Skip to main content
sharethis

สปสช. ร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ เปิดกล่อง “ของขวัญวันเด็ก ปี 2567” ดูแลสุขภาพเด็กไทยด้วยสิทธิประโยชน์ใหม่ 4 รายการ ตรวจคัดกรองตั้งแต่แรกคลอด ทั้งบริการตรวจคัดกรองการได้ยิน บริการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเรื่อง TMS ตรวจคัดกรองภาวะหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดด้วยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว พร้อมเพิ่มความครอบคลุมการรักษาบริการดูแลภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิด เพื่อให้เด็กไทยเติบโต มีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการสมวัย    

13 ม.ค. 2567 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็น “วันเด็กแห่งชาติ” เพื่อเฉลิมฉลองให้กับเด็กๆ ทุกคน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความสำคัญกับเด็กๆ ทุกคน โดยเน้นการดูแลด้านสุขภาพเพื่อให้เด็กไทยเจริญเติบโต มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีพัฒนาการที่สมวัย และเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต จึงได้มีการบรรจุและพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เป็นการดูแลสุขภาพเด็กไทยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท 

สำหรับในปีนี้ สปสช. ได้เตรียมของขวัญพิเศษเพื่อมอบให้กับเด็กไทยที่เกิดใหม่ทุกคน โดยในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา สปสช. ได้บรรจุสิทธิประโยชน์ใหม่ 4 รายการ เพื่อมุ่งค้นหาภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและการรักษา เพื่อให้เด็กๆ เติบโตและมีพัฒนาการที่ดี ได้แก่  

บริการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กไทยแรกเกิดถึง 6 เดือนทุกคน จากข้อมูลพบว่าในจำนวนเด็กแรกคลอด 1,000 คน จะมีเด็กที่มีภาวะประสาทหูเสื่อมแต่กำเนิด 1-3 คน จำเป็นต้องได้รับ “การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม” ตามการวินิจฉัยของแพทย์ ก่อนอายุ 5 ปี และมีระดับการได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป โดยในกรณีผลตรวจคัดกรองพบภาวะประสาทหูเสื่อมและมีสิทธิบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการเพื่อส่งต่อรับการผ่าตัดประสาทหูเทียต่อไป    

บริการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่อง Tandem mass spectrometry (TMS) ในทารกแรกเกิดทุกคน เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ในการตรวจ 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุครบ 48 ชั่วโมง จะสามารถตรวจคัดกรองโรคได้ถึง 40 โรค และเป็นโรคหายากถึง 24 โรค หากตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว จะสามารถนำเด็กเข้าสู่การรักษาได้เร็วตามไปด้วย ช่วยลดการสูญเสียชีวิตจากโรคที่มีความรุนแรง ลดความผิดปกติของสมองและสติปัญญา ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน   

บริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิดทุกคนด้วยเครื่องเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Pulse oximeter) เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูงในค้นหาทารกที่มีความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด เพื่อเข้าสู่การดูแลรักษาโดยเร็วตามสิทธิรักษาพยาบาล ก่อนอาการกำเริบรุนแรง ซึ่งอัตราพบโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงในทารกฯ จำนวน 1-1.5 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย  

และบริการดูแลภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิด (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn) เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และครอบคลุมสิทธิประโยชน์การดูแล ให้เข้าถึงการรักษาโดยทั่วถึง    

“สิทธิประโยชน์ใหม่ทั้ง 4 รายการที่เพิ่มเติมใหม่นี้ เป็นการดูแลเด็กทารกแรกคลอดที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์ โดยเด็กไทยทุกคนจะได้รับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า นอกจากสิทธิประโยชน์ใหม่ข้างต้นแล้ว สปสช. ยังคงมอบการดูแลสุขภาพเด็กไทยตามช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาด้วยสิทธิประโยชน์ฝากครรภ์คุณภาพ ต่อเนื่องด้วยการดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเติบโตเป็นวัยรุ่น อาทิ บริการวัคซีนพื้นฐานตามช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็น วัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบเจอี เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อเอชไอวี ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต ตรวจคัดกรองพัฒนาการ ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาไทรอกซินป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก ยาต้านไวรัสเอชไอวี สมุดบันทึกสุขภาพและพัฒนาการ และแว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ เป็นต้น 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net