Skip to main content
sharethis

'เครือข่ายประชาชนพิทักษ์เขาเตราะปลิง' เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น แถลงค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองหินแกรนิต เขาเตราะปลิง จ.ปัตตานี พร้อมเรียกร้องให้มีการยุติการขอประทานบัตรฯ เหตุไม่คำนึงถึงคนในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนภาคประชาชนช่วยจับตาการละเมิดสิทธิ-การคุกคามผู้ที่ออกมาต่อต้านโครงการ

 

2 มิ.ย. 2566 เพจเฟซบุ๊กชมรมอนุรักษ์ฯ ม.อ.ปัตตานี โพสต์ข้อความวานนี้ (1 มิ.ย.) เป็นแถลงการณ์ของเครือข่ายประชาชนพิทักษ์เขาเตราะปลิง สะท้อนปัญหาความไม่โปร่งใสของเวทีรับฟังความเห็นชุมชน และเรียกร้องให้มีการยุติการดำเนินการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมแกรนิตในพื้นที่เขาเตราะปลิง เนื่องจากข้อกังวลอาจส่งผลเสียต่อคนในพื้นที่ทำเหมืองดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ เมื่อ 1 มิ.ย. 2566 อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร สำหรับคำขอประทานบัตรที่ 1/2565 ของบริษัท อิบนู อัฟฟาน แกรนิต กรุ๊ป จำกัด ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ในพื้นที่เขตท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

กัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม ที่กำลังเข้าร่วมการรับฟังความเห็น  โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก เผยว่าระหว่างงานกำลังดำเนิน ได้มีเหตุการณ์ที่สมาชิกกลุ่มเครือข่ายประชาชนพิทักษ์เขาเตราะปลิง เดินทางเข้ามาในสถานที่จัดงานเวทีรับฟังความเห็น เพื่อคัดค้านโครงการสร้างเหมืองดังกล่าว และอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการยุติการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นโครงการที่ไม่คำนึงถึงประชาชน ทำให้กัณวีร์ ต้องทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานเจรจากับทั้งภาครัฐ แลุะภาคประชาชนที่เข้ามาคัดค้าน  

แถลงการณ์ของ 'เครือข่ายประชาชนพิทักษ์เขาเตราะปลิง' ชี้ถึงปัญหาการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นชุมชนต่อการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ดังกล่าวว่า เบื้องต้น ทางชมรมฯ มองว่าการเปิดเวทีรับฟังความเห็นฯ อาจไม่ทั่วถึงประชาชนในพื้นที่ทุกคน เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ที่กระชั้นชิด และยังทำให้ชาวบ้านไม่ได้เตรียมข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมเวทีดังกล่าว นอกจากนี้ ทางชมรมฯ ตั้งสงสัยด้วยว่าเวทีนี้จงใจเชิญแค่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเท่านั้นหรือไม่ 

ชมรมฯ ระบุต่อว่า เวทีรับฟังความเห็นชุมชนไม่ครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจากไม่มีการเชิญประชาชนจากชุมชนใกล้เคียงอื่นๆ ที่ได่รับผลกระทบจากโครงการมาร่วมประชุมรับฟังความเห็น และมีรายงานด้วยว่ามีการละเมิดข่มขู่คุกคามประชาชน และผู้นำชุมชน ที่ออกมาคัดค้านโครงการดังกล่าว

(ที่มา: เฟซบุ๊ก ชมรมอนุรักษ์ฯ ม.อ.ปัตตานี)

ทางชมรมมีข้อเรียกร้องทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ 1. ขอให้มีการยุติการดำเนินการขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่หินแกรนิต 2. ทบทวนการสร้างเหมืองแร่ในพื้นที่ และศึกษาก่อนว่าประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวหรือไม่ และ 3. ขอให้เครือข่ายนักปกป้องสิทธิ นักกฎหมาย สื่อ นักวิชาการ และพรรคการเมือง จับตาสถานการณ์การละเมิดสิทธิการข่มขู่คุกคามคนในชุมชน 

กัณวีร์ มองว่า เขาเห็นด้วยว่าการจัดเวทีรับฟังความเห็นชุมชนต้องมีความโปร่งใส รับฟังเ สียงประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง เวทีวันนี้จบลงด้วยการยุติเวทีไปก่อน แต่เมื่อมีผู้ไม่เห็นด้วย ต้องมีกระบวนก ารในการจัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้รอบด้านเสียก่อน เพราะจะส่งผลกระทบในวงกว้าง  

นอกจากนี้  ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นชุมชนชาวพุท ธในพื้นที่ อ.สายบุรี ที่มีบรรยากาศของความกลัวจากปัญหาความมั่นคง จึงเป็นนโยบายที่ต้องทำอย่างระมัดระวัง

กัณวีร์ ระบุต่อ หลังจากนี้พรรคเป็นธรรม จะมีคณะทำงานนำโดยมูฮัมหมัด กัดดาฟี กูนา ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม จะรวบรวมข้อมูลและประสานงานให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม

(ที่มา: เฟซบุ๊ก ชมรมอนุรักษ์ฯ ม.อ.ปัตตานี)

รายละเอียดแถลงการณ์

แถลงการณ์

เครือข่ายประชาชนิทักษ์เขาเตราะปลิง จ.ปัตตานี 

เรื่อง ขอคัดค้านเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการขอประทานบัตรเหมืองแร่เขาเตราะปลิง

เนื่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้กำหนดจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำหรับคำขอประทานบัตร ที่ 1/2565 ของบริษัทอิบนู อัฟฟาน แกรนิต จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง จะดำเนินกิจการในพื้นที่ ม.4 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลลางา อำเภอมายอ

ด้วยกระบวนการที่ไม่โปร่งใส ทั้งการประชาสัมพันธ์ที่กระจายข่าวสารและส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ไม่ทั่วถึง อึกทั้งระยะเวลาประชาสัมพันธ์กระชั้นชิด ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมเวทีประชาคม ไม่มีข้อมูลที่รอบด้าน เป็นข้อห่วงกังวลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจงใจเชิญเฉพาะผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการเพียงเท่านั้น และการจัดทำเวทีประชาคมในครั้งนี้ไปครอบคลุมหมู่บ้านใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการนี้ด้วย อีกทั้งยังปรากฏพฤติกรรมการคุกคามผู้ที่ส่งเสียง คัดค้าน โครงการดังกล่าวอย่างเป็นกระบวนการ ทั้งข่มขู่ผู้นำชุมชน สร้างความหวาดกลัวแก่ชุมชนรอบเขาเตราะปลิง

ในนามเครือข่ายประชาชนพิทักษ์เขาเตราะปลิงขอเรียกร้อง ดังนี้

  1. ขอให้ยกเลิกการดำเนินการขอประทานบัตรเหมืองแร่ฯ นี้ เพราะไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เขาเตราะปลิง
  2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนศักยภาพพื้นที่ว่าสมควรที่จะมีการขุดชนิดแร่หินแกรนิตอุตสาหกรรมหรือไม่ ประชาชนรอบเขาเตราะปลิงได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากกว่ากัน
  3. ขอให้เครือข่ายนักปกป้องสิทธิ นักกฎหมาย สื่อ นักวิชาการ พรรคการเมือง ติดตามสถานการณ์ละเมิดสิทธิ การคุกคามจากผู้มีอิทธิพลต่อประชาชนรอบเขาเตราะปลิง

เราไม่ได้คัดค้านการพัฒนา แต่เราต้องการการพัฒนาที่เห็นหัวเราบ้าง

ที่มา: เฟซบุ๊ก ชมรมอนุรักษ์ฯ ม.อ.ปัตตานี

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net