Skip to main content
sharethis

ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ แจงกรณีประกาศเขตภัยพิบัติอัคคีภัยไฟป่าไปแล้ว 5 อำเภอ เพื่อเพิ่มการใช้กำลังทหารและเปิดโอกาสให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เงินทดรองราชการในส่วนของตัวเองได้ พร้อมระบุไม่สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ เหตุไม่มีระเบียบรองรับการใช้จ่ายงบประมาณ และไม่เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานการณ์ - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ระดมเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าต่อเนื่อง


นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

7 เม.ย. 2567 ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่านายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ไฟป่า ในพื้นที่ อ.เชียงดาว, แม่แตง, ไชยปราการ, ฝาง และพร้าวว่า เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นจำนวนมากติดต่อกันหลายวัน ทำให้การปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ โดยใช้กำลังหน่วยปฏิบัติปกติ ร่วมกับกำลังทหารที่มีอยู่ในชุดแรกเริ่มอ่อนล้า และต้องการกำลังสนับสนุนมากกว่าที่เป็นอยู่

ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องบริหารสถานการณ์ให้เหมาะสมมากที่สุด ด้วยการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย ไฟป่า ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มการใช้กำลังทหารให้เหมาะสมกับสภาพความรุนแรงของสถานการณ์ และเปิดโอกาสให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เงินทดรองราชการในส่วนของตัวเองได้ โดยมีระเบียบกระทรวงการคลังรองรับหลังการประกาศ เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในทางการบริหารสถานการณ์มากที่สุด ซึ่งได้ประสานไปยังแม่ทัพภาค ที่ 3 แล้ว เพื่อขอกำลังทหารเข้าไปช่วยเขตป่าอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ เพราะเป็นภัยที่ไม่มีระเบียบกระทรวงการคลังรองรับการใช้จ่ายงบประมาณจึงไม่เกิดประโยชน์ในทางการบริหารสถานการณ์ พร้อมกันนี้ เพื่อให้อำเภอและจังหวัด สามารถดูแลประชาชน กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัย ได้อย่างเต็มที่ จังหวัดจึงได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหารือถึงวิธีการปฎิบัติแล้ว

อนึ่งประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยไฟป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศไปแล้วรวม 5 อำเภอ มีดังนี้

  • อำเภอเชียงดาว ประกอบด้วย ตำบลปิงโค้ง หมู่ที่ 1-16, ตำบลเมืองนะ หมู่ที่ 1-14, ตำบลทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 1-7, ตำบลเชียงดาว หมู่ที่ 1-16, ตำบลแม่นะ หมู่ที่ 1-13, ตำบลเมืองงาย หมู่ที่ 1-11 และตำบลเมืองคอง หมู่ที่ 1-6
  • อำเภอแม่แตง ประกอบด้วย ตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 1-7, ตำบลกื้ดช้าง หมู่ที่ 1-8, ตำบลสบเปิง หมู่ที่ 1-13 และตำบลป่าแป๋ หมู่ที่ 1-13
  • อำเภอไชยปราการ ประกอบด้วย ตำบลปงตำ หมู่ที่ 1-8, ตำบลแม่ทะลบ หมู่ที่ 1-7, ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1-11 และตำบลศรีดงเย็น หมู่ที่ 1-18
  • อำเภอฝาง ประกอบด้วย ตำบลเวียง หมู่ที่ 1-20, ตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1-15, ตำบลแม่คะ หมู่ที่ 1-15, ตำบลแม่ข่า หมู่ที่ 1-13, ตำบลแม่งอน หมู่ที่ 1-15 และตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1-7
  • อำเภอพร้าว ประกอบด้วย ตำบลโหล่งขอด หมู่ที่ 1-9, ตำบลแม่ปั๋ง หมู่ที่ 1-14, ตำบลแม่แวน หมู่ที่ 1-11, ตำบลน้ำแพร่ หมู่ที่ 1-8, ตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 1-8, ตำบลป่าตุ้ม หมู่ที่ 1-12 และตำบลสันทราย หมู่ที่ 1-14

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ระดมเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าต่อเนื่อง

ด้าน สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานอ้างแหล่งข่าวจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ว่าขณะนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานดับไฟป่าอยู่ 1,700 กว่านาย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ้างชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่าและล่าสัตว์อีก 1,000 นาย พร้อมทั้งมีการเสริมกำลังจากเจ้าหน้าที่เสือไฟนอกพื้นที่ เพิ่มเข้ามาอีก 5 ชุด จากจังหวัดต่าง ๆ

ล่าสุดทางนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สั่งการกำชับให้ทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จับกุมดำเนินคดีทุกคนที่เข้าไปเก็บหาของป่าในพื้นที่ไฟไหม้ ยกเว้นพื้นที่ที่ได้ทำความตกลงกับชุมชนที่เคารพกติกา โดยเฉพาะพื้นที่ใดที่มีพื้นที่ไฟไหม้มาก หากไม่พบการดำเนินคดี ถือว่าย่อหย่อนไม่เอาใจใส่ โดยมอบหมายให้สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สนับสนุนการจับกุม แล้วรายงานผลเปรียบเทียบแต่ละพื้นที่ป่า และพื้นที่รับผิดชอบของสถานีฯ ไฟป่า

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net