Skip to main content
sharethis

ที่ประชุมรัฐสภามีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าต้องทำประชามติก่อนแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 หรือไม่ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 233 ต่อเสียงไม่เห็นด้วย 103 มีงดออกเสียง 170

29 มี.ค.2567 ที่ประชุมรัฐสภา มีการพิจารณาญัตติของชูศักดิ์ ศิรินิล สส.เพื่อไทย ขอให้สภาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210(2) ว่ารัฐสภามีอำนาจหน้าที่เสนอแก้ไขทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งได้เลยหรือต้องทำประชามติก่อน

ทั้งนี้ในการเปิดให้ สส.ได้ลงมติมี พลเพชร วิชิตชลชัย รองประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา โดยที่ประชุมมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 233 เสียง ไม่เห็นด้วย 103 เสียง และงดออกเสียง 170 เสียง หลังจากที่ประชุมมีมติประธานรัฐสภาได้สั่งปิดประชุม

การส่งประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครั้งนี้สืบเนื่องจากชูศักดิ์ ศิรินิลและ สส.เพื่อไทยได้ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 และเพิ่มเติมหมวด 15/1 จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แต่ทางสำนังานเลขาธิการสภาแจ้งว่าไม่ใช่การเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ประธานจึงไม่สามารถบรรจุเป็นวาระการประชุมรัฐสภาได้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net