พบงบฯ ปี 66 ตั้งไว้ใช้เฉลิมพระเกียรติ-ปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันฯ 1.8 พันล้าน 

หลังสัปดาห์ก่อน ‘คณะประชาชนรักในหลวง’ เดินทางมาให้กำลังใจ ส.ว. ขออย่าหนุนพรรคที่คิดล้มล้างสถาบันฯ พร้อมของบ 28 ล้าน จัดเฉลิมพระเกียรติ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบงบฯ ปี 66 ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ตั้งไว้ใช้ในลักษณะ 'เฉลิมพระเกียรติ-ปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันฯ' ถึง 1.8 พันล้านบาทอยู่แล้ว  

จากเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ปรากฎภาพเหตุการณ์ที่ ‘คณะประชาชนรักในหลวง’ เยือนรัฐสภา ให้กำลังใจ ส.ว. ขออย่าหนุนพรรคที่คิดล้มล้างสถาบันฯ ทั้งนี้ยังปรากฏหนังสือที่ลงนามโดย ประยูร จิตรเพ็ชร ประธานกรรมการคณะประชาชนคนรักในหลวง ถึงประธานวุฒิสภา เพื่อของบประมาณสนับสนุน โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2566  จำนวน 28,700,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยระบุจะดำเนินกิจกรรมตามโครงการในวันที่ 22-28 ก.ค.นี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญรวมถึงได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด

หนังสือคณะประชาชนคนรักในหลวงส่งของบประมาณสนับสนุนจากประธานวุฒิสภา

เว็บไซต์ของช่อง 8  รายงานด้วยว่า งบ 28 ล้านที่มาใช้จัดงานนั้น ประธานกรรมการคณะประชาชนคนรักในหลวง กล่าวว่า ตอนนี้เรามายื่นส.ว. ให้เป็นผู้ช่วยอนุเคราะห์เรื่องงบประมาณ เพราะเราไม่มีงบประมาณเลย การดำเนินงานจากจิตสำนึกในสถาบันฯ 1 ปีเต็มที่ผ่านมาเราไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียว และเราก็ไม่ได้ยุ่งกับการเมืองปลอดการเมือง ส่วนราชการก็จะไม่ยุ่ง โดยโครงการงานเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปี 2566 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 28 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นงานที่รวม ศิลปะวัฒนธรรมจากทุกภาค เพื่อเชิดชูสถาบันญและปกป้องสถาบันเพื่อประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่านี่คือ"ลูกพ่อหลวง ร.9"เพื่อปกป้องสถาบันพระมหา กษัตริย์ ที่พ่อหลวงองค์ปัจจุบันได้ขึ้นครองราชย์มา 6 ปี โดยจะมีการบวชพระ 72 รูป

พบงบฯ ปี 66 ใช้เฉลิมพระเกียรติ-ปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันฯ  1.8 พันล้าน ขณะที่ปี 65 ‘พิธา’ ขอเลี่ยงคำว่า ‘เฉลิมพระเกียรติ’ ในการจัดทำโครงการ 

ประชาไทเคยรวบรวมงบประมาณตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงบประมาณ พบงบประมาณที่ใช้ชื่อและมีวัตถุประสงค์ลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ หรือโครงการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณ ปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันฯ ตามหน่วยงานราชการต่างๆ รวมประมาณ 1,844.9 ล้านบาท

ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2565 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของ “ส่วนราชการในพระองค์” ในการชี้แจงระหว่างการพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 เช่น  มีแจกเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้กับ กมธ. งบฯ (แม้จะมีเพียง 3 หน้า ที่เป็นข้อมูลใหม่) มีวิดีทัศน์ความยาว 5 นาที เพื่อให้ข้อมูลและแจกจายรายละเอียด รวมถึงจำนวนบุคลากรในแต่ละสำนัก และมีการมอบหมาย เลขาฯ ครม. มาเป็นตัวแทนชี้แจงงบประมาณและตอบคำถาม กมธ. โดย พิธา ยังขอให้หน่วยงานต่างๆ หลีกเลี่ยงคำว่า ‘เฉลิมพระเกียรติ’ ในการจัดทำโครงการ โดยเฉพาะบางหน่วยงานที่มักใช้ต่อท้ายชื่อโครงการและรายการต่างๆ ด้วย

สำหรับตัวอย่างโครงการในงบประมาณปี 66 ตามเอกสารเล่มขาวคาดแดงประกอบงบประมาณที่ใช้ชื่อและมีวัตถุประสงค์ลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ หรือโครงการเทิดพระเกียรติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณ ปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันฯ ตามหน่วยงานราชการต่างๆ มีดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 17.7532 ล้านบาท
 • กองทัพบก กระทรวงกลาโหม โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 281.7132 ล้านบาท
 • กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์  45.4973 ล้านบาท
 • กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 35.9397 ล้านบาท
 • กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 53.0806 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกไทยในแบบพ่อ    แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  2.0684 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 90 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนต ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาภาครัฐ  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 2.0965 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 10.998 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 1.4316 ล้านบาท
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พันธกิจเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจริยภาพด้านการเกษตร ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 195.449 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ด้านการคมนาคมขนส่ง แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 95.0623   ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 • กรมการศาสนา โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 22.5 ล้านบาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้วยมิติทางศาสนา
 • กรมศิลปากร โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 5 ล้านบาท
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  18.748 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ    แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  15.4 ล้านบาท
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4 ล้านบาท
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 9.0145 ล้านบาท
 • จ.เพชรบุรี มีโครงการ เพชรบุรี เข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 5.625 แสนบาท
 • จ.สตูล มีโครงการ ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ  งบดำเนินงาน 7 แสนบาท

เป็นต้น

ประยุทธ์ เพิ่งกำชับราชการรีบเบิกจ่ายงบตามเป้า

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เพิ่งกำชับส่วนราชการ หน่วยรับงบประมาณทุกแห่งให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เฉลี่ยร้อยละ 93 โดยสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางก็ได้มีการติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด ให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดที่เคยผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเคร่งครัด

ขณะที่รายงานของกรมบัญชีกลางระบุว่า ณ วันที่ 12 พ.ค. 2566 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 66 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท ส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้เบิกจ่ายรวมแล้ว 1.96 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.62 และเมื่อรวมกับเงินกันไว้เหลื่อมปีด้วย การเบิกจ่ายโดยรวมอยู่ที่ 2.08 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 61.63 ของวงเงินทั้งหมด 3.37 ล้านล้านบาท (เงินกันไว้เหลื่อมปีสำหรับเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 มีทั้งสิ้น 1.9 แสนล้านบาท)

สนง.เลขาฯวุฒิสภา มีงบฯ ส่งเสริมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุข 28 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า งบประมาณปี 2566 ตามเอกสารเล่มที่ 15 หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอจัดสรร  2,672 ล้านบาท เสนอจัดสรร 1,939 ล้านบาท หนึ่งในก้อนที่ขอจัดสรรคืองบประมาณในกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 28 ล้านบาทด้วย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์