Skip to main content
sharethis

ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ สธ. เสนอ แต่ให้ปรับเนื้อหาสร้างสมดุลเศรษฐกิจและสุขภาพ - ตีกลับร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ฉบับที่เสนอโดยภาคประชาชน และพรรคก้าวไกล ก่อนครบกำหนดในวันที่ 9 มี.ค. โดยไม่เห็นชอบในหลักการ แต่รับจะนำเนื้อหาไปปรับปรุงในคราวเดียวกับการยกร่างฉบับใหม่ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข

3 มี.ค. 2567 เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงานว่านายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติ ครม.วันนี้ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับใหม่ เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข หลังจากได้มีการบังคับใช้มานานแล้ว โดยได้เสนอแก้ไขมาในหลายส่วน ได้แก่ นิยามเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ระบุชัดว่า ถ้ามีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5% ไม่ถือว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , เพิ่มตัวแทนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคสบคุมฯ พร้อมให้อำนาจหน้าที่เพิ่มเติมรัฐมนตรีรักษากำหนดห้ามและอนุญาตการบริโภคในสถานบริกรและจุดจำหน่าย กำหนดเงื่อนไขเวลา รวมทั้งเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นเป็นปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

อย่างไรก็ตาม มติ ครม.วันนี้ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการว่า พ.รบ.ที่ใช้อยู่ของเดิมจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ประชุมเห็นว่านโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ต้องการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญทางเศรษฐกิจ จึงมีทิศทางความจำเป็นต้องคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจที่จะต้องมีความผ่อนปรนมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็คำนึงสุขภาพ ความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งเป็นมิติด้านสาธารณสุข

ดังนั้น ครม.จึงมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ แต่ขอให้มีการทบทวนสาระให้สมดุลระหว่างมิติด้านสุขภาพ และมิติด้านการกระตุ้นศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงมอบให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปรีวิวว่ามิติด้านการท่องเที่ยวต้องผ่อนปรนจุดไหนบ้างภายใน 1 สัปดาห์ให้นำกลับมาเสนอครม.อีกครั้งพื่อสรุปส่งให้กฤษฎีกาไปทบทวนเนื้อหาในคราวเดียว

"Key Messege คือต้องทำให้กฎหมายฉบับนี้มีความชัดเจนทุกมิติ เพื่อการบังคับใช้ที่ชัดเจนไม่ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมืออย่างไม่ถูกต้อง มีความสมดุลทั้ง นิติด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ และการผ่อนปรนจะต้องแม่นยำเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์การกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว"นายชัย กล่าว

พร้อมกันนั้น ครม.ยังได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก 3 ฉบับที่สภาผูแทนราษฎรเสนอมา ซึ่ง 2 ฉบับเสนอโดยภาคประชาชน และอีกฉบับเสนอโอน ส.ส.พรรคก้าวไกล 2 ฉบับแรกที่เสนอโดยประชาชน และ ส.ส.พรรคก้าวไกล ครม.มีความเห็นว่าควบคุมในแบบผ่อนปรนเกินไป ทำให้กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไม่เห็นด้วย ส่วนอีกฉบับหนึ่ง ที่เสนอโดยประชาชนกมีเนื้อหาเข้มงวดเกินไป กฤษฎีกาจึงเห็นว่าไม่ควรรับหลักการ แต่ให้นำเนื้อหาบางส่วนไปประกอบกับฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาในวาระแรก

1. ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอโดยนายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,942 คน

2. ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอโดยนายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน เป็นผู้เสนอ

3. ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอโดยนายเท่าพิภพ กับคณะ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net