แพทย์หญิง

วินิทรา

แก้วพิลา

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

393

นายแพทย์

สิรวัฒน์

ศรีฉัตราภิมุข

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

394

แพทย์หญิง

สุภรัตน์

เอกวรวงศ์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

395

แพทย์หญิง

สุภาวดี

ทรัพย์ผดุงสุข

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

396

นายแพทย์

สรวุฒิ

ธรรมยงค์กิจ

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

397

นายแพทย์

ศุภโชค

เกิดลาภ

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

398

แพทย์หญิง

อภิชญา

สุขประเสริฐ

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

399

แพทย์หญิง

อภิชญา

วิเศษศักดิ์สันติ

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

400

แพทย์หญิง

อภินันท์

มอว์ซันน์

อาจารย์แพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

401

แพทย์หญิง

กนกกาญจน์

สายภัทรานุสรณ์

ศิษย์เก่า

 

402

แพทย์หญิง

กนกพรรน

ชูโชติถาวร

ศิษย์เก่า

 

403

นายแพทย์

กนกพล

ประเสริฐวิทย์

ศิษย์เก่า

 

404

แพทย์หญิง

กมล​วรรณ​

ชาติศรี​ศักดิ์​

ศิษย์เก่า

 

405

แพทย์หญิง

กมลชนก

น้อยเต็ม

ศิษย์เก่า

 

406

แพทย์หญิง

กมลพร

ลิมป์ชวลิต

ศิษย์เก่า

 

407

แพทย์หญิง

กมลวรรณ

แดงประเสริฐ

ศิษย์เก่า

 

408

แพทย์หญิง

กรกนก สิทธิชัย

บอส

ศิษย์เก่า

 

409

นายแพทย์

กรกมล

ธนูพันธ์

ศิษย์เก่า

 

410

นายแพทย์

กฤช

หาญชาญชัยกุล

ศิษย์เก่า

 

411

นายแพทย์

กฤตเมธ

เรืองกนกศิลป์

ศิษย์เก่า

 

412

นายแพทย์

กฤติน

ขจรวงศ์สถิต

ศิษย์เก่า

 

413

นายแพทย์

กฤษฎา

โกวิลวิบูล

ศิษย์เก่า

 

414

นายแพทย์

กวิน

อิสริยะโอภาส

ศิษย์เก่า

 

415

แพทย์หญิง

กษมา

เตชะพีระ

ศิษย์เก่า

 

416

แพทย์หญิง

กษมา

เทพรักษ์

ศิษย์เก่า

 

417

นายแพทย์

ก้องเกียรติ

กูณฑ์กันทรากร

ศิษย์เก่า

418

แพทย์หญิง

กอบกาญจน์

ชุณหสวัสดิกุล

ศิษย์เก่า

419

แพทย์หญิง

กัญญภรณ์

เป็นพร้อม

ศิษย์เก่า

420

นายแพทย์

กันต์

ตรีพุทธรัตน์

ศิษย์เก่า

421

แพทย์หญิง

กาญจนา

พิทักษ์วัฒนานนท์

ศิษย์เก่า

422

แพทย์หญิง

กานต์สิรี

สุทธิรัตน์

ศิษย์เก่า

423

แพทย์หญิง

กาสะลอง

ไพโรจน์สกุล

ศิษย์เก่า

424

นายแพทย์

กิตติ​พงษ์​

ทอง​เนื้อ​งาม​

ศิษย์เก่า

425

นายแพทย์

กิตติโชติ

ตั้งกิถาวร

ศิษย์เก่า

426

แพทย์หญิง

กิตติกุล

เทียมแก้ว

ศิษย์เก่า

427

นายแพทย์

กิตติศักดิ์

วิบูลย์มา

ศิษย์เก่า

428

แพทย์หญิง

กินรี

สรพิพัฒน์เจริญ

ศิษย์เก่า

429

แพทย์หญิง

กุลธิดา

มหิพันธ์

ศิษย์เก่า

430

แพทย์หญิง

เกวลิน

ยุทธเสรี

ศิษย์เก่า

431

นายแพทย์

โกวิทย์

แหยงกระโทก

ศิษย์เก่า

432

นายแพทย์

โกศล

รุ่งเรืองชัย

ศิษย์เก่า

433

นายแพทย์

ไกรสิทธิ์

นฤขัตพิชัย

ศิษย์เก่า

434

แพทย์หญิง

ขนิษฐา

รัชตเศรษฐกุล

ศิษย์เก่า

435

แพทย์หญิง

ขวัญเรือน

วิสุทธิศิริ

ศิษย์เก่า

436

นายแพทย์

คณิน

ไตรพิพิธสิริวัฒน์

ศิษย์เก่า

437

นายแพทย์

คมกริช

ฐานิสโร

ศิษย์เก่า

438

แพทย์หญิง

คุณัญญา

บุญชูวงศ์

ศิษย์เก่า

439

นายแพทย์

จตุพล

คงถาวรสกุล

ศิษย์เก่า

440

นายแพทย์

จตุพล

สุวรรณ​พินิจ​

ศิษย์เก่า

441

นายแพทย์

จรัญ

อนันตชัยศิลป์

ศิษย์เก่า

442

แพทย์หญิง

จรัสกรณ์

ชัยแสนสุข

ศิษย์เก่า

443

นายแพทย์

จักรพันธุ์

สุทัศน์วรวุฒิ

ศิษย์เก่า

444

แพทย์หญิง

จารุวรรณ

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(ทองสาด)

ศิษย์เก่า

445

แพทย์หญิง

จิดาภา

อมฤตชัชวาลย์

ศิษย์เก่า

446

แพทย์หญิง

จิดาภา

อาจหาญศิริ

ศิษย์เก่า

447

แพทย์หญิง

จิตตมาส

โชคชุลีกร

ศิษย์เก่า

448

แพทย์หญิง

จิตรลดา

บุตรงามดี

ศิษย์เก่า

449

แพทย์หญิง

จิรพร

สุวรรณสัญญา

ศิษย์เก่า

450

แพทย์หญิง

จิราพัชร

องคมงคล

ศิษย์เก่า

451

แพทย์หญิง

จีร​วรรณ​

ตัณศุภ​ผล​

ศิษย์เก่า

452

นายแพทย์

จีรยุทธ

อวยพรเจริญผล

ศิษย์เก่า

453

แพทย์หญิง

จุฑามาศ

สิริกุลธร

ศิษย์เก่า

454

แพทย์หญิง

จุฑารัตน์

สุกแก้วณรงค์

ศิษย์เก่า

455

แพทย์หญิง

จุฑารัตน์

ฉันทโรจน์

ศิษย์เก่า

456

แพทย์หญิง

จุรีรัตน์

บวรวัฒนุวงศ์

ศิษย์เก่า

457

แพทย์หญิง

จุลเจษ​

ชัยจรีนนท์​

ศิษย์เก่า

458

นายแพทย์

เจน

เจิดอำไพ

ศิษย์เก่า

459

แพทย์หญิง

เจษฎา

เขียวขจี

ศิษย์เก่า

460

นายแพทย์

เจษฎากร

สวยพริ้ง

ศิษย์เก่า

461

แพทย์หญิง

ชโลธร

ขวัญเมืองวานิช

ศิษย์เก่า

462

แพทย์หญิง

ชญาน์นิสร์

ปรัชญสิทธิไชย

ศิษย์เก่า

463

นายแพทย์

ชนกานต์

ศิริปาณี

ศิษย์เก่า

464

นายแพทย์

ชนม์พิสิฐ

มณฑล

ศิษย์เก่า

465

นายแพทย์

ชนะชัย

บรรลือลาภ

ศิษย์เก่า

466

แพทย์หญิง

ชนัญญา

ตันติธรรม

ศิษย์เก่า

467

แพทย์หญิง

ชนาธิป

พันธุ์พิทย์แพทย์

ศิษย์เก่า

468

แพทย์หญิง

ชนิสรา

ปรัชญาประทีป

ศิษย์เก่า

469

แพทย์หญิง

ชมภัสสร

บุษราคัมวดี

ศิษย์เก่า

470

นายแพทย์

ชยพัฒน์

ศุภชาติวงศ์

ศิษย์เก่า

471

นายแพทย์

ชยานันท์

เชาว์วัฒนกุล

ศิษย์เก่า

472

แพทย์หญิง

ชรชล

สัชฌบดี

ศิษย์เก่า

473

แพทย์หญิง

ชรณรัตน์

ทองวิรัตน์สกุล

ศิษย์เก่า

474

แพทย์หญิง

ชรินพร

พนาอรุณวงศ์

ศิษย์เก่า

475

แพทย์หญิง

ชลดา

บุญนิธิพันธุ์

ศิษย์เก่า

476

แพทย์หญิง

ชลทิพย์

ธีระชาติสกุล

ศิษย์เก่า

477

แพทย์หญิง

ชลธิชา

เชนชีวะชาติ

ศิษย์เก่า

478

นายแพทย์

ชลัช

นีรพัฒนกุล

ศิษย์เก่า

479

แพทย์หญิง

ชลัยย์พร

เอี่ยมศิริถาวร

ศิษย์เก่า

480

แพทย์หญิง

ชวัลลักษณ์

เหล่ากาญจนกร

ศิษย์เก่า

481

นายแพทย์

ชวาลวุฒิ

เติมตะนันทน์

ศิษย์เก่า

482

นายแพทย์

ชวิน

วรกุล

ศิษย์เก่า

483

แพทย์หญิง

ช่อเพชร

พัฒนสารกิจ

ศิษย์เก่า

484

แพทย์หญิง

ชัชฎาภรณ์

ดอกนางแย้ม

ศิษย์เก่า

485

แพทย์หญิง

ชัญญรัช

ตัณศุภผล

ศิษย์เก่า

486

นายแพทย์

ชัยสิทธิ์

ภิญโญวิทยะกูล

ศิษย์เก่า

487

นายแพทย์

ชาญวิทย์

วุฒิชัยประดิษฐ์

ศิษย์เก่า

488

นายแพทย์

ชาตรี

วิฑูรชาติ

ศิษย์เก่า

489

แพทย์หญิง

ชาลิสา

พรน้อย

ศิษย์เก่า

490

แพทย์หญิง

ชุตินาถ

ศักรินทร์กุล

ศิษย์เก่า

491

แพทย์หญิง

ชุตินาถ

ชินอุดมพร

ศิษย์เก่า

492

แพทย์หญิง

ชุติมา

พิศวงษ์

ศิษย์เก่า

493

แพทย์หญิง

ชูวรรษา

ชุณหโรจน์ฤทธิ์

ศิษย์เก่า

494

แพทย์หญิง

โชษิตา

ภาวสุทธิไพศิฐ

ศิษย์เก่า

495

แพทย์หญิง

โซเฟียร์

แวอูเซ็ง

ศิษย์เก่า

496

แพทย์หญิง

ญาณิศา

ศรีมณีพงศ์

ศิษย์เก่า

497

แพทย์หญิง

ฐนศมน

บุญญาภิวัฒน์

ศิษย์เก่า

498

นายแพทย์

ฐาปนัสม์

ลิขิตมาศกุล

ศิษย์เก่า

499

นายแพทย์

ฐาปนา

ตั้งชีวินศิริกุล

ศิษย์เก่า

500

นายแพทย์

ฐิติพงศ์

เศรษฐลิขิต

ศิษย์เก่า

501

แพทย์หญิง

ฐิติมา

วรวุฒางกูร

ศิษย์เก่า

502

แพทย์หญิง

ฐิติมาพร

ตั้งทรงศักดิ์กุล

ศิษย์เก่า

503

แพทย์หญิง

ณพล

ตั้งบุญนิธิวงศ์

ศิษย์เก่า

504

แพทย์หญิง

ณภัทร

โตวรรณเกษม

ศิษย์เก่า

505

แพทย์หญิง

ณฤพร

ชัยประกิจ

ศิษย์เก่า

506

แพทย์หญิง

ณหทัย

ภัคธินันท์

ศิษย์เก่า

507

นายแพทย์

ณัชพล

เติมพรเลิศ

ศิษย์เก่า

508

แพทย์หญิง

ณัฏฐา

สงวนศักดิ์บารมี

ศิษย์เก่า

509

นายแพทย์

ณัฐกุล

แย้มประเสริฐ

ศิษย์เก่า

510

แพทย์หญิง

ณัฐฑริกา

หมายสวัสดิ์

ศิษย์เก่า

511

แพทย์หญิง

ณัฐธิดา

ศักดิ์สุรกานต์

ศิษย์เก่า

512

แพทย์หญิง

ณัฐนันท์

พิทักษ์ตน

ศิษย์เก่า

513

นายแพทย์

ณัฐพล

 พรรณเชษฐ์

ศิษย์เก่า

514

นายแพทย์

ณัฐวัฒน์

อัศววรฤทธิ์

ศิษย์เก่า

515

แพทย์หญิง

ณิชพร

สงวนดีกุล

ศิษย์เก่า

516

แพทย์หญิง

ณิชา

เจริญวิเศษศิลป์

ศิษย์เก่า

517

แพทย์หญิง

ณิชา

พงษ์เพ็ชร

ศิษย์เก่า

518

แพทย์หญิง

ณิชาภัทร

สมเสม

ศิษย์เก่า

519

แพทย์หญิง

ดนยวรรณ

พึ่งสุจริต

ศิษย์เก่า

520

แพทย์หญิง

ดนุนุต

ทีฆสกุล

ศิษย์เก่า

521

แพทย์หญิง

ดบัสวินี​

สุขโขใจวรัตถ์กุล​

ศิษย์เก่า

522

แพทย์หญิง

ดลฤดี

เพชรสุวรรณ

ศิษย์เก่า

523

แพทย์หญิง

ดวงกมล

ปัทมเรขา

ศิษย์เก่า

524

แพทย์หญิง

ดวงรัตน์

สุขเสถียร

ศิษย์เก่า

525

แพทย์หญิง

ดุษณี

ตระกูลช่าง

ศิษย์เก่า

526

นายแพทย์

เดชวิทย์

วรสายัณห์

ศิษย์เก่า

527

แพทย์หญิง

ตฤณ

ณ อัมพร

ศิษย์เก่า

528

นายแพทย์

ต่อศักดิ์

ปุณณุปูรต

ศิษย์เก่า

529

นายแพทย์

ทนันชัย

บุญบูรพงศ์

ศิษย์เก่า

530

แพทย์หญิง

ทรงพร

วาณิชเสนี

ศิษย์เก่า

531

แพทย์หญิง

ทัดกมล

พรหมมา

ศิษย์เก่า

532

แพทย์หญิง

ทิปภา

ชุติกาญจน์โกศล

ศิษย์เก่า

533

แพทย์หญิง

ทิพย์สุคนธ์

โฆษิตวรกิจกุล

ศิษย์เก่า

534

แพทย์หญิง

ทิพย์อาภา

แดงยืนยง

ศิษย์เก่า

535

นายแพทย์

เทพรักษา

เหมพรหมราช

ศิษย์เก่า

536

นายแพทย์

เทิดทูน

หวังไพบูลย์กิจ

ศิษย์เก่า

537

นายแพทย์

ธนกร

ครองสินภิญโญ

ศิษย์เก่า

538

นายแพทย์

ธนดล

ตรีขจรศักดิ์

ศิษย์เก่า

539

นายแพทย์

ธนพล

ประเทืองพงศ์

ศิษย์เก่า

540

นายแพทย์

ธนภัทร

รอดเดช

ศิษย์เก่า

541

นายแพทย์

ธนภูมิ

ปัทมเมธิน

ศิษย์เก่า

542

แพทย์หญิง

ธนยา

ศิริปุณย์

ศิษย์เก่า

543

นายแพทย์

ธนวัฒน์

ชนวิริยะ

ศิษย์เก่า

544

นายแพทย์

ธนวิตต

สกุลแสงประภา

ศิษย์เก่า

545

นายแพทย์

ธนวินท์

โชติเรืองประเสริฐ

ศิษย์เก่า

546

นายแพทย์

ธนานันต์

ตัณฑ์ไพบูลย์

ศิษย์เก่า

547

นายแพทย์

ธนาพัฒน์

ทรัพย์วงศ์เจริญ

ศิษย์เก่า

548

นายแพทย์

ธรรมธัช

วีรมโนมัย

ศิษย์เก่า

549

แพทย์หญิง

ธัญชนก

ธีรดิลก

ศิษย์เก่า

550

แพทย์หญิง

ธัญญา

ลีลาศิริวงศ์

ศิษย์เก่า

551

แพทย์หญิง

ธารทิพย์

ตันชวลิต

ศิษย์เก่า

552

แพทย์หญิง

ธิติปฏิมา

สกุลเทอดเกียรติ

ศิษย์เก่า

553

แพทย์หญิง

ธีรดา

อัศวศักดิ์สกุล

ศิษย์เก่า

554

นายแพทย์

ธีรวัต

ก่อเกิดทรัพย์

ศิษย์เก่า

555

แพทย์หญิง

นงนิด

เจริญงามเสมอ

ศิษย์เก่า

556

แพทย์หญิง

นงลักษณ์

ตรีกาลนนท์

ศิษย์เก่า

557

นายแพทย์

นที

วีรวรรณ

ศิษย์เก่า

558

แพทย์หญิง

นภสร

วิศิษฏ์ศาสตร์กุล

ศิษย์เก่า

559

แพทย์หญิง

นภสร

พรมวงศ์

ศิษย์เก่า

560

แพทย์หญิง

นภัส

ศรีภิรมย์

ศิษย์เก่า

561

นายแพทย์

นภัส

ลาวัณย์ทักษิณ

ศิษย์เก่า

562

นายแพทย์

นภัสถ์

รัตนวงศา

ศิษย์เก่า

563

แพทย์หญิง

นภาพร

ปิติเกื้อกูล

ศิษย์เก่า

564

แพทย์หญิง

นฤมล

แสงอรุณศิริ

ศิษย์เก่า

565

แพทย์หญิง

นฤมล

จินตพัฒนากิจ

ศิษย์เก่า

566

นายแพทย์

นวัช

อังคะรา

ศิษย์เก่า

567

แพทย์หญิง

นัฎฐินี

ธีระศักดิ์วิชยา

ศิษย์เก่า

568

นายแพทย์

นัทธ์

แสงศิริวุฒิ

ศิษย์เก่า

569

แพทย์หญิง

นันท์นภัส

บูชากรณ์

ศิษย์เก่า

570

แพทย์หญิง

นันทิกา

อนันต์ถาวรวงศ์

ศิษย์เก่า

571

แพทย์หญิง

นันทินี

เอี่ยมวรสิน

ศิษย์เก่า

572

แพทย์หญิง

นันทิยา

ภูพงษ์พานิช

ศิษย์เก่า

573

แพทย์หญิง

นาฎนภา

วชิรธาราภาดร

ศิษย์เก่า

574

แพทย์หญิง

นาฏสุดา

แซ่ฉั่ว

ศิษย์เก่า

575

แพทย์หญิง

นาถสิริ

แสงสุกสว่าง

ศิษย์เก่า

576

นายแพทย์

นิธิเวช

อรุณโรจน์

ศิษย์เก่า

577

แพทย์หญิง

นิธิพรรณ

พิทักษ์ศิริอนันต์

ศิษย์เก่า

578

นายแพทย์

นีออน

นิมมานเกียรติกุล

ศิษย์เก่า

579

แพทย์หญิง

นุชนที

ธณัติไตร

ศิษย์เก่า

580

นายแพทย์

บัณฑิต

อัศวฤทธิไกร

ศิษย์เก่า

581

นายแพทย์

บันดาล

ซื่อตรง

ศิษย์เก่า

582

แพทย์หญิง

บุฑบท

พฤกษาพนาชาติ

ศิษย์เก่า

583

นายแพทย์

เบญจ์

ธีรเวชญาณ

ศิษย์เก่า

584

นายแพทย์

เบญจพล

สุจิตโต

ศิษย์เก่า

585

แพทย์หญิง

ปฐมพร

ปัญญาวิศิษฏ์กุล

ศิษย์เก่า

586

แพทย์หญิง

ปณิตา

มะกรูดทอง

ศิษย์เก่า

587

แพทย์หญิง

ปภาพินท์

ปุษยไพบูลย์

ศิษย์เก่า

588

นายแพทย์

ปภาวิชญ์

นิสากรเสน

ศิษย์เก่า

589

นายแพทย์

ประเสริฐ

ไตรรัตน์วรกุล

ศิษย์เก่า

590

นายแพทย์

ประพันธ์

ริมดุสิต

ศิษย์เก่า

591

แพทย์หญิง

ประภาศรี

สุขจิต

ศิษย์เก่า

592

แพทย์หญิง

ประศมา

วสิกชาติ

ศิษย์เก่า

593

นายแพทย์

ประสาน

เชี่ยวประสิทธิ์

ศิษย์เก่า

594

นายแพทย์

ปรัชญา

คล่องแคล่ว

ศิษย์เก่า

595

แพทย์หญิง

ปรารถนา

ชีวีวัฒน์

ศิษย์เก่า

596

แพทย์หญิง

ปรารถนา​

เจรียง​ประเสริฐ​

ศิษย์เก่า

597

แพทย์หญิง

ปรีชญา

เติมพรเลิศ

ศิษย์เก่า

598

แพทย์หญิง

ปวรา

ยุกตเวทย์

ศิษย์เก่า

599

นายแพทย์

ปวรุตม์

จรรยาประเสริฐ

ศิษย์เก่า

600

แพทย์หญิง

ปวีณรัตน์

จรัสสุริยงค์

ศิษย์เก่า

601

แพทย์หญิง

ปอแก้ว

ชูวิชา

ศิษย์เก่า

602

แพทย์หญิง

ปัญญฉัตต์

เลิศงามมงคลกุล

ศิษย์เก่า

603

นายแพทย์

ปัญญพันธุ์

ถิรประสิทธิ์พร

ศิษย์เก่า

604

แพทย์หญิง

ปัทมวรรณ

จันทร์กลิ่น

ศิษย์เก่า

605

แพทย์หญิง

ปาณิศา

ภู่แก้ว

ศิษย์เก่า

606

แพทย์หญิง

ปานใจ​

สันดุษฎี​

ศิษย์เก่า

607

แพทย์หญิง

ปารมี

เมธีกุล

ศิษย์เก่า

608

แพทย์หญิง

ปิติยุวดี

วิริยะวัชรากร

ศิษย์เก่า

609

แพทย์หญิง

ปิยวรรณ

นันทรัตนสกุล

ศิษย์เก่า

610

แพทย์หญิง

ปิยะธิดา

ประกอบศรีกุล

ศิษย์เก่า

611

แพทย์หญิง

ปุณณดา

นิลโมจน์

ศิษย์เก่า

612

แพทย์หญิง

ปุณณภา

หิรัญกุลปกรณ์

ศิษย์เก่า

613

แพทย์หญิง

ปุณณรัตน์

พิมพ์ทอง

ศิษย์เก่า

614

นายแพทย์

ปุริม

เจนพิริยประยูร

ศิษย์เก่า

615

แพทย์หญิง

เปมิกา

ยินดียม

ศิษย์เก่า

616

นายแพทย์

พงศ์ภากร

ศรธนะรัตน์

ศิษย์เก่า

617

แพทย์หญิง

พชรพรรณ

สุรพลชัย

ศิษย์เก่า

618

แพทย์หญิง

พนิตนาถ

เขมปัญจกุล

ศิษย์เก่า

619

นายแพทย์

พรเทพ

คงลาภอำนวย

ศิษย์เก่า

620

นายแพทย์

พรชัย

งามสิทธิฤกษ์

ศิษย์เก่า

621

นายแพทย์

พรพจน์

ประภาอนันตชัย

ศิษย์เก่า

622

แพทย์หญิง

พรพรรณ

พานเพียรศิลป์

ศิษย์เก่า

623

แพทย์หญิง

พรรณปพร

รอดวัณโณ

ศิษย์เก่า

624

แพทย์หญิง

พรรณวดี

วิโรจน์วงศ์

ศิษย์เก่า

625

แพทย์หญิง

พรรณศจี

ดำรงค์เลิศ

ศิษย์เก่า

626

นายแพทย์

พรรษกร

ตันรัตนะ

ศิษย์เก่า

627

แพทย์หญิง

พรลภัส

เชนวรรณกิจ

ศิษย์เก่า

628

แพทย์หญิง

พริมา

โวหารสุชน

ศิษย์เก่า

629

แพทย์หญิง

พริมา

รุ่งรัตนาอุบล

ศิษย์เก่า

630

แพทย์หญิง

พลกฤต

โลจนาทร

ศิษย์เก่า

631

แพทย์หญิง

พลอยไพลิน

โพธิเพียรทอง

ศิษย์เก่า

632

แพทย์หญิง

พัชรณัฏฐ์

อินทรพิทักษ์

ศิษย์เก่า

633

แพทย์หญิง

พัชราภรณ์

พิทักษ์ชาติวงศ์

ศิษย์เก่า

634

แพทย์หญิง

พัฒนรินทร์

บุญสร้าง

ศิษย์เก่า

635

แพทย์หญิง

พัณณิดา

วัฒนพนม

ศิษย์เก่า

636

แพทย์หญิง

พัทธ์ธีรา

สุวรรณกาญจน์​

ศิษย์เก่า

637

แพทย์หญิง

พิชชรัช

ปิตุวงศ์

ศิษย์เก่า

638

แพทย์หญิง

พิชชาภัสร์

ชินณะราศรี

ศิษย์เก่า

639

แพทย์หญิง

พิชญา

จารุวิจิตรรัตนา

ศิษย์เก่า

640

แพทย์หญิง

พิชยา

พูลสวัสดิ์

ศิษย์เก่า

641

นายแพทย์

พิชัฏ

อารีย์รักษากุล

ศิษย์เก่า

642

แพทย์หญิง

พิณแก้ว

ศิลปโภชากุล

ศิษย์เก่า

643

แพทย์หญิง

พิมพ์​วรรณ​

สุข​ปลั่ง​

ศิษย์เก่า

644

แพทย์หญิง

พิมพ์เพ็ญ

ภัทรสุภฤกษ์

ศิษย์เก่า

645

แพทย์หญิง

พิมพ์ชนก

ตุ้ยเต็มวงศ์

ศิษย์เก่า

646

แพทย์หญิง

พิมพ์พรรณ

พิสุทธิ์ศาล

ศิษย์เก่า

647

นายแพทย์

พิมพ์พล

หงษ์ทอง

ศิษย์เก่า

648

แพทย์หญิง

พิรยา 

กานธนาวัฒน์

ศิษย์เก่า

649

นายแพทย์

พีรพัฒน์

วัฒนานนท์

ศิษย์เก่า

650

แพทย์หญิง

เพชรดา

อึ้งอร่าม

ศิษย์เก่า

651

นายแพทย์

ไพศาล

เลิศฤดีพร

ศิษย์เก่า

652

แพทย์หญิง

ภคินี

ภัทรกุล

ศิษย์เก่า

653

แพทย์หญิง

ภวิศา

ธารีฤกษ์

ศิษย์เก่า

654

แพทย์หญิง

ภัควิภา

แก้วสถิตพรชัย

ศิษย์เก่า

655

แพทย์หญิง

ภัณฑิลา

เลี้ยงผ่องพันธุ์

ศิษย์เก่า

656

แพทย์หญิง

ภัทรพร

พัทมุข

ศิษย์เก่า

657

แพทย์หญิง

ภัทรวีร์

อภินันท์วงศ์

ศิษย์เก่า

658

แพทย์หญิง

ภัทราภรณ์

ปิยภัณฑ์

ศิษย์เก่า

659

แพทย์หญิง

ภาวิกา

วิฑูรชาติ

ศิษย์เก่า

660

นายแพทย์

ภูมิพัฒน์

เกียรติธารีธนา

ศิษย์เก่า

661

แพทย์หญิง

ภูษณี

กนกศิลป์

ศิษย์เก่า

662

นายแพทย์

มณเฑียร

ศานติวงศ์สกุล

ศิษย์เก่า

663

นายแพทย์

มนตรี

ดนัยดุษฎีกุล

ศิษย์เก่า

664

แพทย์หญิง

มนฤดี

ปัญญา

ศิษย์เก่า

665

แพทย์หญิง

มนัญญา

อภิวัฒนพร

ศิษย์เก่า

666

แพทย์หญิง

มนัสนันท์

ชูยัง

ศิษย์เก่า

667

แพทย์หญิง

มัชฌิมา

เชาว์เสาวภา

ศิษย์เก่า

668

แพทย์หญิง

เมธรุจี

ทวีสุขศิริ

ศิษย์เก่า

669

แพทย์หญิง

เมษา

ศรีสุกัญญา

ศิษย์เก่า

670

แพทย์หญิง

ยุภาพร

อมรชัยเจริญสุข

ศิษย์เก่า

671

แพทย์หญิง

โยษิตา

หมื่นแก้ว

ศิษย์เก่า

672

นายแพทย์

รชตะ

เกศสุวรรณกนก

ศิษย์เก่า

673

แพทย์หญิง

รติกร

บุญชัย

ศิษย์เก่า

674

แพทย์หญิง

รติกร

เผือกสูงเนิน

ศิษย์เก่า

675

แพทย์หญิง

รภัส

บุณยะไวโรจน์

ศิษย์เก่า

676

แพทย์หญิง

รมิดา

ตรีภูริเดช

ศิษย์เก่า

677

แพทย์หญิง

รรินธร

ธัญญานุวัติ

ศิษย์เก่า

678

แพทย์หญิง

ระพีพรรณ

ไชยมุติ

ศิษย์เก่า

679

แพทย์หญิง

รัชญา

เลิศนวพั

ศิษย์เก่า

680

แพทย์หญิง

รัชดาพร​

บุญญา​ภิ​สมภาร​

ศิษย์เก่า

681

นายแพทย์

รัชตะ

ฉัตราติชาต

ศิษย์เก่า

682

นายแพทย์

รัฐภูมิ

วัชโรภาส

ศิษย์เก่า

683

แพทย์หญิง

รัดเกล้า

สายเสน

ศิษย์เก่า

684

แพทย์หญิง

รัตน์เกล้า

สุมานิก

ศิษย์เก่า

685

แพทย์หญิง

รัตนา

คุณติรานนท์

ศิษย์เก่า

686

แพทย์หญิง

รัตมา

โพธิศรี

ศิษย์เก่า

687

แพทย์หญิง

รัศมิทัศนย์

แก้วกระจ่าง

ศิษย์เก่า

688

แพทย์หญิง

รุ่งรัตน์

ดอกไม้วัฒนา

ศิษย์เก่า

689

แพทย์หญิง

รุจิรา

มังคละศิริ

ศิษย์เก่า

690

นายแพทย์

เรืองศักดิ์

ใจโพธิ์

ศิษย์เก่า

691

แพทย์หญิง

เรือนขวัญ

กัณหสิงห์

ศิษย์เก่า

692

นายแพทย์

โรจนศักดิ์

ทองคำเจริญ

ศิษย์เก่า

693

แพทย์หญิง

ฤดีวิไล

สามโกเศศ

ศิษย์เก่า

694

แพทย์หญิง

ลัดดา

เหมาะสุวรรณ

ศิษย์เก่า

695

แพทย์หญิง

ลัดดาวัลย์

ชัยแสงจันทร์

ศิษย์เก่า

696

แพทย์หญิง

ลัดดาวัลย์

ฮ้อเผ่าพันธ์

ศิษย์เก่า

697

แพทย์หญิง

วจมนต์

สุภวัตรจริยากุล

ศิษย์เก่า

698

แพทย์หญิง

วรดา

ปีติยา

ศิษย์เก่า

699

แพทย์หญิง

วรภา

อัศวฤทธิไกร

ศิษย์เก่า

700

แพทย์หญิง

วรลักษณ์

กัลยาวงศา

ศิษย์เก่า

701

แพทย์หญิง

วรวรรณ

จงสง่าวิทยาเลิศ

ศิษย์เก่า

702

นายแพทย์

วรวิทย์

สัมฤทธิ์ดี

ศิษย์เก่า

703

นายแพทย์

วรัญ

ว่องศิลป์วัฒนา

ศิษย์เก่า

704

แพทย์หญิง

วรัญญา

เสริมเกษมสิน

ศิษย์เก่า

705

นายแพทย์

วรัญญู

เหงี่ยมไพศาล

ศิษย์เก่า

706

แพทย์หญิง

วริศรา

สิรยานนท์

ศิษย์เก่า

707

แพทย์หญิง

วริศรา

จันตะดุลย์

ศิษย์เก่า

708

แพทย์หญิง

วลัยพร

เลาหวินิจ

ศิษย์เก่า

709

แพทย์หญิง

วศินี

นิรันพรพุทธา

ศิษย์เก่า

710

นายแพทย์

วสันต์

ชีพเป็นสุข

ศิษย์เก่า

711

แพทย์หญิง

วัฒนิจ

ชัยประเสริฐ

ศิษย์เก่า

712

แพทย์หญิง

วันเมษา

บรรจงศิลป์

ศิษย์เก่า

713

แพทย์หญิง

วัลภา

เจษฎาวนิชกุล

ศิษย์เก่า

714

แพทย์หญิง

วารุณี

เมฆอรียะ

ศิษย์เก่า

715

แพทย์หญิง

วาวเดือน

หิรัญ​เรือง​โชค

ศิษย์เก่า

716

แพทย์หญิง

วาสนา

ปัญจชัยพรพล

ศิษย์เก่า

717

แพทย์หญิง

วิไล

โชติจิรพรรณ

ศิษย์เก่า

718

นายแพทย์

วิชาญ

สุรรัตน์เดชา

ศิษย์เก่า

719

นายแพทย์

วิพัฒน์

เจริญศิริวัฒน์

ศิษย์เก่า

720

แพทย์หญิง

วิภาวดี

แสนโคตร

ศิษย์เก่า

721

แพทย์หญิง

วิมลวรรณ

รัตนธราธร

ศิษย์เก่า

722

แพทย์หญิง

วิลาสินี

ชาตะเมธีกุล

ศิษย์เก่า

723

นายแพทย์

วิศาล

ชาญพานิช

ศิษย์เก่า

724

นายแพทย์

วิสิฏฐ

ศรีสนิท

ศิษย์เก่า

725

นายแพทย์

วิสุทธิ์

เกตุแก้ว

ศิษย์เก่า

726

แพทย์หญิง

วีรยา

มานามวีรสิทธิ์

ศิษย์เก่า

727

นายแพทย์

วีรวัชร

น้อมสวัสดิ์

ศิษย์เก่า

728

แพทย์หญิง

วีราภรณ์

พุฒิวงศ์รักษ์

ศิษย์เก่า

729

นายแพทย์

วุฒิศักดิ์

อารีย์วัฒนานนท์

ศิษย์เก่า

730

แพทย์หญิง

ศนิศรา

จันทรจำนง

ศิษย์เก่า

731

แพทย์หญิง

ศรัชชา

เทียนสันติสุข

ศิษย์เก่า

732

แพทย์หญิง

ศรัณย์ธร

อาภาสุทธิรัตน์

ศิษย์เก่า

733

แพทย์หญิง

ศศิชล

พฤกษวิวัฒน์

ศิษย์เก่า

734

แพทย์หญิง

ศันสนี

เลิศฤทธิ์เรืองสิน

ศิษย์เก่า

735

นายแพทย์

ศาศวัต

วิริยะประสิทธิ์

ศิษย์เก่า

736

แพทย์หญิง

ศิรประภา​

วรอาภรณ์​

ศิษย์เก่า

737

แพทย์หญิง

ศิราณี

วงศ์เรืองศรี

ศิษย์เก่า

738

แพทย์หญิง

ศิริเพ็ญ

วิงประวัติ

ศิษย์เก่า

739

แพทย์หญิง

ศิริพร

เซียววัฒนกุล

ศิษย์เก่า

740

แพทย์หญิง

ศิริลักษณ์

ทรงสิทธิโชค

ศิษย์เก่า

741

แพทย์หญิง

ศิริวรรณ

พรรณเชษฐ์

ศิษย์เก่า

742

นายแพทย์

ศิริอนันต์

ประสิทธิ์

ศิษย์เก่า

743

แพทย์หญิง

ศิวะพร

เกตุจุมพล

ศิษย์เก่า

744

แพทย์หญิง

ศุภกานต์

คงแสงภักดิ์

ศิษย์เก่า

745

แพทย์หญิง

ศุภชัย

ศิลารัตน์

ศิษย์เก่า

746

แพทย์หญิง

ศุภรา

ลีชาแสน

ศิษย์เก่า

747

นายแพทย์

ศุภฤกษ์

วิทิตสิริ

ศิษย์เก่า

748

นายแพทย์

ศุภฤทธิ์

ศิลารัตน์

ศิษย์เก่า

749

นายแพทย์

สเปญ

อุ่นอนงค์

ศิษย์เก่า

750

แพทย์หญิง

สกาว

จันทร์ประเสริฐ

ศิษย์เก่า

751

นายแพทย์

สถาปก

วงษ์สวัสดิ์

ศิษย์เก่า

752

แพทย์หญิง

สมใจ

กาญจนาพงศ์กุล

ศิษย์เก่า

753

นายแพทย์

สมนึก

ดำรงกิจชัยพร

ศิษย์เก่า

754

นายแพทย์

สมบุญ

เจริญเศรษฐมห

ศิษย์เก่า

755

นายแพทย์

สมศักดิ์

อภิญญาชน

ศิษย์เก่า

756

นายแพทย์

สมศักดิ์​

สินเสถียร​พร​

ศิษย์เก่า

757

นายแพทย์

สรนนท์

ไตรติลานันท์

ศิษย์เก่า

758

นายแพทย์

สรรธวัช

อัศวเรืองชัย

ศิษย์เก่า

759

นายแพทย์

สรวิศ

พงษ์วัฒนาสุข

ศิษย์เก่า

760

แพทย์หญิง

สรัญญา

สุขโยธิน

ศิษย์เก่า

761

แพทย์หญิง

สราทร

ประเสริฐ

ศิษย์เก่า

762

นายแพทย์

สรายุธ

บุญชัย

ศิษย์เก่า

763

แพทย์หญิง

สริฐา

มหาศิริมงคล

ศิษย์เก่า

764

นายแพทย์

สวัสชัย

ลิ่ม

ศิษย์เก่า

765

นายแพทย์

สันทัด

บุญเรือง

ศิษย์เก่า

766

แพทย์หญิง

สาธิตา

วิรัชชกุล

ศิษย์เก่า

767

แพทย์หญิง

สาธิมา

วรรณเชษฐ์

ศิษย์เก่า

768

นายแพทย์

สานิตย์

ศรีเพชร

ศิษย์เก่า

769

นายแพทย์

สิทธา

จิริยะสิน

ศิษย์เก่า

770

นายแพทย์

สิทธิ

เพชรรัชตะชาติ

ศิษย์เก่า

771

นายแพทย์

สิทธิชัย

กุลพรศิริกุล

ศิษย์เก่า

772

แพทย์หญิง

สินดี

จำเริญนุสิต

ศิษย์เก่า

773

แพทย์หญิง

สินทรา

ผู้มีธรรม

ศิษย์เก่า

774

นายแพทย์

สิรวิชญ์

แสงเดือน

ศิษย์เก่า

775

แพทย์หญิง

สิริกร

สาททอง

ศิษย์เก่า

776

แพทย์หญิง

สิริการย์

ตั้งชีวินศิริกูล

ศิษย์เก่า

777

นายแพทย์

สิริชัย

นามทรรศนีย์

ศิษย์เก่า

778

นายแพทย์

สิวดล

พินิตความดี

ศิษย์เก่า

779

แพทย์หญิง

สุเบญจา

พิณสาย

ศิษย์เก่า

780

แพทย์หญิง

สุกัญญา

โรจน์วิรุฬห์

ศิษย์เก่า

781

แพทย์หญิง

สุกัญญา

ทักษพันธุ์

ศิษย์เก่า

782

แพทย์หญิง

สุขใจ

เมธีวีรวงศ์

ศิษย์เก่า

783

แพทย์หญิง

สุชาดา

ตุลยาเดชานนท์

ศิษย์เก่า

784

แพทย์หญิง

สุชาวดี

พงศ์ธนวิสุทธิ์

ศิษย์เก่า

785

แพทย์หญิง

สุทธาทิพย์

ชาติบุตร

ศิษย์เก่า

786

นายแพทย์

สุธน

ยุวศิรินันท์

ศิษย์เก่า

787

แพทย์หญิง

สุปรียา

เตชทิพากร

ศิษย์เก่า

788

แพทย์หญิง

สุพรรณี

อำนวยพรสถิตย์

ศิษย์เก่า

789

แพทย์หญิง

สุพิชา​

วัจนะ​พร​สิทธิ์​

ศิษย์เก่า

790

แพทย์หญิง

สุพิณ

มหาพรรณ

ศิษย์เก่า

791

แพทย์หญิง

สุมิตรา

อวิรุทธ์นันท์

ศิษย์เก่า

792

นายแพทย์

สุรชัย

เกื้อศิริกุล

ศิษย์เก่า

793

แพทย์หญิง

สุรภา

ตั้งภัคกุล

ศิษย์เก่า

794

นายแพทย์

สุรวัฒน์

อดิเรกเกียรติ

ศิษย์เก่า

795

แพทย์หญิง

สุริสา

ศิริวงศ์

ศิษย์เก่า

796

แพทย์หญิง

สุวรรณา

ตีระวณิชย์

ศิษย์เก่า

797

แพทย์หญิง

สุวลัย

เกิดวุฒิ

ศิษย์เก่า

798

แพทย์หญิง

สุวิมล

อังคเศกวินัย

ศิษย์เก่า

799

แพทย์หญิง

โสฬส

วุฒิพันธ์

ศิษย์เก่า

800

แพทย์หญิง

หทัยทิพย์

ชัยประภา

ศิษย์เก่า

801

แพทย์หญิง

หทัยภัทร

วิทยศักดิ์พันธุ์

ศิษย์เก่า

802

แพทย์หญิง

หทัยภัทร

วัระวัฒนานันท์

ศิษย์เก่า

803

แพทย์หญิง

หทัยรัตน์

พิพิธวิจิตรกร

ศิษย์เก่า

804

แพทย์หญิง

อชิรญา

วังศรี

ศิษย์เก่า

805

นายแพทย์

อดิกันต์

ภาษีผล

ศิษย์เก่า

806

นายแพทย์

อดิศักดิ์

ศรีศุภรางค์กุล

ศิษย์เก่า

807

แพทย์หญิง

อธิชาดา

อธิพงษ์อาภรณ์

ศิษย์เก่า

808

นายแพทย์

อนันต์

จิรวิรุฬห์

ศิษย์เก่า

809

แพทย์หญิง

อนุชิดา

วิวิธพรมงคล

ศิษย์เก่า

810

แพทย์หญิง

อภิชญา

โอภาสเสถียร

ศิษย์เก่า

811

แพทย์หญิง

อภิษฐา

ตันติยาภรณ์

ศิษย์เก่า

812

แพทย์หญิง

อภิสรา

ทรัพย์ทวีธนกิจ

ศิษย์เก่า

813

นายแพทย์

อยุทธ

ธัมมวิจยะ

ศิษย์เก่า

814

แพทย์หญิง

อรณี

เอกมหาชัย

ศิษย์เก่า

815

แพทย์หญิง

อรยา

กว้างสุขสถิตย์

ศิษย์เก่า

816

นายแพทย์

อรรณพ

ศรีวัฒนาวานิช

ศิษย์เก่า

817

แพทย์หญิง

อรรถยา

ทองธวัช

ศิษย์เก่า

818

แพทย์หญิง

อรวรรณ

จันทร์ตรี

ศิษย์เก่า

819

แพทย์หญิง

อรหทัย

ทองบุญ

ศิษย์เก่า

820

นายแพทย์

อร่ามวงศ์

ทวีลาภ

ศิษย์เก่า

821

นายแพทย์

อวิรุทธ์

อุ่นอารมย์

ศิษย์เก่า

822

แพทย์หญิง

อัจฉรา

รอดเกิด

ศิษย์เก่า

823

แพทย์หญิง

อัชฌาพร

เหล่าพวงศักดิ์

ศิษย์เก่า

824

แพทย์หญิง

อัญชิษฐา

จินดาบุรินทร์

ศิษย์เก่า

825

แพทย์หญิง

อัญชิสา

วงศ์ชนะยุทธ

ศิษย์เก่า

826

แพทย์หญิง

อัญฎา

ชัยบัณฑิตย์

ศิษย์เก่า

827

แพทย์หญิง

อัญมณี

ลันโทมรัตนะ

ศิษย์เก่า

828

นายแพทย์

อานนท์

กุลธรรมานุสรณ์

ศิษย์เก่า

829

แพทย์หญิง

อาภา

ฤกษ์สัจจนนท์

ศิษย์เก่า

830

แพทย์หญิง

อาภากร.

วิทยเจริญพงษ์

ศิษย์เก่า

831

แพทย์หญิง

อาภาภรณ์

พึ่งยอด

ศิษย์เก่า

832

แพทย์หญิง

อาศเลษา

บุษยะกนิษฐ

ศิษย์เก่า

833

แพทย์หญิง

อิชญา

ถาวรธนชัย

ศิษย์เก่า

834

แพทย์หญิง

อุไรรักษ์

ทรัพยสาร

ศิษย์เก่า

835

นายแพทย์

อุดมศักดิ์

อุดมผล

ศิษย์เก่า

836

นายแพทย์

อุทัย

ตันสุวรรณ

ศิษย์เก่า

837

แพทย์หญิง

อุมาลินทร์

โต๊ะหมาด

ศิษย์เก่า

838

แพทย์หญิง

อุษณีย์

จุลวุฒินันท์

ศิษย์เก่า

839

แพทย์หญิง

อุษา

วชิรธาราภาดร

ศิษย์เก่า

840

แพทย์หญิง

ฮัสนา

จิสวัสดิ์

ศิษย์เก่า

841

นายแพทย์

ฮาฟีสต์

สนิทสกุล

ศิษย์เก่า

842

แพทย์หญิง

Chalermlarp

Mongkolsmai

ศิษย์เก่า

843

นายแพทย์

Dhanasarn

Mongkolsmai

ศิษย์เก่า

844

แพทย์หญิง

Duangrat

Tapanapaha

ศิษย์เก่า

845

นายแพทย์

Jarutat

Kanjanaphan

ศิษย์เก่า

846

แพทย์หญิง

Kamolpan

Cheewapansri

ศิษย์เก่า

847

นายแพทย์

Punnapat

Thawepornpuriphong

ศิษย์เก่า

848

นายแพทย์

Somkiat

Thayanithikun

ศิษย์เก่า

849

แพทย์หญิง

Supika

Wansophonkul

ศิษย์เก่า

850

แพทย์หญิง

Wanvisa

Sripisuth

ศิษย์เก่า

851

นายแพทย์

Wattanachai

Sangsomchaipipat

ศิษย์เก่า

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net