พุทธศาสนา

รอง ผอ.สำนักพุทธฯ ยอมรับไม่มีเจตนาพาดพิง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หลังพูดในงานบรรยายว่า มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ได้คะแนนเยอะ ดูเหมือนไม่มีนโยบายอุดหนุนองค์กรทางศาสนา ด้านวิโรจน์ ตั้งคำถามมีหลักฐานหรือไม่ ถ้าไม่มีแปลว่ากำลังเอาอคติมากล่าวหาหรือไม่   
2023-06-15 14:05
เว็บราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ รัชกาลที่ 10 พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระภาวนาเขมคุณ' วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา ขึ้นเป็น พระราชาชั้นคณะราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ไม่พบผู้รับสนองฯ
2023-06-01 18:44
จากการสึกกะทันหันของ 'พระอาจารย์คม' พร้อม ถูกกล่าวหายักยอกเงินจากวัดป่าธรรมคีรีกว่า 180 ล้านบาท หลายคนอาจสงสัยว่าเขาเป็นใคร ในโอกาสนี้ชวนย้อนฟังคำบอกเล่าของ 'สนธิญาณ' ผู้ก่อตั้ง TOP NEWS เล่าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ระบุ'พระอาจารย์คม' คนดัง ศิษย์ของพระอรหันต์และยังเป็นผู้ถวายธรรมบรรยาย เรื่อง “การฝึกจิตให้เกิดจิตตานุภาพและวิธีพิจารณารูปนามลงสู่ไตรลักษณ์”
2023-05-08 02:44
ด้วยมาตรวัดของรัฐโลกวิสัย ประเทศไทยยกพุทธศาสนาให้โดดเด่นกว่าและผูกกับความมั่นคงของรัฐจนกระทบต่อเสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนา นักวิชาการนิติศาสตร์เสนอกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแยกรัฐจากศาสนา ปล่อยให้ศาสนาเป็นเรื่องของเอกชนจัดการกันเองโดยรัฐไม่เข้าไปแทรกแซง แต่การเพิ่มอำนาจกษัตริย์ลงในกฎหมายสงฆ์ก็ทำให้เรื่องนี้ซึ่งยากมากอยู่แล้ว ยากยิ่งขึ้นไปอีก
2023-04-30 15:29

Pages