Skip to main content
sharethis

ย้อนดูคำสั่งศาลปกครองสูงสุดปี 56 หลังผู้สมัครสรรหาซูเปอร์บอร์ด กสทช. ถูกกก.ตรวจสอบฯ แขวนเหตุมีหุ้นและเป็นกรรมการ ITV แต่ศาลชี้ ITV ปิดไปแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานดำเนินกิจการสถานีวิทยุ โทรทัศน์ พร้อมระบุด้วยว่า การแขวนจากการดูวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของสำนักบริการข้อมูลธุรกิจอย่างเดียวเท่านั้น น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7 มิ.ย.2566 ประเด็นทางการเมืองที่สำคัญช่วงนี้คือการพิจารณาถือหุ้นสื่อ ITV ของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเนตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล ที่มีผู้ร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง  ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) และมาตรา 42 (3) พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจาก ถือหุ้นสื่อไอทีวีหรือไม่ นั้น

ในโอกาสนี้จึงชวนย้อนดู คำสั่งศาลปกครองสูงสุด งานคดีปกครอง คำร้องที่ 19/2556 คำสั่งที่ 114/2556  ระหว่าง วุฒิพร เดี่ยวพานิช กับประธานวุฒิสภาและพวก เป็นเรื่องการสรรหาซูเปอร์บอร์ด กสทช. ซึ่งวุฒิพรถูกตัดชื่อออกเพราะเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ถูกระบุว่า "หุ้นโทรทัศน์" วุฒิพร ร้องศาลปกครองสูงสุดจนมีคำสั่งคุ้มครอง โดยศาลเห็นพ้องว่า ในตอนนั้น ITV ปิดไปแล้ว ไม่มีสื่ออยู่จริง เพียงแต่บริษัทยังอยู่ เพราะยังมีคดีฟ้องกับรัฐ

ศาลปกครองสูงสุดระบุว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร. 0106/1289 ลงวันที่ 7 มี.ค.2550 แจ้งบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ระบบ ยู เอช เอฟ กับ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งให้บริษัทฯ ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งใช้อยู่ในการดำเนินกิจการตามสัญญาเข้าร่วมงานคืย ขณะนี้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ เนื่องจากไม่มีคลื่นความถี่เพราะการประกอบกิจการธุรกิจต้องขออนุญาตจาก กสทช. และบริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้นตั้งแต่ปี 2552 

ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องได้ตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือรับรองจดทะเบียนของสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อันเป็นหลักฐานของทางราชการ ระบุว่า บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์รวม 45 ข้อ ข้อ 40 ระบุว่า ประกอบกิจการ รับบริหารงานและดำเนินกิจการสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ยังไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่า บริษัทฯ ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการอยู่เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมในระยะ 1 ปี ก่อนได้รับการเสนอชื่อหรือก่อนได้รับการคัดเลือกหรือไม่ เมื่อยังไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการอยู่ยังคงประกอบธุรกิจกิจการดังกล่าว จึงเป็นประเด็นที่ศาลจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยในเนื้อหาของคดีต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เนื่องจากผู้ฟ้องเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีเฉพาะวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการตามหนังสือรับรองจดทะเบียนฯ อย่างเดียวเท่านั้นไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายและการให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลใช้บังคับต่อไประหว่างการพิจารณาคดีจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลสมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการดังกล่าว ทำให้เปิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาภายหลัง และการทุเลาการบังคับตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องมีผลเพียงให้ผู้ถูกฟ้องรับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

และหากมีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการไปแล้วก็ให้ผู้ถูกฟ้องย้อนกลับไปดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วัฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการที่่านการตรวจสอบจากผู้ถูกฟ้องเฉพาะผู้สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใหม่เท่านั้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำนเนการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการหรือการบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้อง

 

บางตอนของ ศาลปกครองสูงสุด งานคดีปกครอง คำร้องที่ 19/2556 คำสั่งที่ 114/2556

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net