Skip to main content
sharethis

คณะกรรมการแก้หนี้ครู จัดงบประมาณ 200 ล้านบาท ให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษากู้คนละไม่เกิน 5 แสนบาท คิดดอกร้อยละ 4 ผ่อนชำระคืน 144 งวด หวังช่วยบรรเทาภาวะหนี้สินของข้าราชการครู กู้ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ถึงวันที่ 27 พ.ย. นี้ 

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2566 ว่านายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน 200,000,000 บาท ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2565 โดยผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย เป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมาย หรือเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด หรือเป็นหนี้ในฐานะผู้คำประกันที่มีคำพิพากษา

ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ศธ. ที่ดำรงตำแหน่งครู , รอง ผอ.รร./ผอ.รร., รอง ผอ.สพท./ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ สามารถกู้ยืมเงินคนละไม่เกิน 500,000 บาท ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระคืนภายใน 12 ปี (144 งวด) สามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่ต้นสังกัด เช่น สพป. หรือ สพม. ภายในวันที่ 27 พ.ย. 2566 วงเงินกู้ยืมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ให้สามารถนำไปชำระหนี้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้ครูปราศจากหนี้สิน ซึ่งส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข ตามนโยบายของ ศธ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลข่าวสารและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th หรือโทร. 02 280 7972-3

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net