Skip to main content
sharethis

สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขอให้เด็กมีพลังใจที่ดีและไม่ย่อท้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ตั้งใจ และขอให้ผู้ใหญ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังคมทุกภาคส่วนเคารพและส่งเสริมสิทธิทุกด้านของเด็ก

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2567 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเผยแพร่ สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เด็ก คือทรัพยากรมนุษย์สำคัญของชาติที่ต้องได้รับการดูแลและพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา มาตรฐานการดำรงชีวิตที่เพียงพอสำหรับความเป็นอยู่ที่ดี การได้รับการศึกษา การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบรวมทั้งการถูกแสวงประโยชน์

ในปีที่ผ่านมา เด็กยังต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงซึ่งในหลายกรณีเกิดจากบุคคลใกล้ชิด ทั้งคนในและนอกครอบครัว เช่น บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็ก รวมถึงจากเด็กด้วยกันเอง โดยมีรูปแบบการถูกกระทำความรุนแรงทั้งด้านจิตใจและร่างกาย ตั้งแต่การถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่ (bully) การถูกบูลลี่บนโลกออนไลน์ (cyberbullying) ไปจนถึงการถูกล่วงละเมิดและแสวงประโยชน์ทางเพศ ความรุนแรงเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบต่อจิตใจ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต

นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากในครอบครัวยากจน ต้องออกหรือมีความเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงของผู้ปกครอง ทั้งค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ดังนั้น สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางจิตใจและสังคม รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันผลักดัน เพื่อทำให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอส่งความปรารถนาดีมายังเด็ก ๆ ทุกคน ขอให้มีพลังใจที่ดีและไม่ย่อท้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ตั้งใจ และขอให้ผู้ใหญ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังคมทุกภาคส่วนเคารพและส่งเสริมสิทธิทุกด้านของเด็กตามที่รัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ได้รับรองไว้ พร้อมร่วมกันปกป้องเด็กจากภัยอันตรายทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้เด็กทุกคนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net