Skip to main content
sharethis

นิติ มธ.ออกแถลงตรวจสอบกรณี 'สว.สมชาย' แล้วตั้งแต่ก่อนถูกเปิดเผยว่างานวิจัย ป.เอกมีการลอกงาน มหาลัยให้ตั้ง คกก.สอบแล้ว ยืนยันทางคณะนิติฯ ให้ความสำคัญกับการกำชับ นศ.และบุคลากรให้ปฏิบัติตามจริยธรรม

23 เม.ย.2567 เพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงแถลงการณ์ที่ออกโดยคณะถึงกรณีที่สังคมได้ตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการกระทำผิดจริยธรรมทางวิชาการด้วยเหตุการณ์ลอกงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาเอกคนหนึ่งของคณะนิติฯ ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม 

ในแถลงการณ์ระบุว่า ทางคณะนิติฯ และผู้บริหารของหลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่ทั่วไป และได้ดำเนินการสรุปข้อเท็จจริงและเสนอให้กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อไป

ท้ายแถลงการณ์ระบุว่า ทางคณะนิติฯ ได้ยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งกับการกำชับและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะนิติฯ ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมาทางวิชาการเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการของคณะนิติฯ มธ.ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ iLaw ได้ออกมาเปิดเผยว่าดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อ “รูปแบบและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย” ของ สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา  ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกในปี 2565 จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม คณะนิติฯ มธ. ว่างานวิจัยดังกล่าวมีเนื้อหาหลายจุดที่เหมือนกับงานวิชาการอื่นๆ ในหัวข้อคล้ายกัน

ในรายงานของ iLaw ได้ระบุว่า เป็นการ “คัดลอกแบบไม่อ้างอิงผลงานต้นทาง” และยังมีการใส่เชิงอรรถงานที่อ้างอิงไว้แต่กลับคัดลอกข้อความทั้งหมดแทนที่จะสรุปแนวคิดและเขียนใหม่เป็นภาษาของตัวเองเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงาน โดยผลงานที่ iLaw พบว่าถูกคัดลอกมาอย่างเช่น หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า “รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย” งาน “สภาขุนนางอังกฤษ” ที่เขียนโดยปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ ในวิทยานิพนธ์ของวัชรพล โรจนวงรัตน์ “รูปแบบวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่วุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรไทย” และอื่นๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเพียงหนึ่งวัน วันที่ 19 เม.ย. สมชาย ออกมาชี้แจงผ่านสื่อว่าตนไม่ได้คัดลอกงานมาจากผลงานของคนอื่น แต่เป็นเพียง “การตกหล่นเชิงอรรถและบรรณานุกรมในบททบทวนวรรณกรรม” ซึ่งตนไม่เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย และการตกหล่นอ้างอิง “เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยที่แก้ไขแล้ว” โดยการแก้ไขดังกล่าวได้ขออนุมัติและได้รับการอนุมัติให้แก้ไขได้

ทั้งนี้ทาง iLaw ได้ดาวโหลดงานวิจัยดังกล่าวหลังการชี้แจงของสมชายในเวลา 11.45 น.ของวันเดียวกัน พบว่าได้มีการแก้ไขแล้วโดยการเพิ่มเชิงอรรถ แต่เนื้อหาทั้งหมดยังเหมือนเดิม

ทั้งนี้งานวิจัยของสมชาย มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต  หนึ่งในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 (กรธ.) ชุดมีชัย ฤชุพันธุ์ ปัจจุบันอุดมเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับมติเห็นชอบโดยวุฒิสภาที่มีสมชายเป็นสมาชิก

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net