Skip to main content
sharethis

ระหว่าง 10-25 ม.ค. 2566 กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ 'การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล : กรณีกำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล' ต้องทำ EIA 

 

12 ม.ค. 2566 สื่อ The Reporters รายงานวันนี้ (12 ม.ค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศทบทวนให้ "การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล : กรณีกำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล" เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระหว่างวันที่ 10-25 ม.ค. 2566

สืบเนื่องจากการทวงคืนชายหาด ของกลุ่ม "Beach for life" และเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด 94 องค์กร ทั่วภาคใต้ และภาคตะวันออก ที่ปักหลักชุมนุมเรียกร้องให้กำแพงกันคลื่นทุกขนาด ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ที่หน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้น ได้ยกระดับการชุมนุมไปที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 6-8 ธ.ค. 2565 โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ

1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้กรมโยธาฯ รับผิดชอบโครงการกำแพงกันคลื่น

2. เรียกร้องให้โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น ต้องกลับมาทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA

3. ฟื้นฟูชายหาดที่เสียหายจากกำแพงกันคลื่น

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ยอมรับข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ โดยเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2565 นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย มีผู้แทนจากกลุ่ม "Beach for life" และเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อศึกษาแนวทางตามข้อเรียกร้อง ก่อนเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทบทวนให้ “การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล : กรณีกำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล” ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

นับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญ หลังจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด กลุ่ม "Beach for life" และเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด จึงขอเชิญชวนร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่าน 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม https://eiadev.onep.go.th/show_detail.aspx?DetailId=246 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTQyMkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net