Skip to main content
sharethis

ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษายกฟ้อง คดีประชาชนชาวเชียงใหม่ ฟ้อง “พล.อ.ประยุทธ์” นายกรัฐมนตรี ละเลยการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ศาลวินิจฉัย "ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นสาธารณะภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง การไม่สั่งหน่วยงานรัฐดำเนินการ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่" 

 

29 มี.ค. 2566 สำนักข่าวกรีนนิวส์ รายงาน ศาลปกครองเชียงใหม่ยกฟ้องคดีที่ภูมิ วชรเจริญผลิตผล ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ฟ้องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประเด็นการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 และการดูแลสุขภาพประชาชน ในคดีหมายเลขดำที่ ส.1/2566 ศาลวินิจฉัยว่า "ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นสาธารณะภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง การไม่สั่งหน่วยงานรัฐดำเนินการ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่"

ศาลระบุ  “เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า สถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินมาตฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2566 ตามฟ้องยังฟังไม่ได้ว่าเป็นสาธารณะภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550” 

“การที่ผู้ถูกฟ้องคดี (นายกรัฐมนตรี) ไม่ออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐ มีอำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้สภาพบรรยากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ไม่เกินมาตฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และมีการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่เกินมาตรฐานขณะนั้น รวมถึงบริการอื่นจากหน่วยงานรัฐ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่เกินมาตรฐานดังกล่าว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กำหนดไว้ พิพากษายกฟ้อง” คำวินิจฉัยของศาล

ฝุ่นเชียงใหม่ วันที่ 29 มี.ค. 2566

ก่อนหน้านี้ ภูมิ วชรเจริญผลิตผล เคยฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติละเลยการแก้ปัญหาฝุ่นควัน กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน และเกิดหมอกควันหนา เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ในคดีนี้ศาลได้พิพากษาให้ภูมิ วชรเจริญผลิตผล ชนะคดี โดยศาลปกครองเชียงใหม่ สั่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดำเนินการประกาศกำหนดให้ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และ ลำพูน เป็นเขตควบคุมมลพิษ ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด นับเป็นคดีที่ประชาชนฟ้องรัฐละเลยไม่แก้ปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5 และชนะคดีหน่วยงานรัฐ

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net