Skip to main content
sharethis

กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ขอสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ป.ป.ช.กรณีพิจารณาคดีเหมืองทองคำอัคราล่าช้า - ผู้แทนชาว จ.กระบี่ ร้อง กมธ.การที่ดินฯ ขอประสานรัฐบาลยกเลิกโครงการปลูกป่าในที่ดินสาธารณประโยชน์ - ตัวแทนชาว จ.สมุทรปราการ เรียกร้องเร่งประกาศให้จังหวัดเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัย

เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565 ว่า นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากนางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ ตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ และคณะ สืบเนื่องจากที่กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ได้เคยยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้เร่งดำเนินการสอบสวนเอาผิดกับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ให้ครบถ้วนและติดตามทวงถามคดีมาโดยตลอด ทำให้พบว่าคดีสำคัญหลายประเด็นไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

และต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ได้ยื่นเรื่องต่อ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอให้เร่งรีบสอบสวนดำเนินคดีเอาผิดกับบริษัท อัคราฯ ในหลายกรณี เนื่องจากเป็นคดีที่ได้เริ่มยื่นให้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เกี่ยวเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน ทำให้หลายประเด็นเกิดความล่าช้าเสียหาย แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่าคดีที่อยู่ในการสอบสวนของ ป.ป.ช. มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ มีพฤติการณ์ เจตนาที่จะละเว้น ไม่ดำเนินคดีเอาผิดกับบริษัท อัคราฯ จนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศไทย หรือไม่ โดยขอให้เรียกพยานเอกสารหลักฐานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การโดยครบถ้วน และหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป

ผู้แทนชาว จ.กระบี่ ร้อง กมธ.การที่ดินฯ ขอประสานรัฐบาลยกเลิกโครงการปลูกป่าในที่ดินสาธารณประโยชน์

วันที่ 14 ก.ย. 2565 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก นายศิลชัย พลเดช ผู้แทนประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อถอนต้นปาล์มของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ก่อนเข้ามาดำเนินการปลูกป่าในเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ 

นายศิลชัย ผู้แทนประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงที่มาของการยื่นเรื่องร้องเรียนในครั้งนี้ ว่าเนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ได้เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อทำลายต้นปาล์มของประชาชน อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง และอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อปลูกป่าไม้ ทำให้ประชาชนที่ปลูกต้นปาล์มเพื่อการดำรงชีวิต ได้รับความเดือดร้อน โดยขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการปลูกป่าดังกล่าว เพื่อรอการตรวจสอบว่ามีประชาชนจำนวนประมาณ 500 ครัวเรือน หรือประมาณ 1,500 คน ที่ได้ครอบครองมากว่า 10 ปี ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากกรมป่าไม้ประกาศพื้นที่ป่าสงวนทับซ้อนกับที่สาธารณประโยชน์ พร้อมขอให้กรมป่าไม้ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

ด้าน รองประธาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ตนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ กมธ. เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป

ตัวแทนชาว จ.สมุทรปราการ เรียกร้องเร่งประกาศให้จังหวัดเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัย

วันที่ 14 ก.ย. 2565 นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (ปภ.) สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก นายวีรภัทร คันธะ ตัวแทนชาวบ้านอำเภอบางบ่อ บางเสาธง และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องเรียกร้องให้จังหวัดสมุทรปราการ เร่งประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัย 

โดยนายวีรภัทร ตัวแทนชาวบ้านอำเภอบางบ่อ บางเสาธง และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากเหตุน้ำท่วม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง และอำเภอบางพลี ได้สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก หลายครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากน้ำท่วมบ้าน ไม่สามารถหลับนอนหรือประกอบอาหารได้ตามปกติ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางออกไปนอกเคหะสถานหรือโรงพยาบาลอย่างปกติ ทรัพย์สินมีค่าและบ้านเรือนที่พักอาศัยเสียหายเป็นจำนวนมาก และน้ำเริ่มเน่าเสีย นอกจากนี้ ยังมีสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ และโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมาจากผลกระทบของน้ำที่ท่วมสูงในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเกิดปัญหาสุขภาพจิตและวิตกกังวลจำนวนมาก ซึ่งปัจจบัน สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ จึงขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เร่งประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินจากเหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทางจังหวัดสามารถนำเงินทดรองราชการมาใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน ต่อไป พร้อมขอให้รัฐบาล และกรมชลประทาน ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่ด้วย

ด้าน โฆษก กมธ.ปภ. กล่าวภายหลังรับหนังสือ ว่า ตนขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ที่ประสบเหตุน้ำท่วมในขณะนี้ ได้ใช้อำนาจที่มีในการเร่งประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเร่งด่วน เพื่อนำเงินทดรองราชการมาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน พร้อมจะได้นำเรื่องนี้ เสนอให้ที่ประชุม กมธ.ปภ. ได้พิจารณาออกหนังสือไปถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ ต่อไป


ที่มาเรียบเรียงจาก: เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา [1] [2] [3]

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net