Skip to main content
sharethis

เสวนา “วันเด็ก… เสียงจากชุมชนเพื่อคุณภาพเด็กถ้วนหน้า” เครือข่ายประชาชนประสานเสียง ขอของขวัญวันเด็ก ให้รัฐบาลสนับสนุนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาท แนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรรับเด็กเล็กตั้งแต่ 6 เดือน มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ทำงาน

เพจเด็กเท่ากัน รายงานว่าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ร่วมกับ ชุมชน 6 แห่ง รอบพื้นที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟไทยแห่งประเทศไทย เครือข่ายเด็ก และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมมือกันจัดงานวันเด็ก ภายใต้ธีมงาน “วันเด็ก : อนาคตของหนูอยู่ที่สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า” ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน โดยภายในงานมีการจัดเวทีเสวนา “วันเด็ก… เสียงจากชุมชนเพื่อคุณภาพเด็กถ้วนหน้า” ด้วย

สุนี ไชยรส หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ในฐานะผู้ดำเนินรายการ ได้ตั้งคำถามกับผู้เข้าร่วมเสวนา เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชน ว่าในฐานะของผู้ที่ดูแลเด็ก ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเด็กในด้านใดบ้าง

ชนัญธิดา วุฒิวารี หัวหน้าหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กริมทางรถไฟมักกะสัน กล่าวว่า ต้องการให้ชุมชนมีศูนย์ศูนย์เลี้ยงเด็ก เด็กทุกคนควรจะได้อยู่ในศูนย์เลี้ยงเด็ก โดยศูนย์ฯ จะต้องมีบุคลากร ทั้งคุณครูและครูผู้ช่วย นอกจากนั้นศูนย์เลี้ยงเด็กต้องมีพื้นที่พอให้เด็กได้วิ่งเล่นออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาการเด็ก เพราะเด็กส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้าน ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ

นอกจากนี้ หัวหน้าหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กริมทางรถไฟมักกะสัน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง ในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง ผู้ปกครองบางคนต้องกู้ยืมเงินมาเป็นค่านมลูก เด็กคนหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 10,000 บาท

“แม้ว่าจะมีศูนย์เด็กเล็ก แต่ศูนย์เด็กเล็กจะรับตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง แต่เด็กในช่วงตั้งแต่ 4 เดือน ที่พ่อแม่ต้องไปทำงาน ต้องจ้างคนเลี้ยง เงินสนับสนุนในส่วนนี้น้อยมาก แค่เดือนละ 600 บาท ไม่พอค่ะ อยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุน”

ในขณะที่ อภันตรี เจริญศักดิ์ รองประธานคณะกรรมการสมาฉันท์แรงงานไทย กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเมื่อมีลูกน้อยและแม่ครบวันลาในเวลา 3 เดือน จะต้องส่งลูกไปให้พ่อแม่เลี้ยงที่ต่างจังหวัด เพราะต้องทำงาน โดยแต่ละเดือนจะมีค่าใช้จ่าย เดือนละประมาณ 5000 บาท ในขณะที่เงินสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 600 บาท นั้น แรงงานส่วนใหญ่จะไม่ได้รับ"

“เงินสนับสนุนจาก พม. จำนวน 600 บาท ส่วนใหญ่แรงงานจะไม่ได้รับ เนื่องจากมีการตั้งเงื่อนไขไว้ว่า ผู้ที่ได้รับต้องมีรายได้ขั้นต่ำ คือรายได้รวม 100,000 บาท ส่วนคนที่อยู่ในประกันสังคม จะได้ 600 บาทก็ยังยาก บางคนไม่รู้ว่าตัวเองได้สิทธินี้ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินสวัสดิการอย่างถ้วนหน้า”

สอดคล้องกับ ผู้แทนจากเครือข่ายสลัมสี่ภาพ หนูเกน อินจันทร์ กล่าวย้ำว่า งบประมาณ 600 บาท ได้รับในปัจจุบัน ยังยากลำบากมากที่จะได้มา เพราะพ่อแม่ต้องทำงาน ปลุกลูกตั้งแต่ตี 5 ส่งขึ้นมอเตอร์ไซด์ไปโรงเรียน จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาล หากต้องการให้เด็กโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพในสังคมไทย ควรจะพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณเด็กๆ เหล่านี้

“ศูนย์เด็กเล็ก ทุกวันนี้ ไม่พอค่ะ บุคลากร ครู ครูพี่เลี้ยง อยากให้เพิ่มศูนย์เด็กเล็ก ให้พอเพียง มีให้เด็กๆได้วิ่งเล่น และขอเรียกร้องไปยังกทม. ให้ดูแลบุคลากร ครู ครูผู้ช่วยในศูนย์เด็กเล็ก ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของ กทม. เพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิต”

ด้านสาราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพรถไฟไทย กล่าวว่า ขอให้รัฐมองภาพรวมของคุณภาพชีวิตเด็กไทยในอนาคตที่จะให้เด็กโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ และรัฐจะรู้ว่าควรจะสนับสนุนให้เด็กทุกคนมีสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า และรัฐต้องสนับสนุนให้เด็กไทยได้โตมาอย่างมีคุณภาพ

ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เชษฐา มั่นคง กล่าวว่า สิ่งที่น่ากังวลคือ พ่อแม่ที่มีลูกไม่รู้ว่าตัวเองต้องได้เงิน 600 บาท ดังนั้น รัฐควรจะเห็นความสำคัญในตรงนี้ และควรให้เงินแบบถ้วนหน้า เพื่อให้เด็กได้เติบโตมาอย่างดี ส่วนข้อเสนอ คือ การเปิด-ปิด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ไม่สอดคล้องกับเวลาทำงานของพ่อแม่ รัฐต้องให้ความสำคัญกับศูนย์เด็กเล็ก ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน และสนับสนุนงบประมาณที่จะมาดูแลศูนย์เด็กเล็กมากขึ้น

ทั้งนี้หลังจากจบเวทีเสวนา ผู้เข้าร่วมงานได้มีการอ่านแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า พร้อมข้อเสนอ ดังนี้ 

1. เด็กเล็กทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยได้รับสวัสดิการการและการคุ้มครองทางสังคมจากรัฐถ้วนหน้า เพื่อการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ 

2. ตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ - อายุ 6 ปี ระหว่างแม่ที่ตั้งครรภ์จะได้รับการดูแลสุขภาพทั้งแม่และเด็ก เมื่อคลอดเป็นทารกพ่อแม่จะได้รับสิทธิการลามาเลี้ยงดูลูกอย่างน้อย 180 วัน 

3. ตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ - อายุ 6 ปี จะรับเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าจากรัฐคนละ 3,000 บาทต่อเดือนเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นขั้นพื้นฐานในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับเด็กเล็กตั้งแต่ 6 เดือน (รับต่อจากพ่อแม่ที่ลามาเลี้ยงดูลูกได้ 180 วัน) มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ทำงาน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net