'เครือข่ายกัญชากัญชง' ร้องสภาฯผ่าน ร่างกม. - ปชป.ยันคว่ำร่าง 'ศุภชัย' ขออย่าเล่นการเมืองจนบ้านเมืองเสียหาย

 

  • เครือข่ายกัญชา กัญชง ร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรขอพิจารณาบรรจุร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พร้อมขอสภาให้ความเห็นชอบ หวังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน
  • ปชป.เปิดหน้าชนคว่ำร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง หลังกมธ.ไม่ปรับแก้ตามข้อเสนอ
  • 'ศุภชัย' โต้ ส.ส.ปชป.อ่าน ร่างพ.ร.บ.กัญชาไม่ถ้วน ทั้งที่เรื่องที่เสนอมาอยู่ครบ ซัดอย่าเล่นการเมืองจนบ้านเมืองเสียหาย

 

2 พ.ย.2565 เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานว่า ผ่องศรี ธาราภูมิ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับมอบหมายจาก ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. ....  พร้อมด้วยตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมกัญชา กัญชงและกระท่อมไทย ตัวแทนภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กัญชา กัญชงทางการแพทย์ เพื่อขอให้เร่งรัดการพิจารณาลงมติร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ....  ภายหลัง กมธ.ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งภาคประชาชนเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพื่อสร้างความชัดเจนในการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรโดยทั่วไป รวมถึงสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในสังคมว่าจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะรายละเอียดในร่าง พ.ร.บ. ที่ผ่านการพิจารณาจาก กมธ. มีการบรรจุควบคุมพืชกัญชาและพืชกัญชงอย่างรอบคอบและรัดกุม อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรจำนวนมาก ที่ได้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป และการประกอบอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาและพืชกัญชงเป็นจำนวนหลายแสนราย จึงขอความอนุเคราะห์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเร่งบรรจุการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ในวาระ 2 และ 3 โดยด่วน เพื่อสร้างความชัดเจนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน 

ผ่องศรี กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายหลังเปิดสมัยประชุมสภามีระเบียบวาระสำคัญหลายเรื่อง ซึ่งร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ได้บรรจุในวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว มั่นใจว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ปชป.เปิดหน้าชนคว่ำร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง หลังกมธ.ไม่ปรับแก้ตามข้อเสนอ

สำนักข่าวไทย รายงานปฏิกิริยาจากพรรคประชาธิปัตย์ โดย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงจุดยืนของพรรคต่อร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชงว่า ที่ประชุม ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ (1 พ.ย.) ได้หยิบยกร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงมาพิจารณา ซึ่งเป็นที่น่าเสียใจที่คณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้แก้ไขตามที่พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เสนอไป เท่าที่ทราบมีสมาชิกพยายามทักท้วงให้หยิบข้อเสนอมาพิจารณาในคณะกรรมาธิการฯ แต่คณะกรรมาธิการฯ ไม่สนใจ จึงน่าเสียใจว่าไม่ได้แก้ร่าง พ.ร.บ.นี้เลย

“เมื่อเข้าสู่สภาฯ ก็ต้องอภิปรายกัน เพราะข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยมาจากความกังวลของสังคม แต่คณะกรรมาธิการฯ กลับไม่สนใจ เช่น พรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ทบทวนว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดหรือไม่ในมาตรา 3 ซึ่งจะสร้างปัญหาต่อไปในอนาคต และยังเสนอให้แก้ไขบทนิยามเรื่องการบริโภคเพื่อรักษาสุขภาพ  โดยเสนอให้แก้ไขว่า เรื่องดังกล่าวต้องเป็นไปตามการวินิจฉัยของแพทย์ ในขณะที่ร่างกฎหมายนี้หละหลวมมาก เพราะให้ประชาชนคิดเอาเอง ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทางนันทนาการ และยังมีบทบัญญัติที่จะเป็นปัญหาทางการเมืองในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องการให้อำนาจรัฐมนตรีสาธารณาสุขสั่งอนุญาตไปพลางก่อนในกรณีที่ไม่อนุญาตหรือไม่ต่อใบอนุญาตการปลูกกัญชา” สาทิตย์ กล่าว

ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เมื่อคณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้แก้ไขแม้แต่ข้อเดียวก็จะเกิดการอภิปรายอย่างมากมายเมื่อเข้าสู่สภาฯ ดังนั้น หากยังคงเดินหน้าโดยเสียงข้างมากจะเกิดความโกลาหลในสภาฯ และเมื่อร่างกฎหมายไม่รอบคอบ พรรคประชาธิปัตย์จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการลงมติไม่เห็นชอบร่างดังกล่าว ทั้งนี้ ยอมรับว่าร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง มีแนวโน้มยืดเยื้ออย่างแน่นอน หนึ่งสัปดาห์ก็ไม่จบ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่า วุฒิสภาจะใช้เวลาเพิ่มเติมอีก

“จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ กัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ไม่ใช่นำมาใช้ในทางที่ไม่พึงประสงค์ จึงเรียกร้องให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภท 5 เหมือนเดิม เพื่อไม่ให้ประเทศไทยกลับไปเป็นสังคมอุดมยาเสพติด ถ้าได้เสียงทางการเมือง แต่เอาอนาคตลูกหลานมาเสี่ยง ผมก็คงไม่ยอม พรรคภูมิใจไทยต้องการทำอะไรกันแน่” สาทิตย์ กล่าว

เมื่อถามว่า การทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาล หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้น ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เป็นคนละเรื่องกัน การทำงานส่วนใหญ่อยู่ในหน้าที่ของรัฐมนตรี แต่เรื่องกฎหมายเป็นหน้าที่ของส.ส.ในสภาฯ ยิ่งเป็นการเมืองช่วงปลาย ความเห็นการเมืองก็จะแตกต่างกัน และเห็นจุดยืนแต่ละพรรคชัดเจน ถ้าเรื่องกัญชา กฎหมายไม่จบในสมัยประชุมนี้ ส่วนพรรคไหนจะเสนอนโยบายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็แล้วแต่

'ศุภชัย' โต้ ส.ส.ปชป.อ่าน ร่างพ.ร.บ.กัญชาไม่ถ้วน ทั้งที่เรื่องที่เสนอมาอยู่ครบ ซัดอย่าเล่นการเมืองจนบ้านเมืองเสียหาย

ด้าน ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. …  กล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์แถลงจุดยืนต่อร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชงว่า กรณีที่ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมสภาฯ เคยมีมติให้นำร่างดังกล่าวกลับไปทบทวนนั้น ไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอ 13 ประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งมายังคณะกรรมาธิการฯ นั้น กรรมาธิการฯ ได้นำมาพิจารณาด้วย

“แต่การแถลงของพรรคประชาธิปัตย์แสดงให้เห็นว่า ไม่ได้อ่านร่างทั้งหมด เพราะร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชงที่คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จนั้น ครอบคลุมใน 13 ประเด็นตามที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอมาแล้ว เพราะเรื่องที่เสนอมาไม่ใช่เรื่องใหม่และมีอยู่ในร่าง ซึ่งส.ส.ประชาธิปัตย์แถลงข่าว เป็นการนั่งเทียน ทั้งที่ในที่สุดกระบวนการพิจารณาก็จะเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาฯอยู่แล้ว” ศุภชัย กล่าว

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ กล่าวว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ จะเอากัญชากลับเป็นยาเสพติดก็ทำได้ เป็นสิทธิ์ของพรรคประชาธิปัตย์ แต่หากไม่มีกฎหมายมาควบคุม ก็จะเป็นกัญชาเสรีของจริง และจะหายนะยิ่งกว่าเวลานี้ จึงเตือนพรรคประชาธิปัตย์ว่า อย่าเล่นการเมืองจนบ้านเมืองเสียหาย

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์