Skip to main content
sharethis

วันนี้ (12 มิ.ย.) ‘คณะประชาชนรักในหลวง’ เยือนรัฐสภา ให้กำลังใจ ส.ว. ขออย่าหนุนพรรคที่คิดล้มล้างสถาบันฯ

"ถ้าพรรคการเมืองแตะต้องสถาบันฯ คนจะออกมาเป็นล้าน" ประยูร จิตรเพชร ประธานกลุ่มประชาชนคนรักในหลวง กล่าวขณะเข้ายื่นหนังสือ

ประยูร จิตเพชร (จับซอง ทางขวา)

อานนท์ กลิ่นแก้ว แกนนำ ศปปส. (เสื้อน้ำเงินทางซ้าย) และ ไบร์ท ชินวัตร (เสื้อสีขาวทางขวา)

10.52 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศผู้ชุมนุมแยกย้ายกันกลับ

สำหรับหนังสือที่กลุ่มประชาชนคนรักในหลวงยื่นต่อ ส.ว. มีใจความดังนี้

คณะประชาชนคนรักในหลวง “โครงการเทิดไท้องค์ราชัน”

เลขที่ตั้ง 147 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

โทรศัพท์ 065 407 1887

 

ที่ 007/2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566

 

เรื่อง ส่งโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2566

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2566 จำนวน 1 ชุด

 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นประมุขของประเทศ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า คณะประชาชนคนรักในหลวงจึงได้จัดทำโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2566 ขึ้นซึ่งจะดำเนินกิจกรรมตามโครงการในวันที่ 22-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญรวมถึงได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด เนื่องด้วยคณะประชาชนคนรักในหลวงมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจึงของบประมาณสนับสนุนผ่านวุฒิสภา จำนวน 28,700,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เพื่อดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

 

นายประยูร จิตรเพ็ชร

ประธานกรรมการคณะประชาชนคนรักในหลวง

รูปภาพ

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net