Skip to main content
sharethis

เว็บราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ รัชกาลที่ 10 พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระภาวนาเขมคุณ' วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา ขึ้นเป็น พระราชาชั้นคณะราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ไม่พบผู้รับสนองฯ

 

1 มิ.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวันนี้ (1 มิ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 'พระภาวนาเขมคุณ' วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา ขึ้นเป็น พระราชาชั้นคณะราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เบื้องต้น ไม่พบผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

รายละเอียดคำสั่ง

ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 

พระภาวนาเขมคุณ เป็น พระราชภาวนาวชิรญาณ ไพศาลวิปัสสนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฐานานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

หมายเหตุ - วัดมเหยงคณ์ อ่านว่า 'มะ-เห-ยง-คะ' 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net