พบปัญหา นศ.อาชีวะทวิภาคี ถูกใช้งานเกินเวลา-ได้ค่าแรงต่ำกว่า กม. กำหนด

พบปัญหาการฝึกงานของนักศึกษาอาชีวะหลักสูตรระบบทวิภาคี หลังพบสถานประกอบการบางแห่งให้ทำงานต่อเนื่องวันละ 10-12 ชั่วโมง ซึ่งชั่วโมงการทำงานในแต่ละสัปดาห์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีการสอนงานน้อย จ่ายค่าตอบแทนต่ำกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอย่างมาก รวมทั้งมีวันหยุดที่ไม่แน่นอน


แฟ้มภาพ

13 ส.ค. 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่านายแพทย์อำพล  จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา ขอปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านที่ประชุมวุฒิสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ปัญหาการฝึกงานของนักศึกษาอาชีวะหลักสูตรระบบทวิภาคี เนื่องจากด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการจะให้นักศึกษาทำงานเป็นหลัก มีการสอนงาน และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้นักศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งนับว่าแนวคิดการจัดการศึกษาที่ดีเพื่อเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานจริง แต่อย่างไรก็ตาม ได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาว่า หลักสูตรการจัดการโรงแรมของสถาบันการศึกษาในจังหวัดใหญ่ของภาคเหนือ สถานประกอบการซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ได้รับนักศึกษาทีเรียนระบบทวิภาคี โดยภาคปฏิบัติได้ใช้นักศึกษาทำงานเกินเวลาที่กฎหมายแรงงานกำหนด โดยทำงานต่อเนื่องวันละ 10 - 12 ชั่วโมง และชั่วโมงการทำงานในแต่ละสัปดาห์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีการสอนงานน้อย จ่ายค่าตอบแทนต่ำกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอย่างมาก รวมทั้งมีวันหยุดที่ไม่แน่นอน

นายแพทย์อำพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานประกอบการมีสิทธิในการประเมินนักศึกษาว่าผ่านหรือไม่ผ่านการศึกษาในช่วงปีสุดท้าย ทำให้นักศึกษาบางส่วนลาออกจากการศึกษา เพราะทนต่อแรงกดดันไม่ไหว จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตรวจสอบ และดูแลนักศึกษาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาในการผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาหลักสูตรระบบทวิภาคี

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท