Skip to main content
sharethis

นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์จากชุมชน "บ้านท่าตาฝั่ง" จ.แม่ฮ่องสอน ที่กำลังจะได้รับผลกระทบจากโครงการสร้าง "เขื่อนสาละวิน" ชีวิตและชุมชนของชาวปกาเกอะญอบ้านท่าตาฝั่งกำลังจะถูกทำลายให้จมอยู่ใต้น้ำ 

 

28 มี.ค. 2566 พื้นที่สื่อสิทธิพื้นที่ส่งเสียง (The Rights to Space, Rights to Speak -R2S) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ชุด "ชุมชนบ้านท่าตาฝั่ง" บอกเล่าเรื่องราวของผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนสาละวินที่จะส่งกระทบต่อชุมชนและวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอบ้านท่าตาฝั่ง จ.แม่ฮ่องสอน

อนาคตเราฝากไว้ที่เธอ

ภาพ ปิยะพงศ์ อมรใฝ่สติ

บ้านท่าตาฝั่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเขื่อนในแม่น้ำสาละวิน และอีกทั้งปัญหาความขัดแย้งในความเป็นพื้นที่ระหว่างชายแดน โดยปัจจุบันชุมชนได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนคัดค้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในแม่น้ำสาละวินทุกๆ ปี ผู้คนบ้านท่าตาฝั่งเป็นชุมชนที่ชาวบ้านมีความผูกพันกับสายน้ำ สายน้ำเปรียบเสมือนสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้คนพึ่งพิงเพื่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในการหาปลา เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา การเพาะปลูกที่ใช้น้ำจากแม่น้ำเป็นหลัก และรวมถึงการทำไร่หมุนเวียน

เพื่อนรัก

ภาพ อารีญา โกฎธิ

Let the Salween Flow Freely

ภาพ นภัสสร ทะวิลา

ตื่นเช้าได้กินยอดผัก ตื่นสายเหลือแต่โคนต้น

ภาพ นภัสสร ทะวิลา

โดยหากเกิดโครงการพัฒนาเขื่อนขึ้นจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำโดยตรง ปลาในแม่น้ำสูญพันธุ์หรือหายไป และสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณเป็นยาก็จะหายไปด้วย ตลอดรวมไปถึงพื้นที่ป่าและพื้นที่อาศัยของชุมชนก็จะถูกทำลายจมอยู่ใต้น้ำ สิ่งนี้จะทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านท่าตาฝั่งเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่ด้วย ซึ่งยากที่จะเยียวยาความเสียหาย

ภูมิปัญญาการจัดการน้ำ

ภาพ วิลาวัลย์ อำไพถาวรกุล

ผ้าขาวท่ามกลางผ้าสี

ภาพ วิลาวัลย์ อำไพถาวรกุล

รอยยิ้มคุณยายของฉัน

ภาพ ฐิติพร พิกุลแก้ว

ฤดูกาลแห่งความอุดมสมบูรณ์

ภาพ ปิยะพงศ์ อมรใฝ่สติ

R2S สำรวจความท้าทายที่สำคัญที่กลุ่มชาติพันธุ์กำลังเผชิญในวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งจากโครงการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่มีผลกระทบระยะยาว และนำไปสู่การละเมิดสิทธิของชนพื้นเมือง วิกฤตสภาพภูมิอากาศและนโยบายที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบทางลบที่สำคัญ เช่น การทำเกษตรกรรม ความมั่นคงทางอาหารและที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ ตลอดจนวีถีชีวิตของชุมชนชาติพันธุ์

จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ พวกเขาจึงพึ่งพาตนเองและใช้ประโยชน์ตามสมควรโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มาจากชนกลุ่มน้อย พวกเขาจึงไม่มีเสียงและเวทีเพียงพอที่จะสื่อสารความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญต่อสาธารณะ

R2S ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง และเปิดเวทีเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ

แนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกของเรา เพื่อจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะต้องดำเนินการทันที เราสนับสนุนนโยบายที่เป็นธรรม ความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ และการไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับโลกที่การตัดสินใจขับเคลื่อนด้วยความเสมอภาค หลักนิติธรรม และความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสติ และศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนเพื่ออนาคตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นของโลกและคนในรุ่นต่อไป

ใครกำหนด

ภาพ สาธิตา ธาราทิศ

ท่าตาฝั่ง Pharmacy

ภาพ สาธิตา ธาราทิศ

น้ำกับผู้หญิงบ้านท่าตาฝั่ง

ภาพ ลาหมึทอ ดั่งแดนวิมาน

แม่น้ำคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข

ภาพ ลาหมึทอ ดั่งแดนวิมาน

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net