Skip to main content
sharethis

นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์จากชุมชน 'กะเบอะดิน' โครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยที่กำลังเกิดขึ้น จะมีผลเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของป่าและลำน้ำ สภาพภูมิอากาศ และทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนบ้านกะเบอะดินเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ

 

27 มี.ค. 2566 พื้นที่สื่อสิทธิพื้นที่ส่งเสียง (The Rights to Space, Rights to Speak -R2S) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์ "ผลกระทบจากเหมืองถ่านหินอมก๋อย : ชุมชนบ้านกะเบอะดิน" เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของโครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยที่จะเปลี่ยนระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตของคนในชุมชนกะเบอะดินไปตลอดกาล

ความสัมพันธ์ของกะเบอะดิน กับต้นไม้และผืนป่า

ภาพ ทรงวุฒิ จุลละนันท์

เหมืองถ่านหิน

บ้านกะเบอะดินเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโผล่ง ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย สังคมรู้จักชุมชนกะเบอะดินในฐานะที่ชุมชนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้และคัดค้านโครงการ ซึ่งหากปล่อยให้โครงการเหมืองแร่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้ จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่พึ่งพาอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ลำห้วยผาขาวที่เป็นสายน้ำสำคัญของหมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรมเพาะปลูกกะหล่ำและมะเขือส้ม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน ทว่าโครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยที่กำลังเกิดขึ้นจะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของป่าและลำน้ำ สภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนจะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีทางหวนกลับ

กะเบอะดิน ถ่านหิน และธารน้ำ

ภาพ ทรงวุฒิ จุลละนันท์

ชาวกะเบอะดินต่อต้านเหมืองถ่านหิน

ภาพ ทรงวุฒิ จุลละนันท์

R2S สำรวจความท้าทายที่สำคัญที่กลุ่มชาติพันธุ์กำลังเผชิญในวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งจากโครงการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่มีผลกระทบระยะยาว และนำไปสู่การละเมิดสิทธิของชนพื้นเมือง วิกฤตสภาพภูมิอากาศและนโยบายที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบทางลบที่สำคัญ เช่น การทำเกษตรกรรม ความมั่นคงทางอาหารและที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ ตลอดจนวีถีชีวิตของชุมชนชาติพันธุ์

จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ พวกเขาจึงพึ่งพาตนเองและใช้ประโยชน์ตามสมควรโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มาจากชนกลุ่มน้อย พวกเขาจึงไม่มีเสียงและเวทีเพียงพอที่จะสื่อสารความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญต่อสาธารณะ

R2S ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง และเปิดเวทีเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ

แนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกของเรา เพื่อจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะต้องดำเนินการทันที เราสนับสนุนนโยบายที่เป็นธรรม ความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ และการไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับโลกที่การตัดสินใจขับเคลื่อนด้วยความเสมอภาค หลักนิติธรรม และความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสติ และศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนเพื่ออนาคตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นของโลกและคนในรุ่นต่อไป

ความสัมพันธ์ของกะเบอะดิน กับต้นไม้และผืนป่า

ภาพ ทรงวุฒิ จุลละนันท์

เตรียมไร่มะเขือเทศ กะเบอะดิน

ภาพ ทรงวุฒิ จุลละนันท์

ลำห้วยแห่งความทรงจำ

ภาพ ณัฐทิตา วุฒิศีลวัต

ไร่หมุนเวียนที่ฉันรู้จัก

ภาพ ณัฐทิตา วุฒิศีลวัต

หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน (เก็บมะเขือเทศกัน)

ภาพ สุเพ็ญ พลทวิช

ยินดีต้อนรับสู่ กะเบอะดินดินแดนมหัศจรรย์

ภาพ ปิยะภรณ์ วุฒิศีลวัต

รอยยิ้มของน้องเมย์

ภาพ ทรงวุฒิ จุลละนันท์

 

 

ฝากติดตามเพจประชาไท ทุกช่องทาง https://linktr.ee/prachatai 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net