Skip to main content
sharethis

'ยูเนสโก' ประกาศ "เมืองโบราณศรีเทพ" จ.เพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม แห่งที่ 4 ในประเทศไทย ต่อจากเมืองสุโขทัย และบริวาร อยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 

 

19 ก.ย. 2566 เว็บไซต์ไทยพีบีเอส และมติชน ออนไลน์ รายงานวันนี้ (19 ก.ย.) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 45 กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประกาศรับรองขึ้นทะเบียน "เมืองโบราณศรีเทพ" อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 4 ต่อจากเมืองสุโขทัย และบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และเป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย

มติชน รายงานต่อว่า สำหรับการขึ้นเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก เริ่มขึ้นเมื่อ 9 เม.ย. 2562 และมีมติเห็นชอบ เอกสารนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เพื่อบรรจุลงในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก โดยให้ประธานกรรมการแห่งชาติ ว่าอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ลงนามในหนังสือถึงศูนย์มรดกโลก (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) และในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 เมื่อปี 2562 ที่ประชุมได้ให้การรับรองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เมืองโบราณศรีเทพ ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

เขาคลังใน  ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ (ที่มา: เว็บไซต์สำรวจพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงกรมศิลปากร)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จ้างที่ปรึกษาจัดทำเอกสารการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก
ต่อมา เมื่อ 10 ธ.ค. 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการนำเสนอเเหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก  

จากนั้น 19 ม.ค. 2564 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา และลงมติเห็นชอบเอกสารนำเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก เมืองโบราณศรีเทพ  และเห็นชอบให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ลงนามในเอกสารนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก ต่อศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 ประธานกรรมการแห่งชาติฯ ได้ลงนามในหนังสือถึงศูนย์มรดกโลกจัดส่งเอกสารการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ ฉบับสมบูรณ์ เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก ภายหลังจากการที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 2 ครั้ง

กระทั่ง 16 ก.ย. 2565  Ms.Jigna Desai ผู้เชี่ยวชาญชาวอินเดียจากองค์กรที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม (ICOMOS) ได้เดินทางมาตรวจประเมินพื้นที่เมืองโบราณศรีเทพ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำเสนอเป็นแหล่งมรดกโลก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง

ต่อมา 26 พ.ย. 2565 ICOMOS จัดการประชุมหารือ ICOMOS World Heritage Panel เพื่อประเมินการเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก ผ่านการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนกรมศิลปากร และ สผ.เข้าร่วม และมีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อแหล่งจาก “The Ancient Town of Si Thep” เป็นชื่ออื่นที่สามารถสื่อถึงแหล่งที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันในการนำเสนอ

21 ธ.ค. 2565 สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) มีหนังสือถึงเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ในฐานะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการประเมินการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก พร้อมขอรับข้อมูลในประเด็นต่างๆ และ สผ.ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก ตามที่ ICOMOS ร้องขอ

ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ที่ขยายออกมา  มีการพิจารณาการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก  ในวาระการประชุมที่ 45COM 8B.41 (ร่าง) ข้อมติเสนอให้ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก (Inscribe) พร้อมขอให้ไทยดำเนินการในเรื่องต่างๆ รวม 11 ข้อ

กระทั่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในวันนี้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net